1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

KRS 0000012847Zameczek

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

KRS 0000012847Zameczek

Prezent OPP

Tracisz wzrok? U nas uzyskasz wsparcie!

Związek zrzesza osoby niewidome i niedowidzące, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i aktywności społecznej. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% zostanie wykorzystany na działalność statutową w tym na rehabilitację społeczną i zawodową osób niewidomych i słabowidzących, która polega na pomocy w adaptacji do nowych warunków życia.

Więcej o nas

Więcej o nas

Okręg Śląski jest największą w Polsce jednostką organizacyjną Polskiego Związku Niewidomych. Obecnie skupia 6427 członków, w tym 546 dzieci i młodzieży do 24 roku życia. Zajmujemy się społeczną integracją, rehabilitacją, ochroną interesów zawodowych i społecznych, oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z dysfunkcjami wzroku. Organizacyjnie Okręgowi Śląskiemu podlegają 32 koła terenowe oraz Delegatura PZN w Częstochowie.

Okręg Śląski PZN, jako organ założycielski sprawuje pieczę nad następującymi ośrodkami:

Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach obejmującym opieką 45 dzieci niewidomych z ciężkimi, sprzężonymi niepełnosprawnościami. Placówka zapewnia im fachową pielęgnację, opiekę lekarską, kompleksową terapię i rehabilitację oraz edukację na poziomie przedszkolnym i szkolnym – tzw. szkoła życia. Ośrodek w ostatnich latach wzbogacił się o nowe pracownie, przeprowadzono w nim wiele remontów. 
Ośrodkiem Wychowawczo – Rewalidacyjnym prowadzonym przez Delegaturę Okręgu w Częstochowie. Placówka obejmuje opieką ponad 200 dzieci uczących się w szkołach masowych lub w systemie integracyjnym, zapewniając im pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz rehabilitację.
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym dla młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przygotowującym niewidomą młodzież do podjęcia pracy w takich zawodach, jak: technik masażysta, technik prac biurowych, ślusarz i kucharz.
Ośrodek Wsparcia Edukacji osób z Dysfunkcją Wzroku w Chorzowie. Działalność rozpoczął w 2010 roku przy SOSW dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie.Celem pracy Ośrodka jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej, przygotowanie do edukacji, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom wsparcia i doradztwa w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.
Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka w Chorzowie, w którym znajdują opiekę osoby z dysfunkcją wzroku w jesieni swojego życia.

Okręg Śląski jest największą w Polsce jednostką organizacyjną Polskiego Związku Niewidomych. Obecnie skupia 6427 członków, w tym 546 dzieci i młodzieży do 24 roku życia. Zajmujemy się społeczną integracją, rehabilitacją, ochroną interesów zawodowych i społecznych, oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z dysfunkcjami wzroku. Organizacyjnie Okręgowi Śląskiemu podlegają 32 koła terenowe oraz Delegatura PZN w Częstochowie.

Okręg Śląski PZN, jako organ założycielski sprawuje pieczę nad następującymi ośrodkami:

 1.  Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach  obejmującym opieką 45 dzieci niewidomych z ciężkimi, sprzężonymi niepełnosprawnościami. Placówka zapewnia im fachową pielęgnację, opiekę lekarską, kompleksową terapię i rehabilitację oraz edukację na poziomie przedszkolnym i szkolnym – tzw. szkoła życia. Ośrodek w ostatnich latach wzbogacił się o nowe pracownie, przeprowadzono w nim wiele remontów.  
 2. Ośrodkiem Wychowawczo – Rewalidacyjnym prowadzonym przez Delegaturę Okręgu w Częstochowie. Placówka obejmuje opieką ponad 200 dzieci uczących się w szkołach masowych lub w systemie integracyjnym, zapewniając im pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz rehabilitację.
 3. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym dla młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przygotowującym niewidomą młodzież do podjęcia pracy w takich zawodach, jak: technik masażysta, technik prac biurowych, ślusarz i kucharz.
 4. Ośrodek Wsparcia Edukacji osób z Dysfunkcją Wzroku w Chorzowie. Działalność rozpoczął w 2010 roku przy SOSW dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie.Celem pracy Ośrodka jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej, przygotowanie do edukacji, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom wsparcia i doradztwa w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.
 5. Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka w Chorzowie, w którym znajdują opiekę osoby z dysfunkcją wzroku w jesieni swojego życia.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000012847
 • Konto:30 1050 1243 1000 0010 0000 2780
 • Adres:ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów
 • WWW:http://www.pzn.slask.pl/
 • E-mail:slaski@pzn.org.pl
 • Telefon:(32) 241 37 37 i (32

Formularze PIT 2022/2023 dla
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

KRS 0000012847

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00