1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja MADA

KRS 0000006079Autyzm. Pomagaj z��nami!

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja MADA

KRS 0000006079Autyzm. Pomagaj z��nami!

Prezent OPP

AUTYZM. Pomagaj. Zapewniam Cię, że warto!

Fundacja powstała w 1996 roku, kiedy to o autyzmie niewiele się mówiło, a „społecznie” temat w zasadzie nie istniał. Fundacja poprzez osobiste doświadczenia z autyzmem jej założycieli (rodziców dziecka z autyzmem) podjęła się wówczas trudnego zadania tworzenia w swoim regionie struktur pomocowych dla osób z autyzmem. 

Diagnozy-Porady-Terapia-Wsparcie to słowa „klucze” jakimi można w sposób hasłowy ująć codzienną pracę Fundacji na rzecz odbiorcy szczególnego – osób z autyzmem i ich rodzin. 

"Osobom z autyzmem można pomóc" - jeden z podstawowych faktów dotyczacych autyzmu. 

Misją Fundacji jest bezinteresowna, wielokierunkowa i profesjonalna pomoc osobom z autyzmem - niezależnie od wieku (dzieciom, młodzieży, dorosłym), a także osobom z inną niepełnosprawnością - szczególnie intelektualną oraz ich rodzinom.

Od samego początku swojej działalności Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność, dlatego 1,5% podatku stanowi niezwykle ważne wsparcie naszych działań. Im większe środki uda się nam pozyskać tym większy zakres działań możemy zrealizować, szczególnie że tych niezaopiekowanych potrzeb wokół autyzmu jest wciąż bardzo wiele. Przykład może stanowić tutaj wsparcie dorosłych z autyzmem -ogromne wyzwanie w obliczu braku rozwiązań systemowych w tym obszarze.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Poprzez swoją działalność staramy się wspierająco towarzyszyć naszym podopiecznym z ASD na różnych etapach rozwoju. Autyzm jest doświadczeniem na całe życie - każde dziecko z autyzmem będzie również dorosłym z autyzmem. Autyzm oczywiście nie jest jednorodny i taki sam u każdego kto jest nim dotknięty - u niektórych może być wręcz niewidoczny dla otoczenia, zdarza się że jest rozpoznawany u ludzi o ponadprzeciętnym intelekcie czy umiejętnościach, a u innych będzie powodować znaczną niepełnosprawność - objawiającą się pełną zależnością od wsparcia innych osób niemal w każdym aspekcie życia codziennego.

Przy odpowiednim wsparciu osoba z autyzmem ma szansę na kompensowanie trudności wynikających z autyzmu. Pierwszym krokiem do tego jest jednak właściwa wczesna diagnoza, a poprzez to ukierunkowanie oddziaływań terapeutycznych, pozwalających na nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w różnych rolach społecznych oraz środowiskach – czyli nic innego jak dążenie do samodzielności na dostępnym dla siebie poziomie.

Warto również pamiętać! że koszty angażowane na wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin należy rozpatrywać w szerszym kontekście tj. ewentualnych kosztów zaniechania odpowiedniego wsparcia, które z czasem przybierają zarówno wymiar finansowy, jak i zdrowotny, społeczny czy psychologiczny.

Więcej o nas

Więcej o nas

Nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Wskaźniki ogólnoświatowe występowalności autyzmu wynoszą średnio od 3 do 6 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na 1000 urodzonych.  Przyjmując dla naszego kraju najniższy wskaźnik występowalności 1/166 (6 dzieci z ASD na 1000 urodzonych) i przeciętną liczbę urodzeń w Polsce wynoszącą ok. 380 tys. dzieci rocznie wynika, że każdego roku w Polsce przybywa ok. 2280 dzieci z ASD. Potwierdzeniem dla tej skali zjawiska mogą być informacje zawarte w Raporcie NIK z 2019 roku, który m.in. powołując się na dane z SIO - wskazuje że w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 liczba uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera corocznie zwiększa się o ok. 20%. Wskazuje on również, iż w roku szkolnym 2018/2019 u 1 ucznia na 115 zdiagnozowano autyzm lub zespól Aspergera.

