Gmina Stare Miasto

 

Ptaszek
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Stare Miasto.

Ptaszek
Nie musisz być zameldowany w gminie Stare Miasto. 

Ptaszek
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.