1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
KRS 0000005905PodajCel

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomoc Osobom Autystycznym

Celami działania Stowarzyszenia są:

1. wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu

się, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom;

2. organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy

osób autystycznych i osób z trudnościami w komunikowaniu się;

3. zorganizowanie banku danych na temat autyzmu;

4. popularyzowanie problemu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup

terapeutycznych, grup przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej ,miejsc

pracy chronionej oraz mieszkalnictwa dla osób autystycznych i osób z trudnościami w

porozumiewaniu się;

2. organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów,

3. wydawanie poradników i informatorów dotyczących autyzmu;

4. prowadzenie rejestru osób autystycznych i osób z trudnościami w porozumiewaniu się,

gromadzenie informacji o tych schorzeniach;

5. zbieranie funduszy;

6. współpraca z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi,

środkami masowego przekazu, oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu się, ich rodzinom, opiekunom oraz terapeutom.

Realizowane zadania wynikały ze statutu SPOA, na podstawie którego został opracowany plan działań Zarządu . Plan pracy zawierał obszary takie jak: czynności  administracyjne , realizację projektów, współpraca z środowiskiem lokalnym oraz propagowanie wiedzy na temat autyzmu, wsparcie bieżącej działalności Ośrodka.

1.W ramach zadań  administracyjnych:

 • Przygotowano ulotki: zachęcające do przekazania 1% na rzecz stowarzyszenia oraz do udziału w  III pikniku biegowym. 

2.  W ramach realizacji Projektów :

 • W Kwietniu 2017 r. przy wsparciu Miasta Malbork zrealizowano projekt- „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”.  Między innymi odbyły się takie działania jak: dekoracja niebieskimi flagami budynków i ulicy Kościuszki, Podświetlenie Szkoły Łacińskiej, Akcja informująca o autyźmie   w galerii  Dekada oraz  II Piknik Biegowy  i Marsz Nordic Walking   dla Autyzmu”.
 • Projekt „Ciepła dziecięca dłoń, bo przyjaciel to koń”.  umożliwił hipoterapię dla  wychowanków SORW. Zajęcia realizowane od kwietnia do  czerwca 2017  odbywały się w  Ośrodku Jeździeckim w Prabutach. Cieszyły się wielką popularnością.
 • Zadanie publiczne „Razem łatwiej” zrealizowane dzięki otrzymaniu dotacji od Wojewody Pomorskiego miało na celu integrację oraz wsparcie rodzin dzieci z autyzmem. W ramach projektu odbyły się: Rodzinny Festyn Integracyjny w Osadzie Jeziornej, Wyjazd do Aqua Parku w  Redzie ,zajęcia na basenie, Bal Karnawałowy ,Konsultacje dla rodzin dzieci z autyzmem.

3. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz propagowania wiedzy na temat autyzmu:

 • odbył się „Koncert Gitarowy dla Autyzmu” w trakcie  którego Członkowie SPOA,  propagowali  wśród młodzieży zagadnienie autyzmu .
 •  Stowarzyszenie zaangażowało się w dwie akcje charytatywne takie jak: Paczki dla Polaków na Kresach oraz zbiórka Karmy dla podopiecznych Fundacji „Reks”.
 •  Zostało zorganizowane szkolenie  z cyklu: „ Moje dziecko Dorasta” .Pani Katarzyna  Pawlak Zapoznała rodziców z  zadaniami SDŚ w Malborku.
 • Troje członków Stowarzyszenia wzięło udział w konferencji ” Ja, mój autyzm i świat” , która odbyła się w listopadzie w Warszawie.
  Zdobytą wiedzę na szkoleniu przekazał rodzicom p. T. Zmysłowski na odrębnym  spotkaniu.
 • Zarząd Stowarzyszenia wystąpił o nagrodę Baszty Maślankowej w  kategorii „Osobowość NGO” Dla p. Cecylii Zdończyk. Dzięki naszej rekomendacji                         p .Cecylia otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy.
 • Członkowie Stowarzyszenia zaangażowali się w organizację uroczystości 
  20- Lecia SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.
 • Reprezentanci Ośrodka wzięli  udział w wprowadzeniu piłkarzy na mecz Lechii  Gdańsk i Śląsk Wrocław stając się tym samym ambasadorami propagowania wiedzy na temat autyzmu.

