Urząd Miejski w Opocznie

Urząd Miejski w Opocznie
 • Gmina Opoczno jest gminą miejsko–wiejską położoną we wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie opoczyńskim. Zbiegają się tutaj granice trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Gminę Opoczno tworzy miasto Opoczno oraz 40 miejscowości, w tym 34 o statusie sołectwa.

  Opoczno jest wielowiekową miejscowością, której początki sięgają wczesnego średniowiecza. Miasto ze względu na swój wiek ma bardzo bogatą historię. Do ważnych historycznie i społecznie wydarzeń można zaliczyć chociażby tradycje kazimierzowskie, zrywy narodowowyzwoleńcze, czasy I i II wojny światowej, aż po czasy obecne.

  Ziemia Opoczyńska to region kulturowy położony na styku historycznych krain Mazowsza, Małopolski i Ziemi Łęczycko–Sieradzkiej. Posiada elementy wspólne dla tych regionów, lecz wyróżnia się od innych grup etnicznych oryginalną gwarą, strojem, muzyką, rękodziełem

  Przemysłowy charakter Opoczna ukształtował się na początku XX wieku. Impulsem było otwarcie w Opocznie w 1895 roku fabryki warszawskiego Towarzystwa Akcyjnego Fabryk Ceramicznych „Dziewulski i Lange” produkującej głównie ogniotrwałą terakotę, cegłę, cement. W otoczeniu fabryki wyrosły nowoczesne wówczas warsztaty rzemieślnicze. Po pierwszej wojnie światowej Opoczno wyrosło na największy ośrodek przemysłowy w powiecie.

  Ziemia opoczyńska ma wiele piękna i uroku, a także wiele zabytków „opowiadających” jej historię. Miasto Opoczno jest głównym ośrodkiem administracyjno-przemysłowym oraz stolicą życia kulturalno–oświatowego gminy i powiatu.

  Z udziału w podatku dochodowym płaconego przez mieszkańców finansowane są w Opocznie zadania własne gminy, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tj.:

  ·       infrastruktura drogowa,

  ·       gospodarka komunalna,

  ·       komunikacja miejska,

  ·       pomoc społeczna,

  ·       edukacja publiczna,

  ·       kultura,

  ·       sport, rekreacja i wypoczynek,

  ·       ochrona środowiska,

  ·       gospodarka mieszkaniowa,

  ·       bezpieczeństwo,

  ·       ład i polityka przestrzenna,

  ·       sprawy obywatelskie,

  ·       zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom,

  ·       zarządzanie gminą.


  Urząd Miejski w Opocznie korzysta z aplikacji rozliczeniowej „Wspieraj lokalnie” w ramach współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Projekt „Wspieraj lokalnie” został stworzony z myślą o znaczeniu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Projekt łączy w integralną całość kampanię 1,5% dla lokalnych OPP z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego dla jednostek samorządu terytorialnego. We „Wspieraj lokalnie” jednostki samorządu terytorialnego korzystają z możliwości dodatkowego wspierania lokalnych organizacji pozarządowych, a jednocześnie stymulują własne przychody z PIT mieszkańców. W ramach projektu Urząd Miejski w Opocznie korzysta z bezpłatnej i dostosowanej do swoich potrzeb, innowacyjnej aplikacji internetowej do rozliczania podatku dochodowego – PITax.pl Łatwe podatki. Poza możliwością przekazania 1,5% na rzecz jednej z lokalnych organizacji pożytku publicznego, aplikacja gwarantuje poprawne rozliczenie wszystkich deklaracji PIT zapewniając zgodność ze wszystkimi zmianami podatkowymi (uwzględniających również Polski Ład). Oprogramowanie jest dedykowane zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom chcących uzyskać maksymalnie wysoki zwrot podatku. Gmina Opoczno należy do zasięgu terytorialnego działania następujących urzędów skarbowych:


Opoczno

 

Ptaszek
Pamiętaj aby wpisać w formularzu PIT opoczyński adres zamieszkania.

Ptaszek
Nie musisz być
zameldowany w Opocznie.

Ptaszek
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.