1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tychach

KRS 0000013377

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tychach

KRS 0000013377

Prezent OPP

OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie ukierunkowane na wyrównywanie szans naszych podopiecznych, stanie na straży przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz tworzenie warunków do  ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zgodnie z fundamentalnymi założeniami wspieramy i występujemy w interesie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Dbamy o godność naszych podopiecznych, zmianę postaw społecznych i  budowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnoprawnego członka naszego społeczeństwa.

Dbając o wysoki poziom usług w naszych placówkach realizujemy wieloletnie programy, krótko i długoterminowe projekty oraz cykliczne zadania.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Myśląc o przyszłości naszych podopiecznych pragniemy, we współpracy z władzami miasta, rozbudować Ośrodek i utworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy typu D, w którym dorosłe osoby z niepełnosprawnością sprzężoną znajdą wsparcie, aktywizację    i rehabilitację. Dlatego otrzymane pieniadze z 1% chcemy właśnie przeznaczyć na rozbudowę Ośrodka.

Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tychach (PSONI) prowadzi:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) który jest niepubliczną, specjalistyczną i wielofunkcyjną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 roku życia.Wychowankami placówki są osoby, które wymagają kompleksowej i wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno - edukacyjnej oraz opieki dostosowanej do ich możliwości, stanu zdrowia i wieku. Ośrodek zapewnia wychowankom możliwości realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 • Punkt Wczesnej Interwencji (PWI) dla dzieci do 7 roku życia, zagrożonych lub ze zdiagnozowanym zaburzeniem wieku rozwojowego, chorobami genetycznymi. W ramach pracy Punktu realizujemy wszechstronną diagnozę i rehabilitację małego pacjenta (rehabilitacyjną, psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną i terapię w zakresie Integracji Sensorycznej) oraz staramy się wspierać i edukować rodziców w zakresie wspomagania rozwoju psycho- ruchowego dziecka.  
 • „Rehabilitację 25 plus" - Program PFRON - dla osób powyżej 25 roku życia, aktualnie w programie uczestniczy 7 beneficjentów, absolwentów OREW. Pobyt w placówce zapewnia jej uczestnikom udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo – dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności oraz usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • Świetlicę Terapeutyczno-Rewalidacyjną dla osób powyżej 25 roku życia - która zajmuje się opieką i szeroko rozumianą rehabilitacją dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi chorobami psychofizycznymi, ze sprzężeniami.  Placówka prowadzi zajęcia grupowe dla osób dorosłych w przedziale wiekowym 27-47 lat. Podopieczni placówki to przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Sprawność i możliwości ruchowe podopiecznych są zróżnicowane, w grupie wyróżnia się osoby poruszające się samodzielnie, przy pomocy osoby drugiej oraz na wózkach inwalidzkich.

Misja PSONI

Działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych. Prowadzenie osób niepełnosprawnych ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania PSONI


Edukacja, rehabilitacja, pomoc medyczna, pomoc psychologiczna, logopedyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim z terenu Tych i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Poradnictwo psychologiczne dla rodziców uczniów. Doskonalenie metodyczne nauczycieli i dyrekcji. Doradztwo pedagogiczne dla kadry OREW, PSONI z całego kraju. Wspieranie form integracyjnych (olimpiady sportowe specjalne, wystawy  prac plastycznych, koncerty muzyczne, lekcje) we współpracy ze szkołami, Mediateką, Domami Kultury, teatrem oraz innymi Ośrodkami Rehabilitacyjo - Edukacyjno - Wychpwawczymi w województwie śląskim.

Aktualny cel:

Myśląc o przyszłości naszych podopiecznych pragniemy, we współpracy z władzami miasta, rozbudować Ośrodek i utworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy typu D,w którym dorosłe osoby z niepełnosprawnością sprzężoną znajdą wsparcie, aktywizacjęi rehabilitację. Miejsce gdzie będą mogły spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania.

Powstanie nowego budynku, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wiąże się z ogromnymi kosztami. Jesteśmy przekonani, że dzięki pomocy wielu osób uda się dzieciom i dorosłym stworzyć nowy dom.


Liczymy na Państwa życzliwość, która pozwoli nam na sprawną i szybką realizację naszych celów.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000013377
 • Konto:82 1600 1055 0002 3211 2312 7001
 • Adres:ul. Niepodległości 90
 • WWW:www.orew.tychy.pl
 • E-mail:osrodek@orew.tychy.pl
 • Telefon:48505180499

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tychach” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tychach

KRS 0000013377

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00