1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Amazonek "AGATA"
KRS 0000006292

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Twoje zdrowie w Twoich rękach

Kobiety z rakiem piersi otrzymują pomoc w postaci szeroko rozumianej specjalistycznej rehabilitacji psycho-fizycznej a przeszkolone ochotniczki (amazonki) wspierają pacjentki w szpitalach w trakcie leczenia.Prowadzimy również działania edukjacyjne, prozdrowotne w postaci prelekcji, pogadanek, nauki samobadania,  uczestniczenia w akcjach profilaktycznych organizowanych na terenie miasta i okolic.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Na realizowanie celów statutowych głównie na bardzo potrzebną rehabilitację ruchowa:

 • gimnastykę rehabilitacyjną i usprawniającą,
 • naukę automasażu, drenaż limfatyczny  ręki po  stronie operowanej,
 • muykoterapię , choreoterapię, jogę, zumbę, nordic walking

 Na wsparcie psychologiczne: warsztaty, wykłady,terapię indywidualna i grupową 

Na działania społeczne nakierowane na profilaktykę.

Wydawanie ulotek, biuletynów informacyjnych i innych materiałów

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Jesteśmy organizacją pozarządową powołaną do życia w 1993 roku z inicjatywy i potrzeby serca kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. Obecnie zrzeszamy ok 200 członkiń. Celem działania stowarzyszenia  konsekwentnie realizowanym od 25 lat  jest rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi  a głównie chodzi o odzyskiwanie i podtrzymywanie sprawności fizycznej przez prowadzenie odpowiedniej rehabilitacji .Proponujemy naszym członkiniom:

 •  gimnastykę rehabilitacyjną
 • gimnastykę usprawniającą
 • naukę automasażu
 • drenaż limfatyczny ręki po stronie operowanej
 • jogę, zumbę, choreoterapię, muzykoterapię

Szeroko rozumiana psychoterapia: wykłady , warsztaty, spotkania indywidualne i grupowe a także  wzajemna  nieprofesjonalna pomoc i wsparcie psychiczne kobiet, które przez tę chorobę juz przeszły.

Spotkania z lekarzami i wieloma specjalistami z różnych dziedzin pomagają nam poszerzać wiedzę , która pozwala bardziej zdrowo i świadomie powracać do życia w rodzinie, pracy i społeczeństwie.

Patronowanie podstawowej działalności jaką jest praca Ochotniczek,  kobiet po przebytej chorobie i specjalistycznym przeszkoleniu niosącym pomoc i wsparcie kobietom w szpitalach na początku leczenia informując i pokazująć swoją osobą,  że rak to nie wyrok i można dalej żyć, funkcjonować, cieszyć się życiem, pomagać innym pomagając przy tym sobie. Rekonwalescencja przebiega bardzo różnie u różnych osób i właśnie po to istniejemy jako stowarzyszenie aby dawać innym siłę do walki z chorobą, wspierać w momentach trudnych i dawać nadzieję na pełne wyzdrowienie.

 Wydajemy bezpłatny Biuletyn Informacyjny , w którym poruszane są sprawy profilaktyki nowotworowej piersi oraz stanowi forum dla wypowiedzi wszystkich zainteresowanych tym tematem. Przedstawia całość naszych działań, uczy, bawi, wzrusza i daje okazję przedstawić większej ilości ludzi możliwości i umiejętności naszych członkiń .

Bardzo aktywnie działamy na rzecz innych kobiet w społeczeństwie, które być może zetknęły się z tematem raka piersi ale jak większość niestety  ucieka od tematu. Robimy pokazy , pogadanki, naukę samobadania piersi na fantomie, mówimy o zagrożeniach i zachęcamy do badań profilaktycznych aby dać sobie szansę, ewentalne zagrożenie i zmiany wykryć na tyle wcześnie aby leczenie było skuteczne, jak najmniej okaleczające i dające duże szanse na wyleczenie. Korzystają z tego uczniowie w szkołach dzięki świadomości nauczycieli, którzy nas na takie spotkania zapraszają, kobiety w zakładach pracy , urzędach jak i w trakcie różnego rodzaju akcji prozdrowotnych organizowanych przez inne organizacje czy organy państwowe.

