1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek "Życie"

KRS 0000002116

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek "Życie"

KRS 0000002116

Prezent OPP

Pomoc osobom po leczeniu raka piersi i prowadzenie akcji promujących zdrowy styl życia.

Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek "ŻYCIE” z siedzibą w Sosnowcu powstało w 2000 roku. Jest organizacją OPP zrzeszającą kobiety po leczeniu raka piersi. Celem Stowarzyszenia „ŻYCIE” jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi. Pokazujemy, że chorobę można pokonać, a skutki leczenia zminimalizować. Jest to możliwe dzięki sekcji Wolontariuszek-Ochotniczek, które udzielają wsparcia i niezbędnych informacji przed i po leczeniu raka piersi. Wszystkie nasze działania mają na celu poprawę stanu psychofizycznego osób po leczeniu raka piersi, zmniejszenie stresu związanego z operacją i jej skutkami, pomoc w powrocie do sprawnego funkcjonowania w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.   Organizujemy gimnastykę rehabilitacyjną, drenaż limfatyczny kończyny górnej po stronie operowanej oraz uelastycznianie blizny pooperacyjnej. Zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej, drenażu i blizny prowadzone są przez magister fizjoterapii w sali wyposażonej w niezbędny sprzęt gimnastyczny i rehabilitacyjny. Udział w zajęciach i zabiegach jest jednym z ważnych czynników pozwalającym na rozwój samodzielności i społecznych kompetencji. Na ogólnych spotkaniach informacyjno-integracyjnych przekazywane są informacje z zakresu praw osób niepełnosprawnych, zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, psychologii, onkologii, chirurgii plastycznej, ziołolecznictwa, wizażu, kosmetologii i podologii. Członkinie mogą się dowiedzieć od profesjonalistów o oprotezowaniu, bieliźnie, kostiumach kąpielowych i innym sprzęcie dla amazonek, informacje o turnusach rehabilitacyjnych i sanatoriach. Organizujemy spotkania w plenerze połączone z nordic walking, okolicznościowe, upowszechniające kulturę i sztukę, rajdy turystyczno-krajoznawcze i  kuligi w górskie regiony. Członkinie mają możliwość podniesienia wiedzy i kompetencji z zakresu profilaktyki, nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia raka piersi poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Drugim celem stowarzyszenia są  działania z zakresu  profilaktyki raka piersi i innych chorób nowotworowych. Organizujemy szkolenia wśród różnych grup społecznych tj.: dzieci, młodzieży, osób aktywnych zawodowo, osób wykluczonych społecznie i zawodowo oraz seniorów, na których uczymy samobadania piersi na fantomach, udostępniamy materiały instruktażowe o samobadaniu, profilaktyce, zdrowym stylu życia. Członkinie Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie” współorganizują i biorą czynny udział w kampaniach społecznych dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia. Zachorowania na raka piersi się nie zapobiegnie, ale wczesne wykrycie daje szansę na wyleczenie i dłuższe życie. Profilaktyka to nie moda, ale styl życia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Bądźcie PIERWSI do pomocy.

Podarujcie nam 1,5% swojego podatku.

Pomagamy kobietom i ich rodzinom przed i po leczeniu raka piersi.

Edukujemy z zakresu profilaktyki nowotworowej.

Bez Twojej pomocy nasza działalność wisi na włosku.

 

Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” pomaga kobietom po leczeniu raka piersi poprzez gimnastykę rehabilitacyjną prowadzoną przez magister fizjoterapii w sali ćwiczeń wyposażonej w niezbędny sprzęt gimnastyczny i rehabilitacyjny. Rehabilitantka wykonuje zabiegi drenażu limfatycznego kończyny górnej po stronie operowanej oraz uelastycznianie blizny pooperacyjnej. Te działania są najistotniejsze w poprawie komfortu życia i prawie normalnego dalszego funkcjonowania w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Rehabilitacja psychofizyczna u kobiet po leczeniu raka piersi musi być wykonywana systematycznie do końca życia. Bardzo ważne jest odzyskanie równowagi psychologicznej. W tym celu organizujemy warsztaty z magister psychologii, które pozwalają zaakceptować nową sytuację życiową.

Cykliczne spotkania członkiń w siedzibie stowarzyszenia pozwalają na zawiązywanie więzi, przyjaźni, rozwijanie zainteresowań, niwelowanie poczucia samotności, bycia inną oraz zasięgnięciu informacji i poszerzeniu wiedzy.

