Urząd Gminy Rokietnica

Urząd Gminy Rokietnica
 • Projekt „WSPIERAJ LOKALNIE” – Gmina Rokietnica zachęca do wsparcia lokalnych organizacji pożytku publicznego przy rozliczaniu corocznych PIT-ów

  Po raz drugi projekt "Wspieraj lokalnie", realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych, umożliwi naszym mieszkańcom złożenie deklaracji podatkowej poprzez specjalnie przygotowaną dla naszej Gminy wersję programu PITax.pl Łatwe podatki.

  Odpisu może dokonać każda osoba płacąca podatki, również emeryci, nie ponosząc żadnych dodatkowych obciążeń finansowych. Wystarczy, że podatnik wypełni odpowiednie pola w zeznaniach podatkowych.

  Lista sugerowanych podatnikowi organizacji w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” zawiera wyłącznie organizacje z terenu Gminy Rokietnica, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik ma również możliwość wpisania numeru KRS organizacji spoza listy.

  Biorąc udział w projekcie „WSPIERAJ LOKALNIE”:

  • wspierasz świadomie lokalne organizacje, uzupełniające działalność różnych instytucji, 
  • jako darczyńca masz swój udział w dobroczynnej działalności tych podmiotów,
  • przede wszystkim wspierasz lokalną społeczność,
  • jednocześnie płacąc podatki w miejscu zamieszkania wspierasz realizację inwestycji, m. in. boisk, placów zabaw, ścieżek, dróg, itp.

  Korzyści z korzystania z aplikacji internetowej to:

  • dwa razy więcej ulg podatkowych – dzięki podpowiedziom systemu,
  • gwarancja 100% poprawności obliczeń – zapewniona w regulaminie usługi,
  • prosta obsługa i proste pytania – bez cytowania ustaw i języka prawnego,
  • obsługa wszystkich druków PIT – rozliczysz nawet najbardziej nietypowe przychody,
  • wystawione oficjalne UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez internet,6. przyspieszony zwrot podatku – otrzymasz już w 45 dni.

   

  Program PIT PITax.pl Łatwe podatki został udostępniony w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” realizowanego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

  Gmina Rokietnica obsługiwana jest przez Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce.


  Urząd Gminy Rokietnica korzysta z aplikacji rozliczeniowej „Wspieraj lokalnie” w ramach współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Projekt „Wspieraj lokalnie” został stworzony z myślą o znaczeniu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Projekt łączy w integralną całość kampanię 1,5% dla lokalnych OPP z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego dla jednostek samorządu terytorialnego. We „Wspieraj lokalnie” jednostki samorządu terytorialnego korzystają z możliwości dodatkowego wspierania lokalnych organizacji pozarządowych, a jednocześnie stymulują własne przychody z PIT mieszkańców. W ramach projektu Urząd Gminy Rokietnica korzysta z bezpłatnej i dostosowanej do swoich potrzeb, innowacyjnej aplikacji internetowej do rozliczania podatku dochodowego – PITax.pl Łatwe podatki. Poza możliwością przekazania 1,5% na rzecz jednej z lokalnych organizacji pożytku publicznego, aplikacja gwarantuje poprawne rozliczenie wszystkich deklaracji PIT zapewniając zgodność ze wszystkimi zmianami podatkowymi (uwzględniających również Polski Ład). Oprogramowanie jest dedykowane zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom chcących uzyskać maksymalnie wysoki zwrot podatku. Gmina Rokietnica należy do zasięgu terytorialnego działania następujących urzędów skarbowych:


Ptaszek
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Rokietnica.

Ptaszek
Nie musisz być zameldowany w gminie Rokietnica.

Ptaszek
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.