Gmina Świerklaniec

 


Zostaw 1% swojego podatku w gminie Świerklaniec


Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania z gminy Świerklaniec.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.