Wojkowice

 


Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT
wojkowicki adres zamieszkania.


Nie musisz być
zameldowany w Wojkowicach.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.