1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Pelikan

KRS 0000008800

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Pelikan

KRS 0000008800

Prezent OPP

Wspieramy edukacyjnie i psychologicznie rodziców i dzieci w kryzysach życiowych.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wspierania ludzi i rodzin w rozwoju ich pozytywnego potencjału, w szczególności przez stwarzanie dzieciom optymalnych warunków rozwoju i ochrona dzieci przed każdym rodzajem przemocy poprzez wspieranie rodzin w podnoszeniu kompetencji opiekuńczych, wychowawczych, a także rozwój usług związanych ze wsparciem ludzi w sytuacji konfliktu oraz działań na rzecz podnoszenia jakości komunikacji międzyludzkiej.

Nasza organizacja - Stowarzyszenie "Pelikan" w Gdańsku zostało utworzone w roku 2000 i jako ośrodek szkolenia, zawiązywania i wsparcia rodzin adopcyjnych i zastępczych działał do 2012 roku, kiedy to wraz ze zmianą ustawy o pieczy zastępczej zakończył funkcjonowanie. Od czterech lat nie jesteśmy już ośrodkiem adopcyjnym, ale wspieramy rodziny potrzebujące pomocy bazując na projektach realizowanych z funduszu Miasta Gdańska, wpłatach z 1% oraz darowiznach (pomoc psychologiczna, mediacje, warsztaty, szkolenia).

Nasze doświadczenie zdobyte w pracy w obszarze okołorozwodowych dramatów rodzin obudziło w nas ogromną potrzebę i chęć podjęcia działań w celu ochrony dzieci, które wobec rozstania rodziców pozostają bezradne i często są w ich rozgrywki wikłane. W tych sytuacjach  niewielki procent rodziców potrafi w prawidłowy sposób wspomóc swoje dzieci. Nieświadomość konsekwencji psychologicznych ponoszonych przez ich dzieci zarówno w momencie rozpadu rodziny, jak i w życiu dorosłym jest wśród rodziców przerażająca. Ponadto środowisko "specjalistów" zaangażowanych w rozwodowe batalie nie zawsze działa na rzecz dziecka, by je chronić.

 

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Mając na uwadze krzywdę dzieci i bezradność dorosłych od prowadzimy od 2016 roku bezterminową Kampanię "Dziecko w rozwodzie. Dostrzec.Zrozumieć.Wesprzeć", która oprócz pracy z rodzinami w kryzysie okołorozwodowym zakłada współpracę z adwokatami, sędziami rodzinnymi, psychologami, dziennikarzami. Rozmowy w mediach, bilbordy w mieście, szkolenia aplikantów i adwokatów, "rozwodowy drogowskaz" dla rodziców to działania, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na "humanizację" rozwodów oraz na zwiększenie świadomości rodziców.

Polacy rozwodzą się bardzo licznie, więc ten temat jest bardzo ważny społecznie i dotyczy nas wszystkich, jak nie bezpośrednio, to z pewnością pośrednio. Będąc społecznie odpowiedzialnymi i zdając sobie sprawę z konsekwencji, chcemy spowodować, by dziecko w obliczu rozpadu swojej rodziny było dostrzeżone i chronione, żeby dzięki tej kampanii miało głos.

Ponieważ mamy 2023 rok i czas na rozliczanie się z podatku, możecie przekazać nam aż 1,5% podatku i bardzo na to liczymy! Remontujemy i wykańczamy naszą siedzibę, by wszyscy, którzy potrzebują bezpiecznej, życzliwej przestrzeni mogli do nas przychodzić i korzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnie.

Na to właśnie przeznaczymy Wasze wsparcie z 1,5%.

Więcej o nas

Więcej o nas

O STOWARZYSZENIU PELIKAN. 23 LATA W WIELKIM SKRÓCIE.

Blaski i cienie funkcjonowania organizacji pozarządowej .

Stowarzyszenia Pelikan, które od 2000 roku pomaga rodzinom w Trójmieście to  gwarancja wysokiego standardu merytorycznego i etycznego w działaniu.

Na początku przez 12 lat prowadziliśmy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - przeszkoliliśmy ponad 500 rodzin zastępczych i adopcyjnych, a dla ponad 100 dzieci znaleźliśmy nową rodzinę. Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie inicjuje nowe trendy. Wprowadzaliśmy do polskiego prawa rodzinnego instytucję pieczy zastępczej (nasze trenerki jeździły do Wielkiej Brytanii na szkolenia dotyczące rodzin zastępczych). Mało kto dziś pamięta, że 25 lat temu w Polsce były tylko wielkie, stare domy dziecka i trzeba było wielu kampanii społecznych i pracy u podstaw, aby  ideę rodzin zastępczych przybliżyć społeczeństwu, rodziców zastępczych wyszkolić i stworzyć system wsparcia i kontroli bezpieczeństwa dzieci. W 2012 roku zlikwidowano z mocy ustawy niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, w tym nasz.

