Ptaszek

Pamiętaj o wpisaniu w formularzu PIT bydgoskiego adres zamieszkania.

Ptaszek
Nie musisz mieć zameldowania w Bydgoszczy.

Ptaszek
Nie składasz żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.