Gmina Marcinowice

w dobrym kierunku

Ptaszek
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Marcinowice.

Ptaszek
Nie musisz być zameldowany w gminie Marcinowice. 

Ptaszek
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.