4. Stowarzyszenie w sposób ciągły wspiera podopiecznych Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego .

 • Z pozyskanych  funduszy Zakupiono  sprzęt do siłowni.  Zorganizowane zostało uroczyste otwarcie Salki Fitness w SORW z udziałem przedstawicieli sponsora firmy ADM Czernin.
 • Wzorem poprzedniego roku  uczniowie SORW pojechali na Zieloną szkołę do Mikoszewa.
 • We wrześniu została zakupiona wyprawka szkolna dla każdego ucznia. W grudniu doposażono grupy wychowawcze w  pomoce dydaktyczne takie jak ; książki, gry i układanki  .
 • W grudniu została zorganizowana też wycieczka do Drzewiny na spotkanie z Świętym Mikołajem.
 • Stowarzyszenie Finansowało prezenty urodzinowe dla dzieci i młodzieży oraz karty upominkowe dla absolwentów.
 • Stowarzyszenie stara się polepszyć warunki  pracy oraz edukacji uczniów SORW . Ekipy remontowe składające się z rodziców, rodzeństwa oraz dziadków gotowe są zawsze do pomocy, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
 •  Pozyskano lodówkę ,  małą trampolinę  do salki fitness   oraz materiały  papiernicze.
 • Siedziba stowarzyszenia wzbogaciła się o meble oraz komputer.
 • Zarząd wystąpił do Urzędu Powiatowego w  Malborku o dofinansowanie wyposażenia kuchni.
 • Został też złożony wniosek do fundacji TVP o dofinansowanie wanny   z hydromasażem.
   
Więcej o nas

Więcej o nas

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu się, ich rodzinom, opiekunom oraz terapeutom.

 Realizowane zadania wynikały ze statutu SPOA, na podstawie którego został opracowany plan działań Zarządu . Plan pracy zawierał obszary takie jak: czynności  administracyjne , realizację projektów, współpraca z środowiskiem lokalnym oraz propagowanie wiedzy na temat autyzmu, wsparcie bieżącej działalności Ośrodka.

1.W ramach zadań  administracyjnych:

 • Zmieniony został adres siedziby. Obecnie siedziba SPOA mieści się  w pomieszczeniu  SORW przy ulicy Jagiellońskiej 79/82 w Malborku.
 • Założona została strona na Facebooku, gdzie przekazywane są bieżące informacje z działalności SPOA.
 • Z okazji rocznicy 20-lecia Stowarzyszenia powstała prezentacja multimedialna , która przedstawiona została władzom miasta oraz powiatu.
 • Przygotowano ulotki: zachęcające do przekazania 1% na rzecz stowarzyszenia oraz do udziału w  III pikniku biegowym. 

2.  W ramach realizacji Projektów :

 • W Kwietniu 2017 r. przy wsparciu Miasta Malbork zrealizowano projekt- „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”.  Między innymi odbyły się takie działania jak: dekoracja niebieskimi flagami budynków i ulicy Kościuszki, Podświetlenie Szkoły Łacińskiej, Akcja informująca o autyźmie   w galerii  Dekada oraz  II Piknik Biegowy  i Marsz Nordic Walking   dla Autyzmu”.
 • Projekt „Ciepła dziecięca dłoń, bo przyjaciel to koń”.  umożliwił hipoterapię dla  wychowanków SORW. Zajęcia realizowane od kwietnia do  czerwca 2017  odbywały się w  Ośrodku Jeździeckim w Prabutach. Cieszyły się wielką popularnością.
 • Zadanie publiczne „Razem łatwiej” zrealizowane dzięki otrzymaniu dotacji od Wojewody Pomorskiego miało na celu integrację oraz wsparcie rodzin dzieci z autyzmem. W ramach projektu odbyły się: Rodzinny Festyn Integracyjny w Osadzie Jeziornej, Wyjazd do Aqua Parku w  Redzie ,zajęcia na basenie, Bal Karnawałowy ,Konsultacje dla rodzin dzieci z autyzmem.

3. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz propagowania wiedzy na temat autyzmu:

 • odbył się „Koncert Gitarowy dla Autyzmu” w trakcie  którego Członkowie SPOA,  propagowali  wśród młodzieży zagadnienie autyzmu .
 •  Stowarzyszenie zaangażowało się w dwie akcje charytatywne takie jak: Paczki dla Polaków na Kresach oraz zbiórka Karmy dla podopiecznych Fundacji „Reks”.
 •  Zostało zorganizowane szkolenie  z cyklu: „ Moje dziecko Dorasta” .Pani Katarzyna  Pawlak Zapoznała rodziców z  zadaniami SDŚ w Malborku.
 • Troje członków Stowarzyszenia wzięło udział w konferencji ” Ja, mój autyzm i świat” , która odbyła się w listopadzie w Warszawie.
  Zdobytą wiedzę na szkoleniu przekazał rodzicom p. T. Zmysłowski na odrębnym  spotkaniu.
 • Zarząd Stowarzyszenia wystąpił o nagrodę Baszty Maślankowej w  kategorii „Osobowość NGO” Dla p. Cecylii Zdończyk. Dzięki naszej rekomendacji                         p .Cecylia otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy.
 • Członkowie Stowarzyszenia zaangażowali się w organizację uroczystości 
  20- Lecia SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.
 • Reprezentanci Ośrodka wzięli  udział w wprowadzeniu piłkarzy na mecz Lechii  Gdańsk i Śląsk Wrocław stając się tym samym ambasadorami propagowania wiedzy na temat autyzmu. 

4. Stowarzyszenie w sposób ciągły wspiera podopiecznych Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego .

 • Z pozyskanych  funduszy Zakupiono  sprzęt do siłowni.  Zorganizowane zostało uroczyste otwarcie Salki Fitness w SORW z udziałem przedstawicieli sponsora firmy ADM Czernin.
 • Wzorem poprzedniego roku  uczniowie SORW pojechali na Zieloną szkołę do Mikoszewa.
 • We wrześniu została zakupiona wyprawka szkolna dla każdego ucznia. W grudniu doposażono grupy wychowawcze w  pomoce dydaktyczne takie jak ; książki, gry i układanki  .
 • W grudniu została zorganizowana też wycieczka do Drzewiny na spotkanie z Świętym Mikołajem.
 • Stowarzyszenie Finansowało prezenty urodzinowe dla dzieci i młodzieży oraz karty upominkowe dla absolwentów.
 • Stowarzyszenie stara się polepszyć warunki  pracy oraz edukacji uczniów SORW . Ekipy remontowe składające się z rodziców, rodzeństwa oraz dziadków gotowe są zawsze do pomocy, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
 •  Pozyskano lodówkę ,  małą trampolinę  do salki fitness   oraz materiały  papiernicze.
 • Siedziba stowarzyszenia wzbogaciła się o meble oraz komputer.
 • Zarząd wystąpił do Urzędu Powiatowego w  Malborku o dofinansowanie wyposażenia kuchni.
 • Został też złożony wniosek do fundacji TVP o dofinansowanie wanny   z hydromasażem.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000005905
 • Konto:58 1240 5400 1111 0010 7578 0882
 • Adres:Jagiellońska 79/82, 82-200 Malbork
 • WWW:spoa.malbork.pl
 • E-mail:spoamalbork@gmail.com
 • Telefon:791812565