Wolontariuszki- ochotniczki udzielają pomocy, informacji i wsparcia kobietom przed i po leczeniu raka piersi. Czas spędzony podczas indywidualnej rozmowy pozwala  przekazać jak radzić sobie ze skutkami choroby i trudami okresu leczenia przed i po operacji na przykładzie własnego doświadczenia. Wsparcie udzielane przez Stowarzyszenie ma bezpośrednie przełożenie na życie rodzinne i społeczne. Organizujemy akcje z zakresu profilaktyki raka piersi i innych chorób nowotworowych wśród różnych grup społecznych. Członkinie Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie” organizują, współorganizują i biorą czynny udział w kampaniach społecznych dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia. Zachorowania na raka piersi się nie zapobiegnie, ale wczesne wykrycie daje szansę na wyleczenie i dłuższe życie. Profilaktyka to nie moda, ale styl życia.

1,5% Twojego podatku pozwoli wielu kobietom na odzyskanie poczucia własnej wartości.

Więcej o nas

Więcej o nas

„Rak chodzi do tyłu, a my  do przodu”.

Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” od 2000 roku pomaga kobietom dotkniętym chorobą raka piersi. Stowarzyszeniem kieruje sześcioosobowy zarząd pod nadzorem trzyosobowej komisji rewizyjnej. Nasze działania nie ograniczają się do naszego rodzimego miasta Sosnowca, podejmujemy działania mające zasięg regionalny, wojewódzki oraz krajowy. Przewodnicząca stowarzyszenia wchodzi w skład Zarządu Federacji Amazonek i jest naszym głosem w działaniach ogólnopolskich polegających na opiniowaniu nowych możliwości diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych piersi wynikających z rozwoju medycyny, współdziałaniu w zakresie ustawodawstwa dotyczącego ochrony zdrowia publicznego oraz innych prac i działań, zmierzających do podnoszenia wiedzy medycznej i współdziałania z odnośnymi władzami, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.

Corocznie organizujemy i realizujemy programy: „Chcesz być sprawna - ćwicz z nami”.

 „Życie z blizną”, „Obrzękowi limfatycznemu mówimy STOP!”, konferencje naukowe, rajdy turystyczne, spotkania plenerowe połączone z nordic walking, spotkania integracyjne, okolicznościowe i kulturalne, szkolenia i spotkania edukacyjne

Przez cały okres naszego działania skupiamy się na samopomocy członkowskiej w celu polepszenia życia kobiet po leczeniu onkologicznym. Wspieramy się wzajemnie i pomagamy osobom, które po chorobie utraciły wiarę we własne możliwości, uległy poczuciu beznadziejności, osamotnienia czy zwykłej ludzkiej bezradności i zagubienia. Pomagamy w procesie akceptacji własnego ciała zmienionego zabiegiem mastektomii i odnalezieniu nowych celów i wartości. Więzi które budujemy podczas spotkań integracyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, naukowych i sportowych pomagają w rozwiązywaniu spraw życia codziennego, rodzinnego i społecznego. Nikt nie zrozumie kobiety po leczeniu raka piersi lepiej niż druga kobieta która to przeszła. W stowarzyszeniu działa 10 osobowa grupa przeszkolonych wolontariuszek, które własne doświadczenia i informacje pozyskane na różnego rodzaju szkoleniach przekładają na działania, których najważniejszym celem jest podanie pomocnej dłoni, niezbędnych informacji o możliwościach uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez stowarzyszenie oraz prawach osób niepełnosprawnych.

Nasze stowarzyszenie wypełnia lukę w obowiązującym w Polsce systemie opieki zdrowotnej w zakresie stałej rehabilitacji psychofizycznej kobiet po leczeniu raka piersi, dostępie do zabiegów przeciwdziałania obrzękowi limfatycznemu oraz zabiegów uelastyczniania blizny pooperacyjnej. To dzięki stałej i profesjonalnej rehabilitacji prowadzonej przez stowarzyszenie wiele kobiet odzyskało chęć życia i działania, co przełożyło się na zmniejszenie stresu związanego z operacją i jej skutkami, polepszenie życia małżeńskiego, sprawniejsze funkcjonowanie w życiu rodzinnym i społecznym, a nawet na podjęcie decyzji o powrocie do życia zawodowego.

Nasze działania wychodzą naprzeciw potrzebom społeczeństwa i realizujemy je poprzez różnego rodzaju szkolenia i spotkania z organizacjami pozarządowymi, akcje społeczne, konferencje naukowe z zakresu promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki leczenia raka piersi oraz rehabilitacji upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku.  Na każdym spotkaniu uczymy samobadania piersi na fantomach, przekazujemy instruktaże o samobadaniu oraz inne materiały informacyjne z zakresu chorób onkologicznych. Organizujemy akcje profilaktyczne połączone z możliwością wykonania bezpłatnych badań mammograficznych.

Nasze działania będą możliwe tylko wtedy, gdy podarujesz nam swoje 1,5% podatku!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000002116
 • Konto:52 2030 0045 1110 0000 0233 8130
 • Adres:ul. 3 Maja 11, 41-200 Sosnowiec
 • WWW:www.amazonkisosnowiec.pl
 • E-mail:ssazycie@wp.pl
 • Telefon:605423175

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek "Życie"

KRS 0000002116

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00