1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bractwo Czarnej Wody

KRS 0000003678

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bractwo Czarnej Wody

KRS 0000003678

Prezent OPP

W Bractwie każdy może zrobić coś fajnego dla siebie i dla innych.

Zrealizowaliśmy 53 projekty i ponad sto mniejszych zadań związanych z naszymi celami statutowymi. Ich łączny budżet to ponad 1,8 mln zł. Podczas działań projektowych i zadań  daliśmy od nas i partnerów około 54 tys. godzin pracy społecznej.

Byliśmy członkami Lokalnej Grupy Działania „BoryZrealizowaliśmy 53 projekty i ponad sto mniejszych zadań związanych z naszymi celami statutowymi. Ich łączny budżet to ponad 1,8 mln zł. Podczas działań projektowych i zadań  daliśmy od nas i partnerów około 54 tys. godzin pracy społecznej. Tucholskie”, obecnie należymy do LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz Ogólnopolskiej Platformy Organizacji Przyjaznych Środowisku.

Uczestniczymy w pracach organów społecznych związanych z ochroną przyrody (m. in. Rada Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Rada Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie, wcześniej Forum Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie).

Organizujemy sami lub we współpracy konkursy wiedzy o tematyce przyrodniczej i regionalnej.

Organizujemy i pomagamy w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez turystycznych i festynów.

Współorganizujemy Oskie Biegi im. Krzysztofa Malinowskiego.

Prowadzimy Klub Przygody, organizujący spotkania z ludźmi, którzy zwiedzają świat.

Założyliśmy Kociewskie Koła PTTK „Budaje” w Osiu.

Od roku 2007 najwięcej czasu i pieniędzy poświęcamy prowadzeniu Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie – organizujemy imprezy, uczestniczymy w zawodach szczebla regionalnego i ogólnopolskiego, prowadzimy szkolenia – są to działania skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Na działania Azymutu przeznaczamy dochód z 1%.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

W latach 2010-2023 większość kwoty uzyskanej z przekazanych nam wpłat 1% i 1,5% podatku przeznaczyliśmy na działalność Klubu Imprez na Orientację „Azymut” Osie – czyli na zajęcia turystyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży.

Turystyczne Imprezy na Orientację (InO), Marsze na Orientację (MnO), Rajdy na Orientację (RnO) są dyscypliną turystyki kwalifikowanej. Celem InO jest odnalezienie w terenie punktu zaznaczonego na mapie i potwierdzenie tego na karcie startowej. Trasę należy przebyć w określonym czasie, który jest tak wyliczony, by można było ją pokonać w tempie marszowym, bez biegania. InO dają możliwość zwiększenia aktywności fizycznej, realizacji turystyczno-sportowych ambicji, stanowią atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu.

Pierwsze działania w Turystycznych Imprezach na Orientację w gminie Osie zaczęły się w październiku 2006 roku, choć wcześniej przez wiele lat oscy harcerze uczestniczyli w Biegach na Orientację. 14 października odbyły się pierwsze zawody InO na szczeblu szkolnym.

Na początku 2009 roku Bractwo Czarnej Wody, Zespół Szkół w Osiu i 7 Drużyna Harcerska Azymut im. Szarych Szeregów w Osiu założyły Klub Imprez na Orientację „Azymut” Osie. Od 2013 roku Klub stanowi autonomiczną sekcję Bractwa.

Około 90% odbiorców naszych działań stanowią dzieci i młodzież. Wśród nich istnieje duże zapotrzebowanie na udział w Marszach na Orientację (szkoły podstawowe, gimnazjum, dojeżdżający do szkół średnich), które dają możliwość zwiększenia aktywności fizycznej, realizacji turystyczno-sportowych ambicji, stanowią atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu. Od jedenastu lat chętni mogą swoją pasję realizować w ramach KInO Azymut Osie. Realizowane przez nas zadanie publiczne stanowi, jak dotychczas, jedyną ofertę dla mieszkańców gminy Osie chcących uczestniczyć w aktywności o charakterze turystyczno-sportowym.

