Ptaszek
Pamiętaj, w deklaracji PIT należy wskazać aktualny adres zamieszkania (nie zameldowania). Nie rodzi to żadnych konsekwencji względem obowiązków meldunkowych.

Ptaszek
Średnio 38% środków finansowych rozliczanych w PIT trafia do budżetu gminy. Wpisując miejsce zamieszkania – osobiście skorzystasz z podatków, które płacisz.  

Ptaszek
Jeśli rozlicza Cię pracodawca – dopilnuj, by miał i wpisał Twój  aktualny adres.

Ptaszek
Dodaj swój wkład w rozwój gminy Oświęcim – Twojej gminy!