Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
 • Grodzisk Wielkopolski od ponad siedmiu wieków nieprzerwanie buduje swoją tożsamość. Dziś, historia i najcenniejsze polskie tradycje, przeplatają się tutaj z nowoczesnością. Od początku istnienia, Grodzisk był ważnym ośrodkiem rozwoju rzemiosła i krzewienia kultury. Lokacja miasta, którą datuje się na rok1303 była impulsem do dynamicznego rozwoju. Przybywało mieszkańców, właścicieli karczm, rzemieślników i browarników. Grodzisk stał się atrakcyjnym miejscem do osiedlania się przedstawicieli wielu kultur i narodów, co wywarło duży wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy miasta.

  Po dziś dzień, spacerując wąskimi uliczkami starego miasta, można poczuć ducha dawnych mieszkańców, zobaczyć w wielowiekowych budynkach ich kunszt architektoniczny i ówczesną wizję rozwoju.

  Bogactwo lasów i łąk, liczne miejsca aktywnej rekreacji, rozwój budownictwa mieszkalnego, otwarcie na inwestorów pokazują, że Grodzisk Wielkopolski jest wciąż atrakcyjnym miejscem do życia i wypoczynku.

  Grodzisk Wielkopolski to miasto ludzi aktywnych. Działają tutaj organizacje pozarządowe z wieloletnimi tradycjami, jak i nowe, co wskazuje na ogromny potencjał mieszkańców naszej gminy. Co to łączy nas z właściwie każdym miejscem w kraju, to osoby o szczególnych potrzebach, którym możemy pomóc poprzez przekazanie im 1 % podatku.

  To szansa na zdrowie, na lepsze życie, na rozwój, tworzenie coraz lepszej oferty dla mieszkańców, wsparcie dla rozwoju sportu, kultury i rekreacji.

  Z całego serca zachęcamy do przekazania 1 % podatku na rzecz potrzebujących mieszkańców oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski


Gmina Grodzisk Wielkopolski

 


Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Grodzisk Wielkopolski.


Nie musisz być zameldowany w gminie Grodzisk Wielkopolski.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.