Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT
żmigrodzki adres zamieszkania. 


Nie musisz być
zameldowany w Żmigrodzie.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.