1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Ognisko TKKF "Przyjaciel Konika"
KRS 0000007324

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Viribus unitis - Wspólnymi siłami

Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika“ – stowarzyszenie założone w 1988 roku. Działalność pożytku publicznego realizowana jest w ramach celów statutowych :

1.Organizacja i prowadzenie stałych rekreacyjnych zajęć jeździeckich, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

2.Rehabilitacja konna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – hipoterapia.

3.Propagowanie  wolontariatu związanego z hipoterapią.

4.Upowszechnianie dziedzictwa historycznego, którego reprezentantem jest Fort 49 ¼ „Grębałów” – siedziba Ogniska.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskane środki finansowe z 1% podatków służą do dofinansowania działań:

- udział bezpośredni dzieci niepełnosprawnych w hipoterapii - dofinansowanie zajęć dla grup ze szkół specjalnych

- dofinansowanie materiałów informacyjnych dla pozyskania wolontariuszy pomagających przy zajęciach hipoterapii

- dofinansowanie wydawania folderów edukacyjnych z zakresu historii Galicji przekazywanych nieodpłatnie zwiedzającym fort 49 ¼ „Grębałów”

- dofinansowanie spotkań edukacyjnych (bezpłatnych dla uczestników) mających na celu:

1. Edukację młodzieży szkolnej w zakresie historii kultury i dziedzictwa narodowego w XIX i pocz. w. XX. (dawna Galicja)

2. Nauczanie i utrwalanie postawy antywojennej i patriotycznej wśród młodzieży szkolnej.

3. Upowszechnienie dorobku kultury i sztuki Polskiej jako części dziedzictwa Europy. Także w aspekcie przyszłości Europy jako wspólnoty ras, kultur i światopoglądów.

Tłem dla organizowanych spotkań jest ekspozycja historyczna w forcie 49 ¼ „Grębałów” reprezentująca czasy I wojny światowej i na tym tle historię Polski oraz prezentację sylwetek Patriotów z Galicji.

Więcej o nas

Więcej o nas

Historia naszego ośrodka rozpoczyna się w roku 1988. Z inicjatywy grupy osób powstało Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika” , będące stowarzyszeniem członkowskim , organizacją „non – profit” o statusie OPP.

Za swoją siedzibę obraliśmy zdewastowany fort 49 ¼ „Grębałów” w Krakowie, w celu adaptacji na ośrodek rekreacji i rehabilitacji konnej dla dzieci i młodzieży oraz muzeum fortu.  Na nasz wniosek obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A – 801. Od roku 1990 nasze Stowarzyszenie prowadzi działalność programową, realizując cele statutowe. W szczególności są to:

- rekreacja konna dzieci i młodzieży , w tym niepełnosprawnej

- rehabilitacja konna dzieci niepełnosprawnych – hipoterapia

- upowszechnianie dziedzictwa historycznego i przyrodniczego poprzez odpowiednie zarządzanie przekazanym obiektem – fortem 49 ¼ „Grębałów”, zgodnie z jego przeznaczeniem jako ośrodek jazdy konnej oraz muzeum fortu i Twierdzy Kraków.

Rekreacja konna prowadzona jest w trzech stopniach zaawansowania:

 1. szkółka jeździecka – nauka dla początkujących
 1. zajęcia jeździeckie dla zaawansowanych.
 2. sekcja dziecięca dla dzieci poniżej 10 roku życia.

Zajęcia prowadzone są przez cały rok.

W stałych zajęciach w okresie roku szkolnego uczestniczy łącznie 110 dzieci i młodzieży.

W czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży: Zima w Mieście oraz Lato w Mieście.

Corocznie organizowane są rekreacyjne zawody jeździeckie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach.

Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych prowadzone są od 1991 roku. Ognisko współpracuje z ośrodkami szkolno-wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych w Krakowie. W zajęciach pomaga liczne grono wolontariuszy – uczniowie szkół średnich oraz studenci.

Wolontariusze uczestniczący zajęciach hipoterapii opiekują się dziećmi, asekurują  je oraz pomagają w wykonywaniu ćwiczeń.

W zajęciach hipoterapii wspomaga nas łącznie ok. 115 wolontariuszy.

Oprócz stałych, całorocznych zajęć, organizowane są okazjonalne festyny sportowo – rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

W zajęciach hipoterapii uczestniczy w sposób systematyczny 80 dzieci niepełnosprawnych.

 Część dzieci jest objęta bezpłatnym dowozem na zajęcia (samochód Ogniska TKKF „Przyjaciel Konika”).

