1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”

KRS 0000005684

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”

KRS 0000005684

Prezent OPP

Nadzieja - Razem łatwiej do celu

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu działa od 1997 roku, zrzesza osoby z różnymi rodzajami schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wpłaty z odpisu 1,5% podatku przeznaczamy na organizację całorocznej kompleksowej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” działa od 1997 roku, zrzesza osoby z różnymi rodzajami schorzeń i w różnym wieku.

Celem Stowarzyszenia jest zaspakajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej dla propagowania rehabilitacji fizycznej, psychoruchowej i społecznej. Tworzenie warunków poprzez udostępnienie odpowiednich pomieszczeń oraz sprzętu i urządzeń do systematycznej rehabilitacji i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych. Od 1999 roku w siedzibie Stowarzyszenia prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 18. Celem prowadzonej rehabilitacji jest normalizacja tonu mięśniowego dziecka, zwiększenie aktywnego zakresu ruchowego, zwiększenie siły oraz wytrzymałości, polepszenie kontroli nad wzmocnionymi mięśniami pozwalające dziecku na polepszeniu funkcji i osiągnięcie niezależności ruchowej. Organizowanie rehabilitacji ma również na celu przywrócenia, poprawy lub utrzymania psychofizycznej sprawności osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych za pomocą systematycznych ćwiczeń fizycznych.

W okresie Czerwiec–Grudzień 2016 roku Stowarzyszenie realizowało projekt pn.: „Z ruchem po lepszą sprawność - zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XXIV konkursu - cel programowy 2: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Celem projektu było usprawnianie osób z deficytami rozwojowymi za pomocą rehabilitacji ruchowej w celu poprawienia ich kondycji fizycznej i psychicznej a tym samym zwiększenie ich samodzielności w przyszłym życiu. Zwiększenie zaradności życiowej oraz integracja społeczna.

Założeniem projektu było wspieranie potencjalnych możliwości rozwojowych, a także usprawnianie 30 osób niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, z terenu powiatu chrzanowskiego oraz gminy Chełmek, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Działania te realizowane były w procesie ciągłym poprzez zajęcia hipoterapii, logopedii-komunikacji alternatywnej, oraz rehabilitacji ruchowo-sensorycznej. Koszt całkowity projektu wyniósł 173119,50 zł Dofinansowanie PFRON:160919,50 zł

Od 2011 roku Stowarzyszenie realizuje 2 projekty rehabilitacyjne pn: „Promocja zdrowia psychofizycznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo - w zakresie: rehabilitacji ruchowej” oraz „Malutkim kroczkiem do zdrowia - zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” - zajęcia rehabilitacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych. W ramach realizowanych projektów prowadzone są następujące zajęcia:

- REHABILITACJI RUCHOWEJ

- HIPOTERAPII

- LOGOPEDII

Powyższe projekty finansowane są z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji udzielanych przez Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz Starostę Powiatu Chrzanowskiego.

Działalność statutowa Stowarzyszenia finansowana jest m.in. składek członkowskich, 1% podatku, ze środków PFRON dot. organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych, które uzyskujemy za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie. Dzięki dotychczasowej współpracy z PCPR zorganizowaliśmy kilka wycieczek turystyczno-krajoznawczych między innymi do Zakopanego, Wieliczki, Warszawy, Wrocławia, Krakowa. Z własnych środków zorganizowaliśmy wyjazdy integracyjne do Chorzowa, Ochab, Białego Dunajca, Szaflar. Cyklicznie organizujemy zajęcia rekreacyjno-sportowe na krytej pływalni.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000005684
 • Konto:18 1240 4256 1111 0010 6334 5835
 • Adres:9 Maja 2/4, 32-590 Libiąż
 • WWW:https://nadzieja.home.pl/
 • E-mail:nadziejason@gmail.com
 • Telefon:515623360

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”

KRS 0000005684

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00