Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
 • Tu mieszkam, tu płacę podatki

  Początek nowego roku to czas, kiedy każda osoba, która uzyskała dochód musi złożyć roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełniony odpowiedni formularz deklaracji podatkowej PIT. Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Udziały w podatku od osób fizycznych to ważne źródło dochodu gminy. Prawie 40% Państwa podatku wraca do budżetu gminy, a zatem rozliczenie podatku dochodowego w Gminie Dobrzyniewo Duże będzie miało wpływ na realizację inwestycji decydujących o poziomie życia naszych mieszkańców. Rozliczając PIT w naszej gminie, współfinansujesz między innymi: budowę nowych dróg i pozostałej infrastruktury technicznej, edukację dzieci, rekreację, sport i kulturę, komunikację, pomoc społeczną, ochronę zdrowia. 

  Sam zdecyduj, gdzie trafią Twoje pieniądze. Udziały w podatku od osób fizycznych to ważne źródło dochodu gminy. Niech Twój podatek zostanie w Naszej Gminie.

  Zameldowanie nie jest konieczne, wystarczy że mieszkasz na terenie Naszej Gminy.

  Jak rozliczyć PIT w Gminie Dobrzyniewo Duże?

  Jeśli rozliczają się Państwo z podatku dochodowego jako osoby fizyczne (nieprowadzące działalności gospodarczej i nie zarejestrowane jako podatnicy VAT), to na formularzu PIT wystarczy wpisać:

  W części A – Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, ul. Plażowa 17,

  W części B – adres zamieszkania na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

  Jeśli rozlicza Państwa pracodawca, który w Państwa w imieniu wypełnia PIT i przesyła go do Urzędu Skarbowego, wystarczy, że zgłoszą Państwo  swój aktualny adres zamieszkania na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże i wskażą Państwo Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

  Jeżeli rozliczenie PIT za 2018 r. zostało już wysłane, wówczas możesz wypełnić dodatkowy, jednostronicowy dokument ZAP-3, w którym zaktualizujesz dane dotyczące adresu zamieszkania. Taki druk należy przesłać do Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, ul. Plażowa 17.

   


Gmina Dobrzyniewo Duże

 

Ptaszek
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Dobrzyniewo Duże.

Ptaszek
Nie musisz być zameldowany w gminie Dobrzyniewo Duże.

Ptaszek
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.