Urząd Gminy Ryczywół

Urząd Gminy Ryczywół
  • Zachęcamy do wsparcia organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ryczywół. Pamiętaj, że przekazując 1% podatku organizacji pozarządowej płacisz o 1% niższy podatek i wspierasz szczytny cel. Organizacje Pozarządowe działają by poprawić jakość życia nas wszystkich. 

    W naszej gminie możesz wesprzeć:

    Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach jest placówką należącą do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. K. Marcinkowskiego "REHABILITACJA'' z siedzibą w Wągrowcu. Placówka korzysta z dotacji w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Gminę Ryczywół. Dzięki temu wsparciu możliwa jest organizacja przedsięwzięć mających na celu wsparcie oraz integrację osób z niepełnosprawnościami z osobami zamieszkującymi sołectwo w którym znajduje się placówka. W roku 2019 Warsztat uzyskał dotację w wysokości 900 zł z przeznaczeniem na organizację wakacyjno-integracyjnych warsztatów twórczości dla dzieci i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. 

    Jednostki OSP działające na terenie gminy Ryczywół również korzystają ze wsparcia w ramach otwartych konkursów ofert.  W ramach tych zadań organizowane są różnego rodzaju festyny oraz spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działające na terenie Ochotnicze Straże Pożarne angażują się również do pomocy przy różnego rodzaju imprezach, dbając o ład, porządek oraz o bezpieczeństwo mieszkańców. Niejednokrotnie nasi strażacy, narażając swoje zdrowie i życie uczestniczyli w akcjach ratujących życie innych. Ich zaangażowanie w niesieniu pomocy innym jest nieocenione. 


Gmina Ryczywół

 


Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Ryczyłów.


Nie musisz być zameldowany w gminie Ryczyłów.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.