1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Stargardzie

KRS 0000010531

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Stargardzie

KRS 0000010531

Prezent OPP

OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie działa od 16.03.1992 roku. W grudniu 2004 roku Koło uzyskało status organizacji pożytku  publicznego. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową, działa na rzecz: wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i tworzenia stosownych ku temu warunków,  przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i wspierania ich rodzin, tworzenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków umożliwiających decydowanie o swoich prawach zarówno w rodzinie jak i placówkach.

Głównym celem Koła PSONI jest stworzenie kompleksowego systemu rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Stworzony system pozwala na kierowanie do odpowiedniej placówki takich osób, dla których profil prowadzonej rehabilitacji jest najodpowiedniejszy, uwzględnia ich potrzeby oraz możliwości psychofizyczne. W ten sposób podopieczni Koła znajdują dla siebie takie miejsce, które zagwarantuje im optymalne warunki terapii, rehabilitacji i pracy.

Koło prowadzi następujące placówki i inne formy działalności: Warsztat Terapii Zajęciowej 45 uczestników (od 1.04.1993r.), Środowiskowy Dom Samopomocy 40 uczestników (od 15.12.1998r.), Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” 80 niepełnosprawnych pracowników(od 15.08.2000r.), Mieszkalnictwo Wspomagane 33 mieszkańców (od 17.12.1999r.).

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Jako organizacja pożytku publicznego środki pozyskane z 1,5 % wykorzystamy na potrzeby naszych podopiecznych Koła PSONI w Stargardzie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki temu wsparciu jesteśmy w stanie zapewnić osobom niepełnosprawnym, min. możliwość korzystania z różnych form terapii i rehabilitacji poprzez organizację wyjazdów rehabilitacyjnych, zakup niezbędnych materiałów i pomocy do terapii, rehabilitację leczniczą i społeczną. Nasi podopieczni są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej i mieszkańcami Mieszkalnictwa Wspomaganego. W każdych z naszych działaniach wspieramy wszystkie osoby niepełnosprawne, które rehabilitują się w naszych placówkach. Środki pozyskane z 1,5 % są wykorzystywane  do wsparcia, rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Zapewnienia godnego życia w społeczeństwie "bez barier" jakie są wywoływane przez niepełnosprawność intelektualną. Nasze działania zapobiegają marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną pozwalają na godne życie w otwartym społeczeństwie.

Więcej o nas

Więcej o nas

Jako Stowarzyszenie działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną od 30 lat. Rodzice osób niepełnosprawnych byli inicjatorami powstania naszego Stowarzyszenia i to oni cały czas czuwają nad jego rozwojem i działalnością.

Wskazując 1,5% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia pomagasz nam w tworzeniu lepszej przyszłości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pomóż nam kontynuować misję rodziców już dorosłych dzieci, które dla nich zawsze pozostaną dziećmi.

Misją naszą jest:

- dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wsparcie rodzin ON we wszystkich obszarch życia i sytacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.
- działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych,
- tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw,
- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- ułatwienie uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia, adekwatnego do możliwości osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie form indywidualnego wsparcia w niezależnym i samodzielnym życiu - mieszkalnictwa wspomaganego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy.
Cele:
Rehabilitacja: zawodowa, społeczna, lecznicza.
Zapewnienie podopiecznym miejsca w społeczeństwie.
Dbanie o przestrzeganie praw człowieka.
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Własne mieszkania wspomagane.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000010531
 • Konto:25 1240 3901 1111 0000 4218 9646
 • Adres:ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 73 - 110 Stargard
 • WWW:www.psoni.stargard.pl
 • E-mail:zk.stargard@psoni.org.pl
 • Telefon:91 577 60 58

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PSONI Koło w Stargardzie” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
PSONI Koło w Stargardzie

KRS 0000010531

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00