Od 10 lat pomagamy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych, wspieramy dorosłych i dzieci w budowaniu relacji, w radzeniu sobie z kryzysami w rodzinie, bądź odbudowywaniu życia po rozstaniu i rozpadzie rodziny. Pomagamy zobaczyć i zrozumieć różne konteksty, perspektywy i potrzeby, pomagamy rozmawiać na trudne tematy, zapewniamy wsparcie indywidualne (prowadzimy warsztaty z komunikacji, warsztaty z rozwiązywania konfliktów, terapię dzieci i dorosłych, interwencję kryzysową, mediacje rodzinne, warsztaty dla rozwodzących się rodziców oraz warsztaty wspierające dla dzieci doświadczających rozpadu rodziny). Od zeszłego roku prowadzimy pilotaż mediacji rodzinnych włączających głos dziecka, jeździliśmy na szkolenia do Czech, gdzie państwo finansuje mediacje, więc są bardzo rozwinięte, a ich skuteczność potwierdzona badaniami.

Bezpieczeństwo i dobro dzieci są nadal centralnym celem i misją Stowarzyszenia Pelikan.

Sytuacja ekonomiczna Stowarzyszenia nigdy nie była najlepsza, jednak od 23 lat działamy na terenie Trójmiasta, podejmując ważne społecznie tematy (adopcja, piecza zastępcza do 2012 roku, a następnie wsparcie dzieci i dorosłych w sytuacji kryzysów w rodzinie i w przypadku rozpadu rodziny). Za naszą kampanię "Dziecko w rozwodzie" otrzymałyśmy w 2018 roku nagrodę L. Bądkowskiego dla najlepszej pozarządowej organizacji za rok 2017. Pozyskujemy granty: miejskie, unijne, rządowe i prawidłowo je wykorzystujemy i rozliczamy.

DRUGA STRONA RZECZYWISTOŚCI STOWARZYSZENIA PELIKAN - W 2022 musieliśmy opuścić dotychczasową siedzibę, gdzie działaliśmy przez ostatnie 15 lat (opinie straży pożarnej wyłączały możliwość prowadzenia działalności publicznej w starej kamienicy w Gdańsku).

Trudny to czas dla Stowarzyszenia Pelikan, ponieważ wyczerpaliśmy już pomysły i możliwości finansowania remontu użyczonego przez Miasto Gdańsk lokalu w centrum Wrzeszcza. Remont 200 metrowego zdewastowanego lokalu w warunkach szalejącej inflacji, która powoduje, że wszelkie szacunki budżetowe, kosztorysy i pozyskane dotychczas środki okazują się niewystarczające - wykańcza nas.  

Ten remont nie polega na zwiększaniu komfortu pracowników i klientów, to czysta budowlanka u podstaw: kanalizacja i budowa toalet, instalacja elektryczna, wymiana okien i drzwi, tynki, wylewki, ścianki działowe. Wydaliśmy do tej pory od roku 2021, kiedy pozyskaliśmy lokal z zasobów Miasta  Gdańska ok.280 tys. zł (w tym Zrzutka 30 tys zł, 1% ok 40 tys przez trzy lata, 92 tys z dotacji na rozwój dla NGO) i to wciąż nie jest wystarczająca suma, aby móc doprowadzić do stanu używalności tę powierzchnię. 

 29 września 2023 odbyła  na Brzozowej 15a  konferencja podsumowująca dwuletni projekt „Głos dziecka w sytuacji rozstania rodziców”, na którą przybyli prelegenci i goście z całej Polski i z Czech (partner w projekcie).  Było to również symboliczne otwarcie dodatkowej przestrzeni dla wielu nowych społecznych inicjatyw, jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami, jesteśmy wyznawcami dialogu w wymiarze rodzinnym i społecznym.

Zapraszamy do współpracy i zapraszamy do wspierania nas, abyśmy mogli jakościowo wspierać innych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000008800
 • Konto:34 2530 0008 2049 1068 5478
 • Adres:80-243 Gdańsk, ul. Brzozowa 15a
 • WWW:www.pelikan.org.pl, www.dzieckowrozwodzie.pl
 • E-mail:kontakt@pelikan.org.pl
 • Telefon:603555621

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Pelikan” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Pelikan

KRS 0000008800

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00