Urząd Gminy Łańcut

Urząd Gminy Łańcut
 • Przekaż 1% w gminie Łańcut

  Gmina Łańcut położona jest w centrum Województwa Podkarpackiego. Przyciąga mieszkańców usytuowaniem przy głównych traktach komunikacyjnych, w  pobliżu miasta wojewódzkiego Rzeszowa, pełną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz terenem atrakcyjnym przyrodniczo. Ciągle powiększająca się sieć dróg umożliwia szybkie przemieszczanie się w pobliskie miejsca pracy, rozrywki i relaksu. Ponadto 9 miejscowości wchodzących w skład gminy położone jest w spokojnej i malowniczej okolicy na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego. Gmina Łańcut dba o wychowanie i edukację młodego pokolenia. W każdej miejscowości znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa z niezbędną infrastrukturą rekreacyjno - sportową. Wszystkie obiekty szkolne są na bieżąco modernizowane i dostosowywane do nowych przepisów.

  Gmina jest niemal w 100% zwodociągowana i skanalizowana. Budowane są nowe studnie głębinowe, które zabezpieczą zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Łańcut na wodę. 

  Gmina stara się również zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do uprawiania sportu, rozwijania pasji lub po prostu do wypoczynku. W 8 miejscowościach znajdują się pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej. Ponadto do użytku mieszkańców oddane zostały siłownie plenerowe, boiska wielofunkcyjne, boiska „Orlik”, boiska do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępne place zabaw. 

  Poprzez budowę chodników oraz oświetlenia, a także bieżącą modernizację dróg, gmina dba również o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

  Ok. 40% podatku dochodowego (PIT) trafia do budżetu gminy. Środki te mogą zostać wykorzystane m.in. na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i modernizację dróg, budowę nowych chodników i oświetlenia drogowego, utrzymanie infrastruktury na odpowiednim poziomie (np. zimowe odśnieżanie), poprawę komfortu życia, dzięki budowie i unowocześnianiu bazy sportowej, oświatowej, czy też kulturalnej. Dzięki rozliczaniu podatku w gminie, w której żyjemy mamy realny wpływ na otaczającą nas przestrzeń.


Gmina Łańcut

 


Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Łańcut.


Nie musisz być zameldowany w gminie Łańcut.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.