W ramach własnych doświadczeń Fundacji w diagnozowaniu ASD (zaburzeń ze spektrum autyzmu) również dostrzegamy zauważalny wzrost liczby zgłoszeń na konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego, a także skali potwierdzeń rozpoznania zaburzeń ze spektrum autyzmu w gronie przyjmowanych na konsultacje pacjentów (dzieci i młodzież). Taki stan rzeczy powoduje wzrost presji w zakresie zapewnienia większej ich dostępności, a poprzez to skrócenia czasów oczekiwania – które co warto przywołać przekraczają niejednokrotnie rok czasu a nawet dłużej, gdzie sprawa dotyczy zaburzeń rozwojowych wymagających interwencji na jak najwcześniejszym etapie życia dziecka.

Diagnozy. Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne i działalność Poradni dla osób z autyzmem tzw. Punkt Konsultacyjny stanowią ważny element działalności pomocowej naszej Fundacji. Głównym celem realizacji tego zadania jest wzrost zabezpieczenia potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym przede wszystkim wczesna diagnoza autyzmu i cech sprzężonych u dzieci oraz konsultacje terapeutyczne – monitoring rozwoju, udzielanie porad i wskazówek m.in. w obszarze edukacji, terapii i rehabilitacji.

Porady. Diagnoza autyzmu u dziecka budzi w rodzicach różne emocje – niedowierzanie, wypieranie, ale przede wszystkim ogromny strach. I co teraz? – to pytanie, na które rodzice starają się znaleźć odpowiedź każdego kolejnego dnia. Z upływem lat pytanie to się nie dewaluuje – zwykle ma tylko nieco inny kontekst. Stad też staramy się wspierać rodziny również poprzez rozmowę, udzielanie informacji, dzielenie się doświadczeniami

Terapia. Autyzm stanowi wyzwanie w wielu obszarach – medycznym, edukacyjnym i społecznym, i co szczególnie ważne, na każdym etapie rozwoju – od dzieciństwa po dorosłość. To także zjawisko o narastającej skali występowania, któremu  trudno jest nam zapobiec z uwagi na jego wieloprzyczynowość. Możemy natomiast skutecznie przeciwdziałać jego negatywnym skutkom rozwijając potencjały osób nim dotkniętych i dbając o ich harmonijny rozwój, który będzie procentował ich większą samodzielnością i aktywną społeczną obecnością.
Stąd też działalność Fundacji w tym wymiarze polega na systematycznym uruchomieniu projektów rehabilitacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla naszych Podopiecznych (jazda konna, hipoterapia, wspinaczka ściankowa, zajęcia na basenie, warsztaty taneczne, teatralne, wycieczki, zawody i turnieje sportowe oraz wiele innych), których oddziaływanie ma szansę wywoływać pozytywną zmianę i sprzyjać ich rozwojowi. Potrzeby związane z realizacją działań terapeutycznych względem osób z autyzmem rozpatrywać należy również w kontekście ewentualnych kosztów zaniechania odpowiedniego wsparcia, które z czasem przybierają zarówno wymiar finansowy, jak i zdrowotny, społeczny czy psychologiczny. Przy właściwym, nawet jeśli kosztownym wsparciu, osoba z autyzmem staje się „najlepszą wersją siebie”. Warto o tym pamiętać
Od roku 2006 roku Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Jego działalność stanowi element wsparcia dedykowanego osobom dorosłym, które w ramach uczestnictwa w WTZ mają możliwość nabywania i rozwijania umiejętności życia codziennego (rehabilitacja społeczna i zawodowa).  Inicjatywa ta z wielkim powodzeniem jest kontynuowana i przez Fundację sukcesywnie rozwijana, co najlepiej możemy zaobserwować na bazie funkcjonowania grupy uczestników warsztatu – ich sukcesów oraz progresu umiejętności w wielu obszarach aktywności społecznej i zawodowej.

Wsparcie. Autyzm trudno jest zrozumieć, ale jeszcze trudniej żyć z autyzmem, który staje się także doświadczeniem całej rodziny. To przeświadczenie determinowało działania Fundacji już od samego początku jej istnienia, szczególnie z uwagi na osobiste doświadczenia jej założycieli, którym nie obce było poczucie bezradności wobec choroby dziecka. Stąd też kierunki działań Fundacji obejmują również pomoc finansową dla rodzin na potrzeby zdrowotne i trudnego z autyzmem życia codziennego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000006079
 • Konto:83 1140 2075 0000 2245 8300 1001
 • Adres:33-300 Nowy Sącz Al. Wolności 19
 • WWW:www.mada.org.pl
 • E-mail:fundacja@mada.org.pl
 • Telefon:18 4490510

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja MADA

KRS 0000006079

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00
recommend BookBeat