Rozliczając PIT w powiecie słupeckim wspierasz:

 

Ptaszek
budowę i modernizację lokalnych dróg,

Ptaszek
budowę placów zabaw, ścieżek rowerowych,

Ptaszek
modernizację placówek oświatowych,

Ptaszek
wydarzenia kulturalne, historyczne.