Rozliczając PIT w powiecie chodzieskim wspierasz:


budowę i modernizację lokalnych dróg, 


budowę placów zabaw, ścieżek rowerowych,


modernizację placówek oświatowych,


budowę lokalnych obiektów sportowych, boisk, hali,


wydarzenia kulturalne, historyczne.