Szkolenia i starty mają dla nich duże znaczenie dydaktyczne i wychowawcze. InO uczy i rozwija umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, określania w różny sposób swego położenia w terenie i na mapie itp. Uczestnicy kształtują cechy charakteru przydatne w życiu społecznym. Indywidualny lub w niewielkim patrolu marsz po często nieznanym terenie leśnym wyrabia samodzielność, odwagę i rozwagę, spostrzegawczość, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania trafnych decyzji na podstawie ograniczonej liczby danych, wyboru właściwej taktyki działania, współpracy z partnerem oraz radzenia sobie ze stresem. Turystyczne współzawodnictwo kształtuje postawę fair – staranie o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz niepisanych zasad InO.

Główne działania Azymutu 2006-2023

Prowadzimy szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym dla naszych zawodników oraz innych chętnych (szkoły, drużyny harcerskie, jednostka ratownicza), dwukrotnie organizowaliśmy i prowadziliśmy kurs Organizatora InO.

Wyszkoliliśmy zawodników, sędziów i organizatorów InO (odpowiednie uprawnienia ma w Klubie 29 Organizatorów).

10 lat Bractwo kierowało Pucharem Borów Tucholskich w InO.

Zorganizowaliśmy ponad 70 zawodów gminnych i harcerskich.

Przeprowadziliśmy 11 cykli mistrzostw gminy Osie w  InO (łączny udział około 450 zawodników).

Zorganizowaliśmy 4 mistrzostwa Hufca ZHP Świecie-Powiat.

Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 23 imprezy szczebla regionalnego (w tym pięć miało też rangę ogólnopolską – Puchar Polski Młodzieży) – jedenaście InO „Nad Wdą”, jedną InO „Boruta”, jedną InO „Boruta nad Wdą” i jedną „Szago nad Wdą” z trasami pieszymi, rowerowymi i kajakowymi (od 3 do 13 tras, udział 60 do 170 uczestników) oraz dziewięć Kociewskich Kajakowych InO „Zapora Żur”.

Przeprowadziliśmy 14 InO na wodzie i 12 zawodów rowerowych.

Startowaliśmy w 31 zawodach rangi ogólnopolskiej – Puchar Polski Młodzieży i Mistrzostwa Polski, nasi zawodnicy uczestniczyli w 4 Mistrzostwach Europy Leśników w BnO i kilku Mistrzostwach Polski Leśników.

Azymutowcy startowali w około 160 imprezach rangi regionalnej – Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Puchar Borów Tucholskich i Puchar Kociewia. Łącznie wzięło w nich udział prawie 360 mieszkańców naszej gminy. Na większości zawodów byliśmy największą zorganizowaną grupą uczestników.

Łącznie członkowie Azymutu brali udział w około 270 Imprezach na Orientację.

Uzyskaliśmy normy na odznaki InO – 2 duże brązowe oraz małe: 13 złotych, 40 srebrnych, 71 brązowych i 141 popularnych, licząc tylko posiadaczy aktualnych odznak, bo każdy z zawodników z wyższą odznaką musiał najpierw uzyskać tę niższego stopnia. Łącznie daje to 267 odznak. Ponad 600 osób z nami związanych zdobyło dotychczas około 13400 punktów do odznaki (po 5 za każdy etap mistrzostw Polski, po 4 za etapy Pucharu Polski, po 2 za imprezy regionalne i po 1 za lokalne oraz Biegi na Orientację).

W zawodach różnego szczebla wzięło udział 604 osoby związane z gminą lub Azymutem. Ponad 90 osób startowało w co najmniej 20 imprezach, a 23 z nich w minimum 50 zawodach. Świadczy to o bardzo dużym zainteresowaniu dzieci i młodzieży tym rodzajem aktywności.

Startowaliśmy (poza naszą gminą) w wielu miejscach województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz w woj. mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Nasi biegacze byli na Litwie, Łotwie, w Czechach i we Włoszech.

Nasze działania w Borach Tucholskich i na Kociewiu, na terenie województw kujawsko – pomorskiego i pomorskiego, stanowią doskonałą promocję walorów turystycznych gminy, umiejętności jej mieszkańców oraz chęci pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Zrealizowaliśmy trzynaście zadań publicznych pn. „Działalność KInO Azymut Osie” z dotacją gminną (i czternaste w przeważającej części związane z  Azymutem), osiem zadań pn. „InO Nad Wdą” z dotacją marszałkowską (wnioski na czołowych miejscach w konkursach) – trzy z nich były dodatkowo współfinansowane przez powiat świecki.

