Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT zduńskowolski adres zamieszkania.


Nie musisz być zameldowany powiecie zduńskowolskim.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.