1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Ostródzie
KRS 0000007981

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomóż godnie żyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną

Stowarzyszenie działa na rzecz rehabilitacji, edukacji do rozwoju i aktywność osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez budowanie dla nich i ich rodzin całożyciowego systemu wsparcia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Potencjalne środki z 1% podatku wesprą projekty:
Ostródzkie Centrum Asystentury, Mieszkanie Treningowe, Teatr PRZEBUDZENI, Rehabilitacja kompleksowa w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym
 

Więcej o nas

Więcej o nas

MISJĄ STOWARZYSZENIA JEST: • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie; • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

WIZJA ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNĄ • od bierności do aktywnego życia w formach stosownych do wieku, • od uzależnienia od partnerstwa i samostanowienia, • od izolacji do życia w otwartym środowisku, • od poczucia osamotnienia i beznadziejności do samopomocy, wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych dziecka, a także potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych, które wymagają stałej opieki i ciągłego rozwoju, a także pomoc w opiece, gdy osoba (bez względu na wiek) tego wymaga.

FORMY POMOCY Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w formie prowadzenia placówek i stałych programów wieloletnich oraz poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe. 1. Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK oferujące wychowanie i edukacje przedszkolną dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, również sprzężonymi. 2. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy oferujący kompleksowy program wsparcia dla poszczególnych kategorii wiekowych obejmujący: • wczesną interwencję i wczesne wspomaganie rozwoju, • edukację na wszystkich etapach edukacyjnych, • rewalidację ind. i grup., • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, • rehabilitację leczniczą dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. 3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną prowadzi treningi umiejętności osobistych i społecznych oraz wspiera w dążeniu do poszerzania autonomii i niezależności. 4. Warsztat Terapii Zawodowej oferujący kompleksowy program rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie od 18 roku życia: 5. Zakład Aktywności Zawodowej realizujący przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do pracy na otwartym rynku poprzez działalność usługowo – wytwórczą: gastronomiczną (Bar „Semafor”) , produkcja podpałki ekologicznej K-Lumet, usługi niszczenia dokumentów, sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych. 6. Centrum Doradztwa i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI oferuje wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego. 7. Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny oferujący kompleksowy program rehabilitacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych nieobjętych innymi formami pomocy w Stowarzyszeniu. 8. Teatr „Przebudzeni” – (terapia i aktywizacja przez sztukę) wystawiający spektakle w konwencji teatru ruchu i muzyki z głębokim przesłaniem społecznym. 9. Mieszkanie Treningowe realizujące program przygotowania dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia w środowisku społecznym oraz w warunkach mieszkania chronionego i mieszkalnictwa wspomaganego. 10. Program opieki czasowej i interwencyjnej oferujący opiekę zastępczą w trudnych życiowych sytuacjach rodzinnych. 11. Regionalna Organizacja Self-Adwokatów, w ramach której osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się samodzielnego reprezentowania siebie w swoich własnych sprawach oraz uczestnictwa obywatelskiego w stowarzyszeniu i w życiu społeczności lokalnej. W planach: Budowa mieszkań wspomaganych i małych jednostek grupowych mieszkalnych dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualna. 12. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym świadczący usługi w zakresie wsparcia ku samodzielności (treningi umiejętności osobistych i społecznych w tym: terapia, ustawiczna edukacja, opieka medyczna i rehabilitacja, terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa.

Programy wieloletnie:
1. Mieszkanie Treningowe - trening umiejętności samodzielnego funkcjonowania w mieszkaniu i otoczeniu społecznym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
2. Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny - świadczy usługi w zakresie kompleksowej rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w systemie ambulatoryjnym i konsultacyjnym.
3. Grupa teatralna "Przebudzeni" - terapia przez sztukę . Grupę tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Teatr osiąga duże sukcesy również podczas przeglądów i festiwali dla osób pełnosprawnych.
4. Grupa wsparcia połączona z Klubem Rodziców - wsparcie psychiczne, rozwijanie odroczonych zainteresowań.
5. Regionalna Organizacja Self Adwokatów - samodzielne rzecznictwo praw i wolności.






Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000007981
 • Konto:00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 • Adres:14 - 100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19 A
 • WWW:www.ostroda.psoni.org.pl
 • E-mail:zk.ostroda@psoni.org.pl
 • Telefon:89 646 49 29

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.