Łączny budżet projektów Azymutu (bez ww. dwóch dodatkowych zadań) to około 580 tys. zł, w tym dotacje konkursowe ponad 160 tys. zł, wkład finansowy i rzeczowy Bractwa oraz partnerów prawie 170 tys. zł, wkład osobowy do 250 tys. zł (około 19 tys. godzin pracy społecznej). Pieniądze na naszą działalność pozyskujemy z dotacji konkursowych, wsparcia partnerów i sponsorów oraz z działalności gospodarczej Bractwa. Znaczącą część wkładu finansowego Bractwa stanowi dochód z 1% i 1,5%.

Partnerami w pracy Azymutu są/byli/były samorządy woj. kujawsko-pomorskiego, powiatu świeckiego i gminy Osie, nadleśnictwa Osie, Trzebciny i Dąbrowa, Wdecki Park Krajobrazowy, Ochotnicza Straż Pożarna z Osia, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego z Osia, Wdeckie WOPR, Klub Turystów Wodnych Celuloza Świecie, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Kociewskie Koło PTTK „Budaje” w Osiu, 7 Drużyna Harcerska Azymut im. Szarych Szeregów w Osiu oraz przede wszystkim Szkoły Podstawowe w Osiu, Brzezinach (do 2022 roku, czyli likwidacji) i Wierzchach, których uczniowie stanowią większość członków naszego Klubu.

Tylko w 2018 roku przeszkoliliśmy na poziomie podstawowym ponad 120 osób, w tym dzieci ze szkół podstawowych, młodzież szkół średnich oraz dorosłych z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego.

Sukcesy Azymutu

Powstanie dużej, zorganizowanej grupy osób, której osiągnięcia w zawodach oraz zgranie, otwartość i kultura są wysoko oceniane przez innych organizatorów i naszych rywali.

35 zwycięstw w Pucharze Polski Młodzieży i Mistrzostwach Polski, wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu 2017 w TM (14-16 lat), 2018 w TJ (17-20 lat) oraz 2019 w TD (do 13 lat).

Mistrzostwo Polski juniorów w Nocnych InO i nieoficjalne mistrzostwo młodzieży w tych samych zawodach.

II i III miejsce w Mistrzostwach Polski w Indywidualnych InO.

II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Marszach na Orientację ekipy Skarmatu Toruń z dwójką naszych juniorek.

Dwukrotne mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski Szkół Leśnych w Biegach na Orientację dla naszych zawodników

Jeden złoty, sześć srebrnych i trzy brązowe medale na Mistrzostwach Polski Leśników i start w Mistrzostwach Europy Leśników członków Azymutu. Nasi biegacze zdobyli dwa złote, cztery srebrne i dwa brązowe medale w rywalizacji europejskiej.

237 zwycięstw (284 zwycięskie zespoły, bo wygrane były też podwójne i potrójne) w różnych kategoriach na poszczególnych zawodach cykli pucharów regionalnych.

42 zdobyte puchary regionalne w klasyfikacji generalnej cykli – 16 w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 15 w Pucharze Borów Tucholskich i 11 w Pucharze Kociewia.

Nagroda w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” za działalność Azymutu w 2015 roku.

Dlaczego pomysł z InO sprawdza się przez ponad 17 lat?

Działalność (szkolenia, starty, organizacja imprez) oparta jest na społecznej pracy członków Bractwa i partnerów.

Bardzo duże jest zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz poparcie rodziców.

Mamy szerokie wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe partnerów Bractwa.

Możemy w pełni liczyć na życzliwość gospodarzy terenów leśnych, na których organizujemy zawody.

Szkoły z terenu gminy Osie pozwalają nam bez przeszkód działać na ich terenie.

Uzyskujemy duże wsparcie finansowe samorządu gminnego w wykonywaniu zadania publicznego „Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie”.

Wsparcia w postaci dotacji konkursowej na zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa udziela nam samorząd wojewódzki, a w sporcie powiatowy.

Spore pieniądze, choć nieregularnie, możemy przeznaczyć na działalność naszej sekcji dzięki działalności gospodarczej Bractwa.

Uzyskanie przez Bractwo w 2009 roku statusu OPP pozwala nam pieniądze z 1%  przeznaczyć głownie na działania w InO.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

O projektach Bractwa:

Zrealizowanie przez Bractwo i partnerów 53 projekty i ponad sto mniejszych zadań o łącznym budżecie ponad 1,8 mln zł, w tym udział finansowy około 1,1 mln zł (dotacje konkursowe, Bractwo i partnerzy), wkład rzeczowy 0,1 mln zł (Bractwo i partnerzy), wkład osobowy ponad 0,6 mln zł (Bractwo i partnerzy).

