1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Stowarzyszenie Muzyczne ,,AKOLADA"
KRS 0000002635

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Stowarzyszenie Muzyczne ,,AKOLADA"
KRS 0000002635

Prezent OPP

Twój 1% rozwija kulturę muzyczną w społeczeństwie

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przychody z 1% wykorzystane zostaną na działalność koncertową orkiestry dla społeczeństwa, zapraszanie na te koncerty artystów - śpiewaków, instrumentalistów. Organizowanie koncertów orkiestr w Parku Wilsona z innych miejscowości. Remonty i naprawy bieżące instrumentów oraz sprzętu muzycznego. Szycie, naprawy, czyszczenie strojów dla grupy mażoretek oraz mundurów orkiestry.  

Więcej o nas

Więcej o nas

Podstawowym celem działania jest propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej, popularyzacja twóczości amatorskich zespołów muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych, propagowanie inicjatyw, postaw i działań podnoszących poziom artystyczny zespołó, działanie społeczno - wychowawcze dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży, pielęgnowanie tradycji kulturalnych i patriotycznych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe działalności w tym zakresie.

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE I ZADANIA PRZEZ:

1. Działalność koncertowa dla mieszkańców Poznania i nnych miejscowości zainteresowanych udziałem orkiestry. Co rocznie organizujemy duży koncert karnawałowy z udziałem solistów, tancerzy. Za każdym razem tematyka tego koncertu jest inna, np. W stylu Wiedeńskim, Musicale, musicale, lub Muzyka filmowa. Możemy przygotować oprawę muzyczną mszy w kościele jak i innych uroczystości kościelnych oraz koncertów w kościołach z różnych okazji.

2. Oprawy muzyczne świąt państwowych, środowiskowych, zakładowych, sportowych, festynów i innych imprez okolicznościowych.

3. Inicjowanie, organizowanie , koordynowanie koncertów i występów, wystaw, pokazów, festiwali szczególnie w zakresie orkiestr dętych - wznowienie cyklu koncertów orkiestr dętych z całej wielkopolski w Parku Wilsona w miesiącach letnich.

4. Działalność chrytatywna - współdziałanie oraz uczestniczenie w pracach na rzecz lokalnych potrzeb społeczno - wychowawczych - udzial w festynie ,, Niebiescy Dzieciom" organizowanie koncertów w Domach Pomocy Społecznej dla osób starszych, koncert w Zespole Szkół Specjalnych w Poznaniu, udział w uroczystościach koscielnych - odpusty, msza z okazji patronki tramwajarzy - św. Katarzyny.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych w tym: drukowanie plakatów i programów koncertowych, wydawanie nagrań CD w miarę posiadanych środków.

6. Współpraca z władzami, instytucjami, zakładami pracy zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia, pielęgnowanie tradycji patriotycznych i kulturalnych.

7. Udzielenie pomocy innym orkiestrom w zakresie repertuarowym oraz tworzenie warunków do prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej poprzez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem edukacji młodzieży.

8. Inicjowanie nowych kompozycji oraz propagowanie kompozycji dawno zapomnianych  oraz prezentowanie dorobku amatorskich zespołów muzycznych.

9. Współpracę z innymi Stowarzyszeniemi w kraju i za granicą realizującymi te same lub zbliżone cele oraz instytucjami państwowymi, osobami prywatnymi i przedsiębiorcami.

10. Stowarzyszenie na potrzeby swojej działalności ma prawo zatrudniać osoby, instytucje i organizacje na zasadach ogólnie przyjętych.

DO OBOWIĄZKÓW WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NALEŻY:

1. przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia

2. branie czynnego udziału w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia

3. przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych

4.dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, poszerzanie kręgu odpowiednich osób wspierających Stowarzyszenie

5.współpraca z innymi Stowarzyszeniami o podobnym charakterze, wymiana doświadczeń merytorycznych i organizacyjnych

6. szczególne dbanie o opinię publiczną i wytwarzanie odpowiedniego klimatu wokół, którego Stowarzyszenie szczególnie działa

7. regularne opłacanie składek na rzecz Stowarzyszenia przez członków zwyczajnych.

Stowarzyszenie nie może udzieleć pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązańczłonków Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracownicyStowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w liniibocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanychdalej ,,osobami bliskimi"  


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000002635
 • Konto:09 1020 4027 0000 1102 0317 3671
 • Adres:ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań
 • WWW:orkiestrampk.poznan.pl
 • E-mail:orkiestrampk@orkiestrampk.poznan.pl
 • Telefon:604100339

Formularze PIT 2022/2023 dla
Stowarzyszenie Muzyczne ,,AKOLADA"

KRS 0000002635

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00