1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej
  KRS 0000003362

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Hospicjum pomagają nieuleczalnie chorym i tym, którzy pozostają

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej jest niezależną, pozarządową organizacją charytatywną powołaną do sprawowania wszechstronnej opieki nad osobami z zaawansowaną chorobą nowotworową i do udzielania pomocy Ich rodzinom w domach u Chorych.

Jak wykorzystamy 1%

Naszą Misją jest wszechstronne wspieranie osób chorych na nowotwory złośliwe i ich najbliższych

Jeśli uznacie Państwo za zasadne wybranie Naszego Stowarzyszenia jako organizacji, której można przekazać 1% podatku, będziemy Państwu bardzo wdzięczni za ten wspaniałomyślny dar serca. W imieniu własnym i naszych Podopiecznych bardzo dziękujemy.

Fundusze otrzymane z 1% są dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki nim możemy:

 • Zwiększyć liczbę beneficjentów objętych opieką paliatywną.
 • Promować i wspomagać pracę osób i środowisk związanych z opieką paliatywną.
 • Łamać stereotypy poprzez edukację propagującą ideę opieki paliatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek, lekarzy czy psychologa.
 • Szkolić i doskonalić umiejętności personelu medycznego i administracyjnego w dziale opieki paliatywnej.
 • Inicjować i wspierać nowatorskie rozwiązania w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób chorych na nowotwory złośliwe, oraz ich rodzin.
 • Zakupić specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Hospicyjnej, który prowadzi Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej.
 • Wspieranie wolontariatu hospicyjnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej jest niezależną, pozarządową organizacją charytatywną powołaną do sprawowania wszechstronnej opieki nad osobami z zaawansowaną chorobą nowotworową i do udzielania pomocy Ich rodzinom w domach u Chorych.

Opieka hospicyjna (paliatywna) jest jedną z dziedzin medycyny uznaną na świecie, a aktualnie rozwijającą się również w Polsce. Hospicjum ceni życie. Opieka hospicyjna nie powoduje przyspieszenia ani opóźnienia zgonu. Hospicjum pragnie pomagać rodzinie i innym opiekunom Chorego, aby wiedzieli jak radzić sobie ż chorobą bliskiego człowieka.

Hospicjum podejmuje starania o poprawą jakości życia chorego, szanując jego życiową postawę i poglądy, wspierając Go w staraniach o zachowanie własnego, wybranego stylu życia i nie narzucając żadnych rozwiązań.
Wspólnie z chorym i jego rodziną Hospicjum uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej opieki.

Hospicjum może objąć opieką Chorego tylko za zgodą Jego samego lub rodziny, bez względu na wiek, płeć, narodowość, rasę i wyznanie Chorego i Jego bliskich.

Opieka medyczna, psychologiczna, duchowa i socjalna dla osób w terminalnym okresie choroby oraz dla opieki nad ich rodziną.
Nieodpłatne udzielanie pomocy, jednoczenie ludzi dobrej woli.

Prowadzone działania
Propagowanie poprzez ulotki i broszury działalności na rzecz osób potrzebujących,cierpiących i chorych.
Pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy.
Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów członków i sympatyków idei hospicyjnej.

Nasza patronka, 

Anna Olszewska urodziła się 10 maja 1911 roku w Łazach, w powiecie będzińskim. Jej pierwszą pracą była opieka nad dziećmi folwarcznymi na Podlasiu, potem w charakterze gospodyni przy prowadzeniu pensjonatu na wsi.
W 1938 roku ukończyła kurs sanitarny Polskiego Czerwonego Krzyża.
W  latach 1939 – 1949 pracowała w punkcie sanitarno – odżywczym mieszczącym się na dworcu kolejowym w Skierniewicach, gdzie do jej obowiązków należało wysyłanie paczek dla jeńców. W momencie wybuchu wojny pracowała również w Szpitalu Zakaźnym PCK jako sanitariuszka, dodatkowo od 1940 roku pomagała również w Biurze Informacyjnym PCK. W 1941 roku podjęła prace w schronisku dla inwalidów wojennych zorganizowanym przez PCK – jednostka ta powstała między innymi dzięki zaangażowaniu Olszewskiej i działała przez 4 lata.
Przez cały ten czas Olszewska niosła pomoc swoim podopiecznym – sama zdobywała jedzenie, opał oraz robiła opatrunki. Opiekując się wszystkimi niosła nie tylko pomoc pielęgniarską, ale dawała również wsparcie duchowe rozmową i modlitwą tym, którzy najbardziej tego potrzebowali. Aktywnie włączała się w akcje szczepień ochronnych organizowanych przez PCK.W roku 1943 została współpracownikiem Zarządu Głównego PCK działającym na terenie ówczesnego powiatu łowickiego.  Po wybuchu powstania warszawskiego w 1944 roku pracowała w szpitalu, najczęściej w dyżurach nocnych przy powstańcach. Sama Anna Olszewska była zaprzysiężona w AK – ukrywała również osoby, które poszukiwane były przez Niemców, była również aktywnym członkiem Ligi Kobiet.
Przez podopiecznych nazywana Siostrą Hanią. Najdłużej związana była zawodowo ze Szpitalem Miejskim
w Skierniewicach i stacją pogotowia ratunkowego.  28 grudnia 1951 roku Olszewska wyjechała na kurs przygotowawczy do Państwowego Egzaminu Pielęgniarskiego. Od 1 marca 1952 pracowała już na stanowisku pielęgniarki – dyspozytorki. 23 czerwca 1958 roku otrzymała świadectwo ukończenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek. Przez całe swoje życie niosła bezinteresowną pomoc osobom starszym i chorym nie tylko zawodowo, ale również po pracy, często z własnych środków do życia pomagała innym.
Anna Olszewska zmarła 10 września 1992 roku. Dokładnie 22 grudnia 1997 Rada Miasta Skierniewice nadała jej tytuł Honorowy Obywatel Miasta.