Zaangażowanie społeczne członków, sympatyków i partnerów Bractwa w darmowe wykonanie konkretnych prac w ramach projektów i zadań (około 54 tys. roboczogodzin).

Uzyskanie dużego efektu społecznego – zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na rzecz wspólnoty: w działaniach projektowych jako wykonawcy brało udział łącznie kilkaset osób z gminy Osie.

Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego – w projektach z dotacją konkursową każda złotówka dotacji przyniosła 1,80 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów oraz 1,43 zł wartości społecznej pracy zaangażowanych w projekty osób.

Projekty zrealizowane przez Bractwo:

2005 Zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii”.

2005 „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna – z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego”, wyróżniony w skali ogólnopolskiej – program „Działaj lokalnie” PAFW.

2006 „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna” – program „Działaj lokalnie” PAFW.

2007 Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna chata – hangar w Żurze budzi się do życia” – projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie „Promocja osiągnięć organizacji pozarządowych”.

2007 „Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin” – program „Działaj lokalnie” PAFW.

2007-08 „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki” – program „Kultura Bliska” FWW. Projekt zgłoszony do Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się wśród 58 wyróżnionych spośród 462 zgłoszonych.

2010 „Turystyczna pajęczyna” – program „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”, działanie wspólne z Towarzystwem Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”.

2012 „Wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie – Przewodnik turystyczny – praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Chudeckiego” – projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, publikacja autorstwa członków i sympatyków Bractwa.

2015 Zestaw pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii 2”.

2015 Tablice pamiątkowe ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze.

2015 Powiatowy Gimnazjalny Konkurs Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie”.

2017 „Leśna Za-Dyszka” – bieg terenowy na leśnej trasie o długości 10 kilometrów. Startowało ponad 100 biegaczy z Polski północnej i środkowej.

 2018 „Leśna Za-Dyszka” – startowało prawie 200 biegaczy.

2018 Przewodnik po szlakach gminy Osie – w ramach projektu „Zielony Punkt Kontrolny Grzybek”.

2019 „Leśna Za-Dyszka” – startowało prawie 200 biegaczy, ponad 50 osób maszerowało na trasie Nordic Walking, a ponad 30 osób w Biegu na Orientację.

2019 Rok Rzeki Wdy – Imprezy na Orientację, rajdy rowerowe, internetowy wieloetapowy konkurs wiedzy, łącznie ponad 700 uczestników.

2020 „Leśna Za-Dyszka” – prawie 190 biegaczy i ponad 30 uczestników Nordic Walking.

2020 Udział w projekcie GOK Osie i LGD „Gminy powiatu świeckiego” – wydanie przewodnika po szlakach turystycznych Ziemi Świeckiej, publikacji historycznej o walkach w powiecie świeckim w 1939 i 1945 roku oraz zestawu pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii 3”.

2021 Stare dokumenty z gminy Osie – zebranie dokumentów w postaci skanów.

2021 „Leśna Za-Dyszka” – ponad 190 biegaczy, prawie 50 uczestników na trasie Nordic Walking i 40 w Biegach na Orientację.

2022 „W lesie na sportowo” – prawie 150 biegaczy w „Leśnej Za-Dyszce”, 40 uczestników Nordic Walking i ponad 200 zawodników w Biegach na Orientację (runda Mistrzostw Pomorza i Kujaw oraz Pucharu Pomorza).

2022 „Turystycznie i sportowo w gminie Osie” – zadanie publiczne z działalnością Klubu Azymut, organizację Biegów na Orientację, działalnością nowej sekcji turystycznej oraz wsparciem rozwoju siatkówki plażowej.

2023 „Turystycznie i sportowo w gminie Osie” – zadanie publiczne z działalnością Klubu Azymut, organizację Biegów na Orientację, działalnością sekcji turystycznej oraz wsparciem rozwoju siatkówki plażowej.

2023 „W lesie na sportowo” – ponad 140 biegaczy w „Leśnej Za-Dyszce”, 55 uczestników Nordic Walking i prawie 160 zawodników w Biegach na Orientację.

