1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach

KRS 0000001834

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach

KRS 0000001834

Prezent OPP

1% podatku = 100% ulgi w cierpieniu

Gliwickie Hospicjum już od ponad 23 lat sprawuje całkowicie nieodpłatną, całodobową opiekę nad osobami terminalnie chorymi. Skupiamy się przede wszystkim na poprawie jakości życia. Dotyczy to nie tylko sfery fizycznej, ale także psychicznej, społecznej i duchowej. Naszą opiekę sprawujemy w ramach pomocy ambulatoryjnej, domowej i stacjonarnej.Pacjent, który zostanie objęty opieką Hospicjum może liczyć na profesjonalną pomoc lekarza,pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, opiekunki medycznej, osoby duchownej i wolnotariusza.

Nasz personel systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, stale podnosząc stan swojej wiedzy medycznej ta, aby jak najefektywniej wykorzystać ją w swojej codziennej pracy z pacjentami.

Zajmujemy się pacjentami bez względu na wyznanie religinje.

Najważniejszy jest pacjent ale pomagamy również rodzinie chorego, która bardzo czesto pozostaje sama  z ogromem pytań i problemów. Staramy sie zabezpeczyć potrzebę bezpieczeństwa i pacjenta i jego rodziny. Zapeniawmy naszym pacjentom 24-godzinną opiekę medyczną w Oddziale Stacjonarnym a w razie wydarzeń nagłych również w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej.

Dzięki ludziom dobrej woli, darowiznom pieniężnym i rzeczowym oraz wpływom z 1% podatku możemy realizować nasze cele statutowe, których nie obejmuje kontrakt z NFZ.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki finansowe pozyskane z 1,5% podatku zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Aktualnie największym kosztem jest prowadzona inwestycja rozbudowy naszego Hospicjum. Do tej pory nasze Hospicjum znajdowało się w starym (choć wyremontowanym) budynku, który był adaptowany do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej, a zatem do tego by korzystały z niego osoby chore i niepełnosprawne. Rodziło to wiele trudności zarówno dla samych pacjentów, jak i dla personelu. Oddział był położony na trzech kondygnacjach, co łączyło się z koniecznością przemieszczania się po schodach. Poradnia Opieki Paliatywnej również nie miała komfortowego wejścia dla pacjentów. Wszystkie te bariery architektoniczne oraz to, że nieustannie przybywa nam pacjentów spowodowały, że obecny budynek przestał być funkcjonalny. Po zakończonej rozbudowie Hospicjum zyska oddział zlokalizowany na jednym piętrze (wraz z kaplicą), salę do rehabilitacji, co jest bardzo ważne dla zachowania sprawności pacjentów. Generalnie całe otoczenie w jakim znajdzie się pacjent będzie przestronne, jasno oznakowane i przyjazne dla osób starszych, niepełnosprawnych. Dodatkowo pojawi się sala wykładowa, w której będziemy szkolić przyszłych lekarzy opieki paliatywnej oraz pielęgniarki i fizjoterapeutów. Z kolei w części biurowej zlokalizowana będzie administracja Hospicjum i Centrum naszego wolontariatu. Zakończenie inwestycji jest planowane na 2027 rok. Pomimo wielu trudności budowa trwa i realizujemy kolejne jej etapy. Mamy nadzieję na ukończenie inwestycji w terminie, choć nie ukrywamy, że ostateczny termin zależeć będzie od środków finansowych którymi będziemy dysponować.

Bardzo ważna jest przy tym również działalność bieżąca naszej placówki: zaopatrzenie w leki, materiały opatrunkowe i higieniczne. Sytuacja pandemii znacząco podniosła koszty wyposażenia pacjentów i personelu w środki ochrony osobistej: odzież, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji- to nasza codzienność i w zasadzie stały bardzo istotny koszt.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misją naszego Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom ciężko i przewlekle terminalnie chorym. Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że w sytuacji choroby jednej osoby, choruje cała rodzina. Dlatego naszym wsparciem obejmujemy również rodziny i bliskich pacjentów. Prowadzimy także grupę wsparcia dla dzieci doświadczających choroby w rodzinie. By realizować nasze założenia prowadzimy opiekę hospicyjną w trzech formach- Poradnia Medycyny Paliatywnej, Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej oraz Hospicjum Domowe. Ważnym trzonem naszej organizacji jest Centrum Wolontariatu Hospicyjnego. Organizujemy szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych.

Potrzeby naszego Stowarzyszenia są ogromne, wiąże się to ściśle z sytuacją pandemii COVID-19. Koszty pracy naszego Hopsicjum wyraźnie wzrosły z powodu konieczności należytego zabezpieczenia personelu w odzież ochronną, maseczki i płyny do dezynfekcji. Ponadto byliśmy zmuszeni odwołać szereg wydarzeń, z których dochód jest przekazywany na działalność statutową naszego Hospicjum. Od 3 lat prowadzimy rozbudowę budynków Hospicjum. Obecnie gotowa jest bryła trzeciego budynku, który połączył dwa istniejące. Ukończone są również pomieszczenia Poradni na parterze budynku. Teraz rozpocznie się kolejny etap inwestycji: montaż wszelkich instalacji i podłączanie do sieci ciepłowniczej. Kolejne etapy to termomodernizacja budynku, ukończenie i wyposażenie Stacjonarnego Oddziału Opieki Paliatywnej. A w ostatnim etapie ukończenie kondygnacji, w której będą mieściły się pomieszczenia biurowe, czyli cała administracja Hospicjum wraz z Centrum Wolontariatu. Cała inwestycja ma służyć poprawie komfortu naszych podopiecznych, tak by w pełni mogli korzystać z otoczenia pozbawionego barier architektonicznych.

Celami stowarzyszenia są:

- Ochrona i promocja zdrowia, w szczególności opieka medyczna dla osób ciężko i przewlekle chorych, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych terminalnie.

- Podejmowanie wszechstronnych i aktywnych działań, mających na celu zaspokojenie wielorakich cielesnych, psychicznych i duchowych potrzeb chorych z nie poddającą się leczeniu przyczynowemu, zagrażającą życiu, postępującą chorobą oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinie i opiekunom w okresie choroby i osierocenia po stracie bliskiej osoby.

- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Ratownictwo i ochrona ludności.

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele przez:

- Prowadzenie ośrodków ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki paliatywnej

- Propagowanie idei i metody opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia lub niemającymi właściwych warunków domowych do leczenia choroby

- Organizowanie i/lub prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, naukowej, badawczej, innowacyjnej, wydawniczej, promocyjnej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej, ekologicznej i innych, umożliwiających głównie dostęp do wiedzy i umiejętności przez różne formy działań takie jak spotkania, doradztwo, konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria, wyjazdy, konkursy, targi i inne

- Propagowanie informacji o działalności stowarzyszenia przez środki masowego przekazu, oraz samodzielne wydawanie publikacji poświęconych aktywności Stowarzyszenia

- Współdziałanie ze strukturami ochrony zdrowia

- Zbiórkę środków na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia

- Wspieranie powstawania i działalności domów hospicyjnych

- Współpraca z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym

- Promocję i organizacja wolontariatu

- Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych angażować się na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000001834
 • Konto:22 1050 1285 1000 0002 0211 5374
 • Adres:ul. Daszyńskiego 29
 • WWW:www.hospicjum.gliwice.pl
 • E-mail:h.czarska@hospicjum.gliwice.pl
 • Telefon:608010358

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach

KRS 0000001834

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00