Za wzorową pracę i postawę oraz za wszystkie swoje zasługi otrzymała wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń, a wśród nich:

 1. Odznakę honorową PCK IV stopnia nr 9951 w roku 1959,
 2. Pamiątkową odznakę 50-lecia PCK nr 2399 w roku 1969,
 3. Złoty Krzyż Zasługi nr 178-70-21 w roku 1970,
 4. Krzyż Kawaleryjski Orderu Odrodzenia Polski nr 435-81-34 w roku 1981,
 5. Medal 40-lecia Polski Ludowej nr 16/163/84M w roku 1984,
 6. Zasłużony dla Zdrowia i Narodu nr 553-89-44 w roku 1989,
 7. Odznaką Honorową PCK I stopnia nr 114927 w roku 1990.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000003362
 • Konto:33 102 0 45 80 0 000 1402 001 0 98 84
 • Adres:ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice
 • WWW:hospicjumskierniewice.pl
 • E-mail:biuro@hospicjumskierniewice.pl
 • Telefon:046 832 11 87 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej

  KRS 0000003362

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej

 • Hospicjum pomagają nieuleczalnie chorym i tym, którzy pozostają

  Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej jest niezależną, pozarządową organizacją charytatywną powołaną do sprawowania wszechstronnej opieki nad osobami z zaawansowaną chorobą nowotworową i do udzielania pomocy Ich rodzinom w domach u Chorych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Naszą Misją jest wszechstronne wspieranie osób chorych na nowotwory złośliwe i ich najbliższych

  Jeśli uznacie Państwo za zasadne wybranie Naszego Stowarzyszenia jako organizacji, której można przekazać 1% podatku, będziemy Państwu bardzo wdzięczni za ten wspaniałomyślny dar serca. W imieniu własnym i naszych Podopiecznych bardzo dziękujemy.

  Fundusze otrzymane z 1% są dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki nim możemy:

  • Zwiększyć liczbę beneficjentów objętych opieką paliatywną.
  • Promować i wspomagać pracę osób i środowisk związanych z opieką paliatywną.
  • Łamać stereotypy poprzez edukację propagującą ideę opieki paliatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek, lekarzy czy psychologa.
  • Szkolić i doskonalić umiejętności personelu medycznego i administracyjnego w dziale opieki paliatywnej.
  • Inicjować i wspierać nowatorskie rozwiązania w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób chorych na nowotwory złośliwe, oraz ich rodzin.
  • Zakupić specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Hospicyjnej, który prowadzi Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej.
  • Wspieranie wolontariatu hospicyjnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej jest niezależną, pozarządową organizacją charytatywną powołaną do sprawowania wszechstronnej opieki nad osobami z zaawansowaną chorobą nowotworową i do udzielania pomocy Ich rodzinom w domach u Chorych.

  Opieka hospicyjna (paliatywna) jest jedną z dziedzin medycyny uznaną na świecie, a aktualnie rozwijającą się również w Polsce. Hospicjum ceni życie. Opieka hospicyjna nie powoduje przyspieszenia ani opóźnienia zgonu. Hospicjum pragnie pomagać rodzinie i innym opiekunom Chorego, aby wiedzieli jak radzić sobie ż chorobą bliskiego człowieka.