Formularze PIT 2020/2021 dla
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Ostródzie

KRS 0000007981

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Ostródzie

 • Pomóż godnie żyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną

  Stowarzyszenie działa na rzecz rehabilitacji, edukacji do rozwoju i aktywność osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez budowanie dla nich i ich rodzin całożyciowego systemu wsparcia.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Potencjalne środki z 1% podatku wesprą projekty:
  Ostródzkie Centrum Asystentury, Mieszkanie Treningowe, Teatr PRZEBUDZENI, Rehabilitacja kompleksowa w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym
   

 • Więcej o nas

  MISJĄ STOWARZYSZENIA JEST: • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie; • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

  WIZJA ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNĄ • od bierności do aktywnego życia w formach stosownych do wieku, • od uzależnienia od partnerstwa i samostanowienia, • od izolacji do życia w otwartym środowisku, • od poczucia osamotnienia i beznadziejności do samopomocy, wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych dziecka, a także potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych, które wymagają stałej opieki i ciągłego rozwoju, a także pomoc w opiece, gdy osoba (bez względu na wiek) tego wymaga.

  FORMY POMOCY Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w formie prowadzenia placówek i stałych programów wieloletnich oraz poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe. 1. Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK oferujące wychowanie i edukacje przedszkolną dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, również sprzężonymi. 2. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy oferujący kompleksowy program wsparcia dla poszczególnych kategorii wiekowych obejmujący: • wczesną interwencję i wczesne wspomaganie rozwoju, • edukację na wszystkich etapach edukacyjnych, • rewalidację ind. i grup., • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, • rehabilitację leczniczą dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. 3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną prowadzi treningi umiejętności osobistych i społecznych oraz wspiera w dążeniu do poszerzania autonomii i niezależności. 4. Warsztat Terapii Zawodowej oferujący kompleksowy program rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie od 18 roku życia: 5. Zakład Aktywności Zawodowej realizujący przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do pracy na otwartym rynku poprzez działalność usługowo – wytwórczą: gastronomiczną (Bar „Semafor”) , produkcja podpałki ekologicznej K-Lumet, usługi niszczenia dokumentów, sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych. 6. Centrum Doradztwa i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI oferuje wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego. 7. Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny oferujący kompleksowy program rehabilitacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych nieobjętych innymi formami pomocy w Stowarzyszeniu. 8. Teatr „Przebudzeni” – (terapia i aktywizacja przez sztukę) wystawiający spektakle w konwencji teatru ruchu i muzyki z głębokim przesłaniem społecznym. 9. Mieszkanie Treningowe realizujące program przygotowania dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia w środowisku społecznym oraz w warunkach mieszkania chronionego i mieszkalnictwa wspomaganego. 10. Program opieki czasowej i interwencyjnej oferujący opiekę zastępczą w trudnych życiowych sytuacjach rodzinnych. 11. Regionalna Organizacja Self-Adwokatów, w ramach której osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się samodzielnego reprezentowania siebie w swoich własnych sprawach oraz uczestnictwa obywatelskiego w stowarzyszeniu i w życiu społeczności lokalnej. W planach: Budowa mieszkań wspomaganych i małych jednostek grupowych mieszkalnych dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualna. 12. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym świadczący usługi w zakresie wsparcia ku samodzielności (treningi umiejętności osobistych i społecznych w tym: terapia, ustawiczna edukacja, opieka medyczna i rehabilitacja, terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa.

  Programy wieloletnie:
  1. Mieszkanie Treningowe - trening umiejętności samodzielnego funkcjonowania w mieszkaniu i otoczeniu społecznym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
  2. Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny - świadczy usługi w zakresie kompleksowej rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w systemie ambulatoryjnym i konsultacyjnym.
  3. Grupa teatralna "Przebudzeni" - terapia przez sztukę . Grupę tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Teatr osiąga duże sukcesy również podczas przeglądów i festiwali dla osób pełnosprawnych.
  4. Grupa wsparcia połączona z Klubem Rodziców - wsparcie psychiczne, rozwijanie odroczonych zainteresowań.
  5. Regionalna Organizacja Self Adwokatów - samodzielne rzecznictwo praw i wolności.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000007981
 • Konto:00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 • Adres:14 - 100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19 A
 • WWW:www.ostroda.psoni.org.pl
 • E-mail:zk.ostroda@psoni.org.pl
 • Telefon:89 646 49 29
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00