Urząd Gminy Górzyca

Urząd Gminy Górzyca
 • Wesprzyj nas! Przekaż 1% swojego podatku! Pamiętaj o nas rozliczając swój PIT!

  Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia „Humanitas”. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, której działalność statutowa jest bardzo szeroka, jednak w głównej mierze skupia się ona przede wszystkim na pomocy osobom niepełnosprawnym oraz pokrzywdzonym w wyniku wypadków losowych, jak również wspieraniu przedsięwzięć zmierzających do rozwoju społecznego i gospodarczego gminy Górzyca oraz do poprawy warunków życia jej mieszkańców.

  Przekazując nam 1% podatku, pomożesz nam w realizacji celów statutowych. 

  Jak przekazać 1%? To bardzo proste!

  W deklaracji podatkowej znajdziesz rubrykę: „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”. W polu: „numer KRS” wpisz: „0000072912”, a w miejscu „Wnioskowana kwota” – wpisz kwotę 1% wyliczonego podatku należnego.

  Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas działa na terenie gminy Górzyca od roku 2002. Oprócz działalności statutowej Stowarzyszenie Humanitas wspiera również gminę Górzyca  w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz unijnych. Dotychczas udało się pozyskać dofinansowanie i z sukcesem zrealizować następujące projekty:

  1. „Pobawmy się razem – place zabaw dla dzieci” w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” program Leader, całkowita wartość projektu: 69 363,38 PLN, dofinansowanie: 55 490,70 zł,  termin realizacji: III-V.2013 r.

  2. „Siłownia pod „chmurką” w ramach działania 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla małych projektów objętego PROW 2017-2013
  Całkowita wartość projektu: 24 392,40 zł, dofinansowanie: 19 193,92 zł, termin realizacji: VI-XII.2013 r. 

  3. „Zagospodarowanie terenu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Radówek”. Całkowita wartość projektu 6 754,00, dofinansowanie w kwocie 4600,00 zł z Programu Działaj lokalnie 2016.  

  4. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Spudłów”. Całkowita wartość 7030,00 zł, dofinansowanie w kwocie 5000,00 zł z Działaj lokalnie 2017, termin realizacji lipiec-październik 2017 r.  

  5. „Podaj rękę, podaj rękę zbudujemy nową więź-aktywny Senior” – zadanie publiczne- dofinansowanie w kwocie 115 820,00 zł ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, termin realizacji marzec-grudzień 2017. 

  6. „Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy – etap I” – dofinansowanie w kwocie 267 549,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, termin realizacji: 01.01.-30.06.2018 r.

  7. „Plac zabaw w miejscowości Górzyca”  - dofinansowanie w kwocie 9 810,86 zł z Województwa Lubuskiego w ramach  Programu Lubuska Odnowa Wsi, termin realizacji: 24.08-31.10.2018 r.

  8. „Odnawiamy miejsce wypoczynku przy szkole” - dofinansowanie w kwocie 6000,00 zł z  Programu Działaj Lokalnie - termin realizacji: 02.07-30.10.2018 r.

  9. „Działania wspólne - dobro ogólne!”dofinansowanie w kwocie 6000,00 zł z Programu Działaj Lokalnie – termin realizacji 22.07.-31.10.2019 r. 

   

  Środki pozyskane z 1% przeznaczone zostaną na działania statutowe stowarzyszenia oraz jako wymagany wkład własny w realizowanych projektach.

   


Gmina Górzyca

 

Ptaszek
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Górzyca.

Ptaszek
Nie musisz być
zameldowany w gminie gminie Górzyca.

Ptaszek
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.