Dzięki aktywności i zaangażowaniu  zrzeszonych kobiet możliwe jest organizowanie w stowarzyszeniu szeregu spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, służące podnoszeniu wiedzy i świadomości; organizowanie wspólnych wyść do teatru , opery czy filharmonii, organizowanie wycieczek, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne czy innych form aktywności edukacyjnej czy sportowej. Wszystko to służy integracji kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi dając im w tej trudnej sytuacji możliwość uzyskania wsparcia  i pomocy.  

Prowadzimy Punkt Konsultacyjny, z którego często korzystają nie tylko same kobiety ze zdiagnozowanym rakiem piersi jeszcze   przed pójściem do szpitala  ale również rodziny , które fakt zaistnienia choroby postawił w trudnej sytuacji.  Wobec doświadczenia diagnozy wszystkich dopada strach, nie wiedzą w jaki sposób rozmawiać jak się zachować w stosunku do chorej czy czego im w danej chwili najbardziej potrzeba.Staramy się jak najbardziej profesjonalnie i w prosty sposób wytłumaczyć, pomóc, oswoić z hasłem rak. Przychodzą do nas dzieci chorych, mężowie czy nawet rodzice. Jest to ze wszech miar korzystne, że spokojnie możemy porozmawiać, przekazać posiadaną wiedzę popartą doświadczeniem.  Satysfakcja jaką daje nam widok uspokojonej i wierzącej w dobre perspektywy leczenia i odpowiedniego postępowania osoby, która przyszła przerażona i sparaliżowana strachem pozwala nam wierzyć, że to co robimy jest ze wszech miar ważne, wartościowe i daje poczucie dobrze wypełnionego obowiązku wobec drugiego człowieka w potrzebie.  Kiedyś ktoś nam pomógł teraz my dajemy to innym.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000006292
 • Wizytówka:www.pitax.pl/agata
 • Konto:61 1240 3813 1111 0010 6730 1415
 • Adres:Ul. M. Kopernika 7, 70-241 Szczecin
 • WWW:www.amazonki.szczecin.pl
 • E-mail:agata_szczecin@op.pl
 • Telefon:914881868Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Amazonek "AGATA"

KRS 0000006292

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Amazonek "AGATA"

 • Twoje zdrowie w Twoich rękach

  Kobiety z rakiem piersi otrzymują pomoc w postaci szeroko rozumianej specjalistycznej rehabilitacji psycho-fizycznej a przeszkolone ochotniczki (amazonki) wspierają pacjentki w szpitalach w trakcie leczenia.Prowadzimy również działania edukjacyjne, prozdrowotne w postaci prelekcji, pogadanek, nauki samobadania,  uczestniczenia w akcjach profilaktycznych organizowanych na terenie miasta i okolic.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Na realizowanie celów statutowych głównie na bardzo potrzebną rehabilitację ruchowa:

  • gimnastykę rehabilitacyjną i usprawniającą,
  • naukę automasażu, drenaż limfatyczny  ręki po  stronie operowanej,
  • muykoterapię , choreoterapię, jogę, zumbę, nordic walking

   Na wsparcie psychologiczne: warsztaty, wykłady,terapię indywidualna i grupową 

  Na działania społeczne nakierowane na profilaktykę.

  Wydawanie ulotek, biuletynów informacyjnych i innych materiałów

   

 • Więcej o nas

  Jesteśmy organizacją pozarządową powołaną do życia w 1993 roku z inicjatywy i potrzeby serca kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. Obecnie zrzeszamy ok 200 członkiń. Celem działania stowarzyszenia  konsekwentnie realizowanym od 25 lat  jest rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi  a głównie chodzi o odzyskiwanie i podtrzymywanie sprawności fizycznej przez prowadzenie odpowiedniej rehabilitacji .Proponujemy naszym członkiniom:

  •  gimnastykę rehabilitacyjną
  • gimnastykę usprawniającą
  • naukę automasażu
  • drenaż limfatyczny ręki po stronie operowanej
  • jogę, zumbę, choreoterapię, muzykoterapię

  Szeroko rozumiana psychoterapia: wykłady , warsztaty, spotkania indywidualne i grupowe a także  wzajemna  nieprofesjonalna pomoc i wsparcie psychiczne kobiet, które przez tę chorobę juz przeszły.

