Nieszawa

 

Ptaszek
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT
nieszawski adres zamieszkania.

Ptaszek
Nie musisz być
zameldowany w Nieszawie.

Ptaszek
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.