Dziedzictwo historyczne

W tych pierwszych latach działalności kolejny obiekt fortu – tradytor -  doprowadzony został jedynie do stanu surowego – zabezpieczonego. Dopiero prace rozpoczęte w 2010 roku w oparciu o dotację NFRZK pozwoliły na kontynuację zakończonej w 2011 roku jego rewaloryzacji. Obiekt ten pełni pierwotnie zakładane funkcje dydaktyczne – prezentacja historii fortyfikacji austrowęgierskiej i na tym tle prezentację różnych aspektów ówczesnej epoki. Ekspozycje uzupełniające poświęcone są I wojnie światowej (w oparciu o archiwalne listy z frontu), dziejom fortu, historii Polski od odzyskania niepodległości po czasy współczesne oraz prezentacji Polaków z Galicji, którzy zaznaczyli się w dziejach Polski i świata. Ekspozycja jest dostępna do zwiedzania, a odwiedzający otrzymują wydawane przez nas foldery edukacyjne. Ekspozycja jest również tłem dla organizowanych otwartych spotkań historycznych. Wystawy prezentujemy również w różnych miejscach Krakowa, a wykłady prowadzimy również w zainteresowanych placówkach oświatowych i instytucjach (np. zakład karny, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej).

Jeśli przekazujecie Państwo 1% podatku na organizacje dobroczynne – to podobnie jak my chcecie zrobić coś dobrego. Nasza Organizacja stara się za pośrednictwem wspaniałych zwierząt jakimi są Konie wprowadzić więcej radości do życia dzieci. Dla naszych niepełnosprawnych podopiecznych możliwość udziału w hipoterapii to również wielka szansa na skuteczną rehabilitację i poprawę zdrowia. Bazując na naszym 30 letnim doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach instruktorów jazdy i hipoterapii oraz dzięki najlepszym terapeutom jakimi są same konie wykorzystujemy przekazany przez Państwa 1% podatku aby zapewnić profesjonalną opiekę, wsparcie i rehabilitacje dla wszystkich dzieci które otaczamy opieką.

Dziękujemy za wsparcie bo tylko razem możemy coś zmieniać.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000007324
 • Konto:32 1240 4588 1111 0000 5493 8995
 • Adres:Fort 49 1/4 "Grębałów" w Krakowie
 • WWW:przyjacielkonika.pl
 • E-mail:przyjacielkonika@onet.pl
 • Telefon:604 077 669Formularze PIT 2020/2021 dla
Ognisko TKKF "Przyjaciel Konika"

KRS 0000007324

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Ognisko TKKF "Przyjaciel Konika"

 • Viribus unitis - Wspólnymi siłami

  Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika“ – stowarzyszenie założone w 1988 roku. Działalność pożytku publicznego realizowana jest w ramach celów statutowych :

  1.Organizacja i prowadzenie stałych rekreacyjnych zajęć jeździeckich, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

  2.Rehabilitacja konna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – hipoterapia.

  3.Propagowanie  wolontariatu związanego z hipoterapią.

  4.Upowszechnianie dziedzictwa historycznego, którego reprezentantem jest Fort 49 ¼ „Grębałów” – siedziba Ogniska.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskane środki finansowe z 1% podatków służą do dofinansowania działań:

  - udział bezpośredni dzieci niepełnosprawnych w hipoterapii - dofinansowanie zajęć dla grup ze szkół specjalnych

  - dofinansowanie materiałów informacyjnych dla pozyskania wolontariuszy pomagających przy zajęciach hipoterapii

  - dofinansowanie wydawania folderów edukacyjnych z zakresu historii Galicji przekazywanych nieodpłatnie zwiedzającym fort 49 ¼ „Grębałów”

  - dofinansowanie spotkań edukacyjnych (bezpłatnych dla uczestników) mających na celu:

  1. Edukację młodzieży szkolnej w zakresie historii kultury i dziedzictwa narodowego w XIX i pocz. w. XX. (dawna Galicja)

  2. Nauczanie i utrwalanie postawy antywojennej i patriotycznej wśród młodzieży szkolnej.

  3. Upowszechnienie dorobku kultury i sztuki Polskiej jako części dziedzictwa Europy. Także w aspekcie przyszłości Europy jako wspólnoty ras, kultur i światopoglądów.

  Tłem dla organizowanych spotkań jest ekspozycja historyczna w forcie 49 ¼ „Grębałów” reprezentująca czasy I wojny światowej i na tym tle historię Polski oraz prezentację sylwetek Patriotów z Galicji.

 • Więcej o nas

  Historia naszego ośrodka rozpoczyna się w roku 1988. Z inicjatywy grupy osób powstało Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika” , będące stowarzyszeniem członkowskim , organizacją „non – profit” o statusie OPP.

