Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT
dolnobrzeski adres zamieszkania. 


Nie musisz być
zameldowany w Dolnym Brzegu.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.