  Spotkania z lekarzami i wieloma specjalistami z różnych dziedzin pomagają nam poszerzać wiedzę , która pozwala bardziej zdrowo i świadomie powracać do życia w rodzinie, pracy i społeczeństwie.

  Patronowanie podstawowej działalności jaką jest praca Ochotniczek,  kobiet po przebytej chorobie i specjalistycznym przeszkoleniu niosącym pomoc i wsparcie kobietom w szpitalach na początku leczenia informując i pokazująć swoją osobą,  że rak to nie wyrok i można dalej żyć, funkcjonować, cieszyć się życiem, pomagać innym pomagając przy tym sobie. Rekonwalescencja przebiega bardzo różnie u różnych osób i właśnie po to istniejemy jako stowarzyszenie aby dawać innym siłę do walki z chorobą, wspierać w momentach trudnych i dawać nadzieję na pełne wyzdrowienie.

   Wydajemy bezpłatny Biuletyn Informacyjny , w którym poruszane są sprawy profilaktyki nowotworowej piersi oraz stanowi forum dla wypowiedzi wszystkich zainteresowanych tym tematem. Przedstawia całość naszych działań, uczy, bawi, wzrusza i daje okazję przedstawić większej ilości ludzi możliwości i umiejętności naszych członkiń .

  Bardzo aktywnie działamy na rzecz innych kobiet w społeczeństwie, które być może zetknęły się z tematem raka piersi ale jak większość niestety  ucieka od tematu. Robimy pokazy , pogadanki, naukę samobadania piersi na fantomie, mówimy o zagrożeniach i zachęcamy do badań profilaktycznych aby dać sobie szansę, ewentalne zagrożenie i zmiany wykryć na tyle wcześnie aby leczenie było skuteczne, jak najmniej okaleczające i dające duże szanse na wyleczenie. Korzystają z tego uczniowie w szkołach dzięki świadomości nauczycieli, którzy nas na takie spotkania zapraszają, kobiety w zakładach pracy , urzędach jak i w trakcie różnego rodzaju akcji prozdrowotnych organizowanych przez inne organizacje czy organy państwowe.

  Dzięki aktywności i zaangażowaniu  zrzeszonych kobiet możliwe jest organizowanie w stowarzyszeniu szeregu spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, służące podnoszeniu wiedzy i świadomości; organizowanie wspólnych wyść do teatru , opery czy filharmonii, organizowanie wycieczek, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne czy innych form aktywności edukacyjnej czy sportowej. Wszystko to służy integracji kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi dając im w tej trudnej sytuacji możliwość uzyskania wsparcia  i pomocy.  

  Prowadzimy Punkt Konsultacyjny, z którego często korzystają nie tylko same kobiety ze zdiagnozowanym rakiem piersi jeszcze   przed pójściem do szpitala  ale również rodziny , które fakt zaistnienia choroby postawił w trudnej sytuacji.  Wobec doświadczenia diagnozy wszystkich dopada strach, nie wiedzą w jaki sposób rozmawiać jak się zachować w stosunku do chorej czy czego im w danej chwili najbardziej potrzeba.Staramy się jak najbardziej profesjonalnie i w prosty sposób wytłumaczyć, pomóc, oswoić z hasłem rak. Przychodzą do nas dzieci chorych, mężowie czy nawet rodzice. Jest to ze wszech miar korzystne, że spokojnie możemy porozmawiać, przekazać posiadaną wiedzę popartą doświadczeniem.  Satysfakcja jaką daje nam widok uspokojonej i wierzącej w dobre perspektywy leczenia i odpowiedniego postępowania osoby, która przyszła przerażona i sparaliżowana strachem pozwala nam wierzyć, że to co robimy jest ze wszech miar ważne, wartościowe i daje poczucie dobrze wypełnionego obowiązku wobec drugiego człowieka w potrzebie.  Kiedyś ktoś nam pomógł teraz my dajemy to innym.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000006292
 • Wizytówka:www.pitax.pl/agata
 • Konto:61 1240 3813 1111 0010 6730 1415
 • Adres:Ul. M. Kopernika 7, 70-241 Szczecin
 • WWW:www.amazonki.szczecin.pl
 • E-mail:agata_szczecin@op.pl
 • Telefon:914881868
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00