Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT
gostyński adres zamieszkania.


Nie musisz być
zameldowany w Gostyniu.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.