Nieszawa

 


Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT
nieszawski adres zamieszkania.


Nie musisz być
zameldowany w Nieszawie.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.