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się

KRS 0000005905

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się

 • Pomoc Osobom Autystycznym

  Celami działania Stowarzyszenia są:

  1. wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu

  się, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom;

  2. organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy

  osób autystycznych i osób z trudnościami w komunikowaniu się;

  3. zorganizowanie banku danych na temat autyzmu;

  4. popularyzowanie problemu.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup

  terapeutycznych, grup przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej ,miejsc

  pracy chronionej oraz mieszkalnictwa dla osób autystycznych i osób z trudnościami w

  porozumiewaniu się;

  2. organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów,

  3. wydawanie poradników i informatorów dotyczących autyzmu;

  4. prowadzenie rejestru osób autystycznych i osób z trudnościami w porozumiewaniu się,

  gromadzenie informacji o tych schorzeniach;

  5. zbieranie funduszy;

  6. współpraca z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi,

  środkami masowego przekazu, oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu się, ich rodzinom, opiekunom oraz terapeutom.

  Realizowane zadania wynikały ze statutu SPOA, na podstawie którego został opracowany plan działań Zarządu . Plan pracy zawierał obszary takie jak: czynności  administracyjne , realizację projektów, współpraca z środowiskiem lokalnym oraz propagowanie wiedzy na temat autyzmu, wsparcie bieżącej działalności Ośrodka.

  1.W ramach zadań  administracyjnych:

  • Przygotowano ulotki: zachęcające do przekazania 1% na rzecz stowarzyszenia oraz do udziału w  III pikniku biegowym. 

  2.  W ramach realizacji Projektów :

  • W Kwietniu 2017 r. przy wsparciu Miasta Malbork zrealizowano projekt- „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”.  Między innymi odbyły się takie działania jak: dekoracja niebieskimi flagami budynków i ulicy Kościuszki, Podświetlenie Szkoły Łacińskiej, Akcja informująca o autyźmie   w galerii  Dekada oraz  II Piknik Biegowy  i Marsz Nordic Walking   dla Autyzmu”.
  • Projekt „Ciepła dziecięca dłoń, bo przyjaciel to koń”.  umożliwił hipoterapię dla  wychowanków SORW. Zajęcia realizowane od kwietnia do  czerwca 2017  odbywały się w  Ośrodku Jeździeckim w Prabutach. Cieszyły się wielką popularnością.
  • Zadanie publiczne „Razem łatwiej” zrealizowane dzięki otrzymaniu dotacji od Wojewody Pomorskiego miało na celu integrację oraz wsparcie rodzin dzieci z autyzmem. W ramach projektu odbyły się: Rodzinny Festyn Integracyjny w Osadzie Jeziornej, Wyjazd do Aqua Parku w  Redzie ,zajęcia na basenie, Bal Karnawałowy ,Konsultacje dla rodzin dzieci z autyzmem.

  3. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz propagowania wiedzy na temat autyzmu:

  • odbył się „Koncert Gitarowy dla Autyzmu” w trakcie  którego Członkowie SPOA,  propagowali  wśród młodzieży zagadnienie autyzmu .
  •  Stowarzyszenie zaangażowało się w dwie akcje charytatywne takie jak: Paczki dla Polaków na Kresach oraz zbiórka Karmy dla podopiecznych Fundacji „Reks”.
  •  Zostało zorganizowane szkolenie  z cyklu: „ Moje dziecko Dorasta” .Pani Katarzyna  Pawlak Zapoznała rodziców z  zadaniami SDŚ w Malborku.
  • Troje członków Stowarzyszenia wzięło udział w konferencji ” Ja, mój autyzm i świat” , która odbyła się w listopadzie w Warszawie.
   Zdobytą wiedzę na szkoleniu przekazał rodzicom p. T. Zmysłowski na odrębnym  spotkaniu.
  • Zarząd Stowarzyszenia wystąpił o nagrodę Baszty Maślankowej w  kategorii „Osobowość NGO” Dla p. Cecylii Zdończyk. Dzięki naszej rekomendacji                         p .Cecylia otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy.
  • Członkowie Stowarzyszenia zaangażowali się w organizację uroczystości 
   20- Lecia SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.
  • Reprezentanci Ośrodka wzięli  udział w wprowadzeniu piłkarzy na mecz Lechii  Gdańsk i Śląsk Wrocław stając się tym samym ambasadorami propagowania wiedzy na temat autyzmu.

