1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SnrRP

KRS 0000003968

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SnrRP

KRS 0000003968

Prezent OPP

Chory staje się nam coraz bliższy, gdy pomaga nam poznać lepiej samych siebie…

Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej powstało w 1996 roku. Obecnie działa na terenie Białegostoku, prowadząc projekty skierowane do grupy osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin  i opiekunów. Realizowane projekty to odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego czyli osób chorych psychicznie ich rodzin i opiekunów, jak również osób zaangażowanych w pomoc osobom chorym psychicznie. Jest jedynym Stowarzyszeniem w regionie, które swoje działania kieruje tylko do grupy osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Wokół siebie skupia 30 członków – psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów i  ludzi z pasją i wielkim sercem.

Cele  Stowarzyszenia:

 • Organizowanie wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych.
 • Edukacja w dziedzinie rehabilitacji psychiatrycznej realizowana w kraju i za granicą.
 • Skupienie wokół idei Stowarzyszenia autorytetów naukowych i moralnych w kraju  i za granicą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Gromadzenie środków finansowych na realizację celów Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie i udzielanie usług rehabilitacyjnych osobom z zaburzeniami psychicznymi przy współudziale tych osób i ich rodzin.
 3. Poszukiwanie i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych, głównie poprzez współpracę  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc w stwarzaniu tym osobom warunków do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
 4. Wspieranie działalności samopomocowej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
 5. Organizowanie i finansowanie wykładów, szkoleń, zjazdów, konferencji naukowych i sympozjów o tematyce rehabilitacji psychiatrycznej.
 6. Przyznawanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia.
 7. Współpracę z instytucjami w kraju i za granicą  w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 8. Upowszechnianie idei i celów Stowarzyszenia za pomocą środków masowego przekazu i innych, w tym prowadzenie działalności wydawniczej.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Od 30 kwietnia 2004 roku Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej jest zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000003968, w związku z czym istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego przy rocznym rozliczeniu.

Otrzymane od darczyńców środki wspierają działania kierowane do osób z przewlekłymi chorobami psychicznymi. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek dziennego pobytu dla osób psychicznie chorych Klub Pacjenta „Przystań”, 2 mieszkania adaptacyjne, grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów, co roku organizuje też warsztaty psychologiczne dla rodzin i opiekunów osób przewlekle chorych psychicznie.

Od początku działalności Stowarzyszenia środki  wykorzystywane są na podwyższenie jakości działań podejmowanych przez organizację. Środki wykorzystywane są w działaniach prowadzonych przez Klub Pacjenta „Przystań”. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej powstało w 1996 roku. Obecnie działa na terenie Białegostoku, prowadząc projekty skierowane do grupy osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin  i opiekunów.  Jest jedynym Stowarzyszeniem w regionie, które swoje działania kieruje tylko do grupy osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Wokół siebie skupia 25 członków – psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów i  ludzi z pasją i wielkim sercem.

Cele  Stowarzyszenia:

 • Organizowanie wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych.
 • Edukacja w dziedzinie rehabilitacji psychiatrycznej realizowana w kraju i za granicą.
 • Skupienie wokół idei Stowarzyszenia autorytetów naukowych i moralnych w kraju  i za granicą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1. Gromadzenie środków finansowych na realizację celów Stowarzyszenia.
  2. Organizowanie i udzielanie usług rehabilitacyjnych osobom z zaburzeniami psychicznymi przy współudziale tych osób i ich rodzin.
  3. Poszukiwanie i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych, głównie poprzez współpracę  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc w stwarzaniu tym osobom warunków do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
  4. Wspieranie działalności samopomocowej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
  5. Organizowanie i finansowanie wykładów, szkoleń, zjazdów, konferencji naukowych i sympozjów o tematyce rehabilitacji psychiatrycznej.
  6. Przyznawanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia.
  7. Współpracę z instytucjami w kraju i za granicą  w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
  8. Upowszechnianie idei i celów Stowarzyszenia za pomocą środków masowego przekazu i innych, w tym prowadzenie działalności wydawniczej.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie to odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego czyli osób chorych psychicznie ich rodzin i opiekunów, jak również osób zaangażowanych w pomoc osobom chorym psychicznie.

Obecnie Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej realizuje projekty:

Klub Pacjenta ”Przystań”

Klub Pacjenta „Przystań” jest placówką Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej. Zapoczątkował on swoją działalność we wrześniu 1997r. Klub oparty jest o wzorce działalności klubowej w kraju i za granicą (Fountain House w USA, Klub De Boei w Holandii). Jest jedyną tego typu placówką w regionie.

Model klubowy ma wieloletnią tradycję jako forma łącząca profesjonalne i pozaprofesjonalne metody rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek jest miejscem aktywizacji społecznej i zajęciowej, różnych form samopomocy.

Mieszkanie adaptacyjne dla osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych.

Mieszkanie adaptacyjne jest działanie prowadzonym przez Stowarzyszenie od 1 stycznia 2016r. Jest to miejsce gwarantującym osobie niepełnosprawnej psychicznie opiekę, jest kolejnym etapem wdrażania w samodzielne funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Warsztaty dla rodzin i opiekunów osób przewlekle chorych psychicznie

Co roku Stowarzyszenie organizuje cykl warsztatów psychologicznych, w których uczestniczy ponad 30 osób.  Dzięki temu osoby będące w najbliższym środowisku osób chorych psychicznie mają możliwość rozwoju świadomości własnego potencjału w kontekście efektywnych relacji z osobą niepełnosprawną psychicznie, ale również poszerzenia wiedzy, wsparcia.

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej dla rodzin i opiekunów osób przewlekle chorych.  Grupa  ma charakter formalny (organizowane przez specjalistyczne instytucje i prowadzone przez jedną lub dwie profesjonalnie przygotowane osoby) i otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie) Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.        


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo podlaskie
 • KRS:0000003968
 • Konto:40 2130 0004 2001 0402 8338 0001
 • Adres:Grottgera 8, 15-225 Białystok
 • WWW:http://snrrp.org.pl/
 • E-mail:klubprzystan1@interia.pl
 • Telefon:85 7326505

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „SnrRP” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
SnrRP

KRS 0000003968

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00