  Hospicjum podejmuje starania o poprawą jakości życia chorego, szanując jego życiową postawę i poglądy, wspierając Go w staraniach o zachowanie własnego, wybranego stylu życia i nie narzucając żadnych rozwiązań.
  Wspólnie z chorym i jego rodziną Hospicjum uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej opieki.

  Hospicjum może objąć opieką Chorego tylko za zgodą Jego samego lub rodziny, bez względu na wiek, płeć, narodowość, rasę i wyznanie Chorego i Jego bliskich.

  Opieka medyczna, psychologiczna, duchowa i socjalna dla osób w terminalnym okresie choroby oraz dla opieki nad ich rodziną.
  Nieodpłatne udzielanie pomocy, jednoczenie ludzi dobrej woli.

  Prowadzone działania
  Propagowanie poprzez ulotki i broszury działalności na rzecz osób potrzebujących,cierpiących i chorych.
  Pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy.
  Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów członków i sympatyków idei hospicyjnej.

  Nasza patronka, 

  Anna Olszewska urodziła się 10 maja 1911 roku w Łazach, w powiecie będzińskim. Jej pierwszą pracą była opieka nad dziećmi folwarcznymi na Podlasiu, potem w charakterze gospodyni przy prowadzeniu pensjonatu na wsi.
  W 1938 roku ukończyła kurs sanitarny Polskiego Czerwonego Krzyża.
  W  latach 1939 – 1949 pracowała w punkcie sanitarno – odżywczym mieszczącym się na dworcu kolejowym w Skierniewicach, gdzie do jej obowiązków należało wysyłanie paczek dla jeńców. W momencie wybuchu wojny pracowała również w Szpitalu Zakaźnym PCK jako sanitariuszka, dodatkowo od 1940 roku pomagała również w Biurze Informacyjnym PCK. W 1941 roku podjęła prace w schronisku dla inwalidów wojennych zorganizowanym przez PCK – jednostka ta powstała między innymi dzięki zaangażowaniu Olszewskiej i działała przez 4 lata.
  Przez cały ten czas Olszewska niosła pomoc swoim podopiecznym – sama zdobywała jedzenie, opał oraz robiła opatrunki. Opiekując się wszystkimi niosła nie tylko pomoc pielęgniarską, ale dawała również wsparcie duchowe rozmową i modlitwą tym, którzy najbardziej tego potrzebowali. Aktywnie włączała się w akcje szczepień ochronnych organizowanych przez PCK.W roku 1943 została współpracownikiem Zarządu Głównego PCK działającym na terenie ówczesnego powiatu łowickiego.  Po wybuchu powstania warszawskiego w 1944 roku pracowała w szpitalu, najczęściej w dyżurach nocnych przy powstańcach. Sama Anna Olszewska była zaprzysiężona w AK – ukrywała również osoby, które poszukiwane były przez Niemców, była również aktywnym członkiem Ligi Kobiet.
  Przez podopiecznych nazywana Siostrą Hanią. Najdłużej związana była zawodowo ze Szpitalem Miejskim
  w Skierniewicach i stacją pogotowia ratunkowego.  28 grudnia 1951 roku Olszewska wyjechała na kurs przygotowawczy do Państwowego Egzaminu Pielęgniarskiego. Od 1 marca 1952 pracowała już na stanowisku pielęgniarki – dyspozytorki. 23 czerwca 1958 roku otrzymała świadectwo ukończenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek. Przez całe swoje życie niosła bezinteresowną pomoc osobom starszym i chorym nie tylko zawodowo, ale również po pracy, często z własnych środków do życia pomagała innym.
  Anna Olszewska zmarła 10 września 1992 roku. Dokładnie 22 grudnia 1997 Rada Miasta Skierniewice nadała jej tytuł Honorowy Obywatel Miasta.

  Za wzorową pracę i postawę oraz za wszystkie swoje zasługi otrzymała wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń, a wśród nich:

  1. Odznakę honorową PCK IV stopnia nr 9951 w roku 1959,
  2. Pamiątkową odznakę 50-lecia PCK nr 2399 w roku 1969,
  3. Złoty Krzyż Zasługi nr 178-70-21 w roku 1970,
  4. Krzyż Kawaleryjski Orderu Odrodzenia Polski nr 435-81-34 w roku 1981,
  5. Medal 40-lecia Polski Ludowej nr 16/163/84M w roku 1984,
  6. Zasłużony dla Zdrowia i Narodu nr 553-89-44 w roku 1989,
  7. Odznaką Honorową PCK I stopnia nr 114927 w roku 1990.
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000003362
 • Konto:33 102 0 45 80 0 000 1402 001 0 98 84
 • Adres:ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice
 • WWW:hospicjumskierniewice.pl
 • E-mail:biuro@hospicjumskierniewice.pl
 • Telefon:046 832 11 87
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00