1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

WSSiRN START

KRS 0000006588

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

WSSiRN START

KRS 0000006588

Prezent OPP

Sport osób niepełnosprawnych

Celem Stowarzyszenia jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku w szczególności z województwa śląskiego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Opracowywanie i realizowanie programów powstających z własnej inicjatywy jak i zlecanych przez właściwe organizacje i władze a dotyczące:

 • organizowania zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
 • organizowania zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w tym również o charakterze integracyjnym
 • organizowania obozów i zgrupowań sportowych, turnusów rehabilitacyjnych w tym również o charakterze integracyjnym
 • kształcenia specjalistycznego kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy
 • działań zmierzających do podniesienia stopnia edukacji i poprawy warunków socjalnych oraz wyrównywania szans,
 • wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólna – z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą
 • realizacja programów,
 • organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i informacyjnych i imprez kulturalnych,
 • działalności wydawniczej
Więcej o nas

Więcej o nas

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START” Katowice zostało zarejestrowane jako samodzielny podmiot w Krajowym Rejestrze Sądowym  dnia 6 kwietnia 2001 roku, pod numerem KRS 000000658824. Obszarem funkcjonowania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności województwo śląskie, a siedzibą jego władz jest miasto Katowice. Stowarzyszenie jest uprawnione do prowadzenia działań poza granicami kraju, jeśli są one zbieżne z jego celami, na przykład zawody międzynarodowe. Szczególnym rodzajem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego o charakterze upowszechniającym idee kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych. Działania Stowarzyszenia przede wszystkim ukierunkowane są na aktywizację ruchowo-społeczną młodzieży i dorosłych z dysfunkcją wzroku i ruchu.

 • Wydarzenia 

Wydarzenia organizowane przez Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE promują klub oraz umożliwiają kibicom branie udziału w wydarzeniach mniej znanych dyscyplin sportowych takich jak goalball czy boccia. 

 • Usługi 

Przedstawienie usług oferowanych przez klub w siedzibie stowarzyszenia jak i w miejscu prowadzenia treningów z profesjonalną kadrą trenerską, w skład której wchodzą trenerzy I i II klasy. Zaprezentowanie wyników, osiągnięć oraz rozmowy z paraolimpijczykami o pozytywnym wpływie uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. 

 • Towary 

W przypadku stowarzyszenia towary są bezpłatne dla zawodników, są to dresy, stroje oraz sprzęt sportowy. Klub sportowy nie prowadzi sprzedaży gadżetów dla kibiców. 

 • Doświadczenia

Doświadczenia zawodników wykorzystywane są do prowadzenia zajęć poza miejscem treningów - wyjazdy na obozy (Letnie wakacje sportowe w Hucisku 2018) oraz do wzrostu wyjazdów na zawody ogólnopolskie oraz rangi europejskiej. 

 • Osoba

Rozpoznawalność sportowców i ich osiągnięć z roku na rok jest coraz większa, dzięki czemu łatwiej można promować wydarzenia sportowe oraz sam klub sportowy. Wyjazdy i szkolenia stają się bardziej wartościowe, kiedy uczestnikiem takiego wyjazdu jest paraolimpijczyk. 

 • Miejsce 

Organizowanie dużych imprez sportowych (Mistrzostwa Europy w Goalball 2018) zachęca kibiców z wielu krajów do skorzystania z usług hoteli, komunikacji miejskiej oraz hali sportowej. 

 • Organizacje 

Współpraca z organizacjami jest kluczowa dla działania stowarzyszenia, gdyż dzięki temu klub ma środki na rozwijanie swojej działalności. 

 • Idea 

Celem Stowarzyszenia jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku w szczególności z województwa śląskiego. 

 • Wartości niematerialne 

Programy komputerowe oraz wyposażenie biura stowarzyszenia. 

 • Informacje 

Dobry oraz sprawny przekaz informacji usprawnia działalność klubu. Klub może informować na bieżąco kibiców o wydarzeniach sportowych w okolicy i mieć z nimi bezpośredni kontakt, dzięki czemu może liczyć na ich wsparcie w trakcie trwania imprezy. 

 

 

Cel statutowy: kształcenie specjalistyczne kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy

 

Cel strategiczny: 

 • Wykształcenie specjalistyczne w ciągu 5 lat kadry trenersko-instruktorskiej ( trenerzy klasy II wykwalifikowani do klasy I)  

 

Cel operacyjny: 

 • W ciągu roku zorganizowanie spotkań z trenerami i kadrą instruktorską by móc zorganizować zgrupowania oraz szkolenia w celu polepszenia umiejętności i wiedzy szkoleniowców. 

 

Cel statutowy: Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i międzynarodowymi dla realizacji celów statutowych.

Cel strategiczny: 

 • W ciągu pięciu lat poszerzyć współpracę z administracją publiczną i samorządową w miastach, w których działa klub oraz na terenie sąsiadujących krajów. Przede wszystkim poszerzona współpraca z administracją publiczną i samorządową skutkować może także zwiększonymi możliwościami organizacji zawodów i imprez sportowych na wysokim poziomie, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.

Cel taktyczny:

 • W ciągu trzech lat wykorzystać poszerzoną współpracę na organizację zawodów i imprez sportowych na wysokim poziomie o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.

Cel operacyjny: 

 • W ciągu roku skonstruować i przygotować ofertę dla władz publicznych i samorządowych by wsparły stowarzyszenie oraz jego dalszy rozwój na terenie państwa oraz poza jego granicami.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000006588
 • Konto:93 1240 1330 1111 0000 2319 8472
 • Adres:40-859 Katowice, ul. Gliwicka 150
 • WWW:http://www.startkatowice.pl
 • E-mail:startkatowice@poczta.onet.pl
 • Telefon:605 244 039

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „WSSiRN START” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
WSSiRN START

KRS 0000006588

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00