Realizacja projektów dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

2013 „Na tropach II Rzeczypospolitej. Przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK" (cztery dwudniowe warsztaty z wycieczkami autokarowymi i dwiema publikacjami regionalnymi).

2013 Organizacja konferencji z okazji 20-lecia Wdeckiego PK.

2015-16 „Bio+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" (I etap - po cztery dwudniowe warsztaty dla 15 gimnazjów, II etap - obserwacje pogody i oraz inwentaryzacja flory i fauny przez 10 szkół, III etap - finał dla 5 najlepszych szkół) 2015-16.

2016 „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe Kociewie" z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli i wycieczką po Kociewiu oraz publikacją regionalną.

2017 „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe Kociewie" z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli i wycieczką po Kociewiu oraz publikacją regionalną.

2018 Konferencja z okazji 25-lecia Wdeckiego PK.

2023 Współorganizacja cyklu zajęć „Wdecki Park Krajobrazowy – park zmysłów. Obszar chroniony, obszar dostępny”.

2023 Współorganizacja IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zimorodek – biologia, ekologia, ochrona” połączonej z obchodami 30-lecia Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Realizacja zadań publicznych „Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie” 2009-2021 (14 projektów z dotacją gminną, w tym 1 też z powiatową) i „Impreza na Orientację Nad Wdą" 2012-2020 (8 projektów z dotacją marszałkowską, w tym 2 też z powiatową)

Łączny budżet projektów to około 580 tys. zł, w tym dotacje konkursowe ponad 160 tys. zł,  wkład finansowy i rzeczowy Bractwa oraz partnerów prawie 170 tys. zł, wkład osobowy do 250 tys. zł (około 19 tys. godzin pracy społecznej).

Przeprowadzenie kilkudziesięciu zawodów gminnych i harcerskich, ponad dwudziestu szczebla regionalnego i pięciu ogólnopolskich.

Start w ponad 180 zawodach rangi regionalnej i ogólnopolskiej.

Zdobywanie odznaki InO.

Wyszkolenie zawodników, sędziów i organizatorów InO.

(patrz dział „Jak wykorzystamy 1%”).

Inne działania i osiągnięcia Bractwa

Promowanie walorów gminy Osie, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, powiatu świeckiego, Kociewia i Borów Tucholskich poprzez przeprowadzenie wielu imprez turystycznych.

Wytyczenie nowych szlaków turystycznych: rowerowych im. ks. dr. Bernarda Sychty (prawie 53 km) oraz "Na tropach II RP" (prawie 54 km) i rowerowo-pieszego „Turystyczna Pajęczyna” (35 km).

Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez turystycznych (wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, Marsze na Orientację), festynów (np. Piknik Rodzinny w Żurze, Wianki Świętojańskie) oraz spływów kajakowych.

Pomoc w organizacji festynów „Lato we Wdeckim PK”.

Pomoc w organizacji Maratonu Kajakowego „Zapora Żur”, w tym przeprowadzenie dziewięciu Kajakowych Imprez na Orientację.

Przedłużenie istnienia stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru, wykorzystanego później jako pole biwakowe.

Uratowanie przed ostatecznym zapomnieniem istniejących na terenie gminy Osie i Wdeckiego PK – łącznie 14 cmentarzy ewangelickich.

Klub Przygody, prowadzony przez Bractwo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury – spotkania z ludźmi, którzy przeżyli interesujące przygody w różnych dziedzinach życia, przede wszystkim podczas dalszych i bliższych podróży oraz wypraw.

Założenie Kociewskiego Koła PTTK „Budaje” w Osiu – dla Organizatorów InO i innych chętnych (w różnym okresie 20-30 członków).

Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą, powiatem i Kociewiem – prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty (publikacje, obeliski z pamiątkowymi tablicami i nazwy ulic).

Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego w 2009 roku

Realizacja zadań związanych z V Kongresem Kociewskim 2015:

Organizacja Pucharu Kociewia w Imprezach na Orientację 2015 – cykl czterech zawodów InO. Łącznie startowało prawie 650 uczestników.

Współorganizacja Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, Regionalnej i Pożarniczej 2015. Wzięły w nim udział gimnazja z Cekcyna, Nowego, Lniana i Osia.

Organizacja Imprezy na Orientację NAD WDĄ 2015 o Puchar Kociewia (a także  w innych cyklach pucharowych). Startowało 110 zawodników na ośmiu różnych trasach

Wydanie zestawu „Gmina Osie na dawnej fotografii 2”.