  4. Stowarzyszenie w sposób ciągły wspiera podopiecznych Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego .

  • Z pozyskanych  funduszy Zakupiono  sprzęt do siłowni.  Zorganizowane zostało uroczyste otwarcie Salki Fitness w SORW z udziałem przedstawicieli sponsora firmy ADM Czernin.
  • Wzorem poprzedniego roku  uczniowie SORW pojechali na Zieloną szkołę do Mikoszewa.
  • We wrześniu została zakupiona wyprawka szkolna dla każdego ucznia. W grudniu doposażono grupy wychowawcze w  pomoce dydaktyczne takie jak ; książki, gry i układanki  .
  • W grudniu została zorganizowana też wycieczka do Drzewiny na spotkanie z Świętym Mikołajem.
  • Stowarzyszenie Finansowało prezenty urodzinowe dla dzieci i młodzieży oraz karty upominkowe dla absolwentów.
  • Stowarzyszenie stara się polepszyć warunki  pracy oraz edukacji uczniów SORW . Ekipy remontowe składające się z rodziców, rodzeństwa oraz dziadków gotowe są zawsze do pomocy, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
  •  Pozyskano lodówkę ,  małą trampolinę  do salki fitness   oraz materiały  papiernicze.
  • Siedziba stowarzyszenia wzbogaciła się o meble oraz komputer.
  • Zarząd wystąpił do Urzędu Powiatowego w  Malborku o dofinansowanie wyposażenia kuchni.
  • Został też złożony wniosek do fundacji TVP o dofinansowanie wanny   z hydromasażem.
    
 • Więcej o nas

  Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu się, ich rodzinom, opiekunom oraz terapeutom.

   Realizowane zadania wynikały ze statutu SPOA, na podstawie którego został opracowany plan działań Zarządu . Plan pracy zawierał obszary takie jak: czynności  administracyjne , realizację projektów, współpraca z środowiskiem lokalnym oraz propagowanie wiedzy na temat autyzmu, wsparcie bieżącej działalności Ośrodka.

  1.W ramach zadań  administracyjnych:

  • Zmieniony został adres siedziby. Obecnie siedziba SPOA mieści się  w pomieszczeniu  SORW przy ulicy Jagiellońskiej 79/82 w Malborku.
  • Założona została strona na Facebooku, gdzie przekazywane są bieżące informacje z działalności SPOA.
  • Z okazji rocznicy 20-lecia Stowarzyszenia powstała prezentacja multimedialna , która przedstawiona została władzom miasta oraz powiatu.
  • Przygotowano ulotki: zachęcające do przekazania 1% na rzecz stowarzyszenia oraz do udziału w  III pikniku biegowym. 

  2.  W ramach realizacji Projektów :

  • W Kwietniu 2017 r. przy wsparciu Miasta Malbork zrealizowano projekt- „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”.  Między innymi odbyły się takie działania jak: dekoracja niebieskimi flagami budynków i ulicy Kościuszki, Podświetlenie Szkoły Łacińskiej, Akcja informująca o autyźmie   w galerii  Dekada oraz  II Piknik Biegowy  i Marsz Nordic Walking   dla Autyzmu”.
  • Projekt „Ciepła dziecięca dłoń, bo przyjaciel to koń”.  umożliwił hipoterapię dla  wychowanków SORW. Zajęcia realizowane od kwietnia do  czerwca 2017  odbywały się w  Ośrodku Jeździeckim w Prabutach. Cieszyły się wielką popularnością.
  • Zadanie publiczne „Razem łatwiej” zrealizowane dzięki otrzymaniu dotacji od Wojewody Pomorskiego miało na celu integrację oraz wsparcie rodzin dzieci z autyzmem. W ramach projektu odbyły się: Rodzinny Festyn Integracyjny w Osadzie Jeziornej, Wyjazd do Aqua Parku w  Redzie ,zajęcia na basenie, Bal Karnawałowy ,Konsultacje dla rodzin dzieci z autyzmem.