  Za swoją siedzibę obraliśmy zdewastowany fort 49 ¼ „Grębałów” w Krakowie, w celu adaptacji na ośrodek rekreacji i rehabilitacji konnej dla dzieci i młodzieży oraz muzeum fortu.  Na nasz wniosek obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A – 801. Od roku 1990 nasze Stowarzyszenie prowadzi działalność programową, realizując cele statutowe. W szczególności są to:

  - rekreacja konna dzieci i młodzieży , w tym niepełnosprawnej

  - rehabilitacja konna dzieci niepełnosprawnych – hipoterapia

  - upowszechnianie dziedzictwa historycznego i przyrodniczego poprzez odpowiednie zarządzanie przekazanym obiektem – fortem 49 ¼ „Grębałów”, zgodnie z jego przeznaczeniem jako ośrodek jazdy konnej oraz muzeum fortu i Twierdzy Kraków.

  Rekreacja konna prowadzona jest w trzech stopniach zaawansowania:

  1. szkółka jeździecka – nauka dla początkujących
  1. zajęcia jeździeckie dla zaawansowanych.
  2. sekcja dziecięca dla dzieci poniżej 10 roku życia.

  Zajęcia prowadzone są przez cały rok.

  W stałych zajęciach w okresie roku szkolnego uczestniczy łącznie 110 dzieci i młodzieży.

  W czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży: Zima w Mieście oraz Lato w Mieście.

  Corocznie organizowane są rekreacyjne zawody jeździeckie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach.

  Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych prowadzone są od 1991 roku. Ognisko współpracuje z ośrodkami szkolno-wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych w Krakowie. W zajęciach pomaga liczne grono wolontariuszy – uczniowie szkół średnich oraz studenci.

  Wolontariusze uczestniczący zajęciach hipoterapii opiekują się dziećmi, asekurują  je oraz pomagają w wykonywaniu ćwiczeń.

  W zajęciach hipoterapii wspomaga nas łącznie ok. 115 wolontariuszy.

  Oprócz stałych, całorocznych zajęć, organizowane są okazjonalne festyny sportowo – rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

  W zajęciach hipoterapii uczestniczy w sposób systematyczny 80 dzieci niepełnosprawnych.

   Część dzieci jest objęta bezpłatnym dowozem na zajęcia (samochód Ogniska TKKF „Przyjaciel Konika”).

  Dziedzictwo historyczne

  W tych pierwszych latach działalności kolejny obiekt fortu – tradytor -  doprowadzony został jedynie do stanu surowego – zabezpieczonego. Dopiero prace rozpoczęte w 2010 roku w oparciu o dotację NFRZK pozwoliły na kontynuację zakończonej w 2011 roku jego rewaloryzacji. Obiekt ten pełni pierwotnie zakładane funkcje dydaktyczne – prezentacja historii fortyfikacji austrowęgierskiej i na tym tle prezentację różnych aspektów ówczesnej epoki. Ekspozycje uzupełniające poświęcone są I wojnie światowej (w oparciu o archiwalne listy z frontu), dziejom fortu, historii Polski od odzyskania niepodległości po czasy współczesne oraz prezentacji Polaków z Galicji, którzy zaznaczyli się w dziejach Polski i świata. Ekspozycja jest dostępna do zwiedzania, a odwiedzający otrzymują wydawane przez nas foldery edukacyjne. Ekspozycja jest również tłem dla organizowanych otwartych spotkań historycznych. Wystawy prezentujemy również w różnych miejscach Krakowa, a wykłady prowadzimy również w zainteresowanych placówkach oświatowych i instytucjach (np. zakład karny, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej).

  Jeśli przekazujecie Państwo 1% podatku na organizacje dobroczynne – to podobnie jak my chcecie zrobić coś dobrego. Nasza Organizacja stara się za pośrednictwem wspaniałych zwierząt jakimi są Konie wprowadzić więcej radości do życia dzieci. Dla naszych niepełnosprawnych podopiecznych możliwość udziału w hipoterapii to również wielka szansa na skuteczną rehabilitację i poprawę zdrowia. Bazując na naszym 30 letnim doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach instruktorów jazdy i hipoterapii oraz dzięki najlepszym terapeutom jakimi są same konie wykorzystujemy przekazany przez Państwa 1% podatku aby zapewnić profesjonalną opiekę, wsparcie i rehabilitacje dla wszystkich dzieci które otaczamy opieką.

  Dziękujemy za wsparcie bo tylko razem możemy coś zmieniać.

 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000007324
 • Konto:32 1240 4588 1111 0000 5493 8995
 • Adres:Fort 49 1/4 "Grębałów" w Krakowie
 • WWW:przyjacielkonika.pl
 • E-mail:przyjacielkonika@onet.pl
 • Telefon:604 077 669
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00