Przeprowadzenie Kociewskiej Kajakowej Imprezy na Orientację ZAPORA ŻUR 2015 w ramach Maratonu Kajakowego w Żurze. Uczestniczyło 29 załóg – 57 zawodników.

Organizacja dwóch wycieczek autokarowych po terenie Kociewia świeckiego.

Przeprowadzenie dziesiątego biegu z Żura do Osia w ramach Oskich Biegów.

Udział w przygotowaniu przewodnika po terenie powiatu świeckiego – opracowanie opisu szlaków pieszych powiatu.

Przedstawienie regionu Kociewia na listopadowej sesji Rady Gminy Osie.

Wystawienie i odsłonięcie tablic pamiątkowych ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze

Organizacja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” – udział 528 uczniów gimnazjów w Gródku, Jeżewie, Laskowicach, Lnianie i Osiu.

Organizacja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” – udział 528 uczniów gimnazjów w Gródku, Jeżewie, Laskowicach, Lnianie i Osiu.

Przygotowanie i wydanie publikacji o naszych terenach:

2005 Przewodnik historyczno-turystyczny „Profesor Alfons Hoffmann - człowiek, który oświetlił Pomorze”

2007 Przewodnik historyczno-turystyczny „Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”

2008 „Żyli wśród nas …” o ewangelikach na naszym terenie i ich cmentarzach

2010 „To warto zobaczyć. Gmina Osie. Gmina Śliwice”

2012 „Gmina Osie. Przewodnik turystyczny”

2013 „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”

2013 „Żyli wśród nas. Legenda o Osiu”

2016 i 2017 „Zeszyty kociewskie Wdeckiego Parku Krajobrazowego” – dwie publikacje

2018 „Przewodnik po szlakach turystycznych gminy Osie”

2005, 2015 i 2020 „Gmina Osie na dawnej fotografii” – trzy zestawy pocztówek

2020 Przewodnik „Szlaki turystyczne Ziemi Świeckiej”.

2020 „Działania wojenne na Ziemi Świeckiej we wrześniu 1939 roku i w styczniu-lutym 1945 roku” – wydanie publikacji przygotowanej przez autora.

Współautorstwo różnych publikacji, m. in. „Informatora turystycznego powiatu świeckiego” i „Informatora o najciekawszych miejscach przyrodniczo-turystycznych Wdeckiego Parku Krajobrazowego”.

Współorganizacja Oskich Biegów im. Krzysztofa Malinowskiego (od 2006 roku):

Zainicjowanie i organizacja biegu głównego dla mężczyzn na trasie Żur – Osie o Puchar im. Profesora Alfonsa Hoffmanna. W 2016 roku odbył się 1, ostatni bieg.

Obecnie rozgrywana jest profesjonalna Leśna Za-Dyszka – bieg na 10 km oraz jako towarzyszące: marsz Nordic Walking i Biegi na Orientację.

Zainicjowanie i prowadzenie klasyfikacji drużynowej Oskich Biegów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów (o puchary Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu i puchary rodziny Malinowskich) oraz klasyfikacji drużynowej firm, instytucji, stowarzyszeń, sołectw oraz innych zbiorowości gminnych.

Wyróżnienia dla Bractwa

Honorowy tytuł „AMBASADORA KOCIEWIA” za działalność na rzecz regionu i jego promocję (15 sierpnia 2023).

Srebrna Statuetka Gminy Osie za piętnastoletnią aktywną i owocną działalność Bractwa (11 listopada 2015).

Wyróżnienie Marszałka dla Bractwa za promocję Województwa 2020-21 oraz nagroda Starosty Świeckiego dla prezesa naszego stowarzyszenia za promocję powiatu w 2021 roku.

Trzy nagrody w Konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”:

2009 rok – za realizację projektu „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni - to, co zostało, niech przetrwa wieki”

2016 rok – za realizację projektu „Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie 2015”.

2020 rok – za realizację projektu „Rok rzeki Wdy 2019”.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000003678
 • Konto:49 8169 0006 0010 5734 2000 0010
 • Adres:86-150 Osie, ul. Rynek 2
 • WWW:http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/
 • E-mail:bczw@poczta.onet.pl
 • Telefon:530 702 068

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Bractwo Czarnej Wody” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Bractwo Czarnej Wody

KRS 0000003678

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00