  3. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz propagowania wiedzy na temat autyzmu:

  • odbył się „Koncert Gitarowy dla Autyzmu” w trakcie  którego Członkowie SPOA,  propagowali  wśród młodzieży zagadnienie autyzmu .
  •  Stowarzyszenie zaangażowało się w dwie akcje charytatywne takie jak: Paczki dla Polaków na Kresach oraz zbiórka Karmy dla podopiecznych Fundacji „Reks”.
  •  Zostało zorganizowane szkolenie  z cyklu: „ Moje dziecko Dorasta” .Pani Katarzyna  Pawlak Zapoznała rodziców z  zadaniami SDŚ w Malborku.
  • Troje członków Stowarzyszenia wzięło udział w konferencji ” Ja, mój autyzm i świat” , która odbyła się w listopadzie w Warszawie.
   Zdobytą wiedzę na szkoleniu przekazał rodzicom p. T. Zmysłowski na odrębnym  spotkaniu.
  • Zarząd Stowarzyszenia wystąpił o nagrodę Baszty Maślankowej w  kategorii „Osobowość NGO” Dla p. Cecylii Zdończyk. Dzięki naszej rekomendacji                         p .Cecylia otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy.
  • Członkowie Stowarzyszenia zaangażowali się w organizację uroczystości 
   20- Lecia SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.
  • Reprezentanci Ośrodka wzięli  udział w wprowadzeniu piłkarzy na mecz Lechii  Gdańsk i Śląsk Wrocław stając się tym samym ambasadorami propagowania wiedzy na temat autyzmu. 

  4. Stowarzyszenie w sposób ciągły wspiera podopiecznych Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego .

  • Z pozyskanych  funduszy Zakupiono  sprzęt do siłowni.  Zorganizowane zostało uroczyste otwarcie Salki Fitness w SORW z udziałem przedstawicieli sponsora firmy ADM Czernin.
  • Wzorem poprzedniego roku  uczniowie SORW pojechali na Zieloną szkołę do Mikoszewa.
  • We wrześniu została zakupiona wyprawka szkolna dla każdego ucznia. W grudniu doposażono grupy wychowawcze w  pomoce dydaktyczne takie jak ; książki, gry i układanki  .
  • W grudniu została zorganizowana też wycieczka do Drzewiny na spotkanie z Świętym Mikołajem.
  • Stowarzyszenie Finansowało prezenty urodzinowe dla dzieci i młodzieży oraz karty upominkowe dla absolwentów.
  • Stowarzyszenie stara się polepszyć warunki  pracy oraz edukacji uczniów SORW . Ekipy remontowe składające się z rodziców, rodzeństwa oraz dziadków gotowe są zawsze do pomocy, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
  •  Pozyskano lodówkę ,  małą trampolinę  do salki fitness   oraz materiały  papiernicze.
  • Siedziba stowarzyszenia wzbogaciła się o meble oraz komputer.
  • Zarząd wystąpił do Urzędu Powiatowego w  Malborku o dofinansowanie wyposażenia kuchni.
  • Został też złożony wniosek do fundacji TVP o dofinansowanie wanny   z hydromasażem.
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000005905
 • Konto:58 1240 5400 1111 0010 7578 0882
 • Adres:Jagiellońska 79/82, 82-200 Malbork
 • WWW:spoa.malbork.pl
 • E-mail:spoamalbork@gmail.com
 • Telefon:791812565
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00