1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie
  KRS 0000014656

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wesprzyj edukację muzyczną dzieci i młodzieży!

Nasza działalność to:

- edukacja muzyczna dzieci, młodzieży i dorosłych,
- zakup instrumentów,
- przyznawanie stypendiów młodym talentom,
- organizacja konkursów wokalnych i instrumentalnych,
- organizacja koncertów i festiwali w zakresie kultury wysokiej

Jak wykorzystamy 1%

- poszukiwanie muzycznych talentów,
- organizacja konkursów instrumentalnych i wokalnych,
- organizacja koncertów i festiwali w ramach kształcenia kultury wysokiej u dzieci i młodzieży,
- zapraszanie na koncerty i festiwale uznanych muzyków z Polski i zagranicy,
- integracja środowiska lokalnego,
- stałe udoskonalanie instrumentarium w ogniskach,
- poprawa wyposażenia sal lekcyjnych,

Więcej o nas

Celem jest rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych warstw społeczeństwa.
Organizujemy, prowadzimy i nadzorujemy Społeczne Ogniska Muzyczne.
Organizujemy festiwale, popisy, koncerty, odczyty.

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie zostało zarejestrowane 30 marca 1976 roku pod nazwą Częstochowskie Towarzystwo Muzyczne. Wówczas prezesem został Czesław Wieczorek, a dyrektorem Adam Mroczek. W 1978r. funkcję dyrektora objęła Wanda Malko.

Statutowym zadaniem stowarzyszenia było koordynowanie pracy w czternastu ogniskach nowoutworzonego województwa częstochowskiego, w których pobierało naukę blisko 1500 uczniów. Towarzystwo nadzorowało merytoryczną działalność placówek poprzez nadzór pedagogiczny, hospitację zajęć, szkolenia nauczycieli. Pełniło nadzór administracyjny.

CTM prężnie włączyło się w organizację koncertów, konkursów i imprez kulturalnych na terenie miasta i województwa. Wraz z Filharmonią Częstochowską było współorganizatorem dwóch dużych festiwali: Polskiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz oraz Międzynarodowego Festiwalu Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Mussicales” a w późniejszych latach festiwalu muzyki chóralnej „Ars Chori”. Towarzystwo organizowało przeglądy orkiestr dętych, zespołów chóralnych, zespołów ognisk muzycznych. Było inicjatorem niedzielnych poranków muzycznych dla dzieci, cyklu koncertów „Muzyka kameralna dla wszystkich” oraz cyklu letnich koncertów plenerowych na dziedzińcu Wojewódzkiego Biura Wystaw Artystycznych, a później w altanie parkowej. Towarzystwo promowało młode talenty oraz dorobek miejscowych muzyków. Organizowało ponadto sesje naukowe z zakresu muzyki oraz szkolenia dla instruktorów i opiekunów zespołów folklorystycznych.

Kiedy w marcu 1982 roku CTM, które korzystało z pomieszczeń w budynku szkoły muzycznej przy ul. Jasnogórskiej 30, przeniosło się do własnej siedziby przy ul. Wolności 30 reaktywowało działalność Klubu Melomana. Od 1986 r. organizowało comiesięczne recitale i koncerty kameralne, na których gościli m. in. pianiści Kazimierz Gierżod, Andrzej Jasiński, Maciej Paderewski, Sergio Torri (Włochy), wokalistki Krystyna Szostek – Radkowa, Katarzyna Suska, flecista Grzegorz Olkiewicz. W latach osiemdziesiątych CTM organizowało 40 – 50 imprez rocznie. W latach 1993-1994 ówczesna dyrektor Mariola Jeziorowska oraz Zarząd nawiązali kontakt z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dzięki któremu organizował recitale chopinowskie stypendystów japońskich. W sali CTM wystąpiły: Yoshimi Tsubaki, Mika Okumura, Megumi Ito. W tym czasie wystąpili także kameraliści Akademii Muzycznej w Łodzi, częstochowscy muzycy: Katarzyna Suska – Zagórska -mezzosopran, pianiści – Maciej Zagórski, Robert Gawroński, Cezary Sanecki, odbywały się koncerty dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych oraz koncerty i konkursy uczniów ognisk muzycznych.

Kiedy w marcu 1982 roku CTM, które korzystało z pomieszczeń w budynku szkoły muzycznej przy ul. Jasnogórskiej 30, przeniosło się do własnej siedziby przy ul. Wolności 30 reaktywowało działalność Klubu Melomana. Od 1986 r. organizowało comiesięczne recitale i koncerty kameralne, na których gościli m. in. pianiści Kazimierz Gierżod, Andrzej Jasiński, Maciej Paderewski, Sergio Torri (Włochy), wokalistki Krystyna Szostek – Radkowa, Katarzyna Suska, flecista Grzegorz Olkiewicz. W latach osiemdziesiątych CTM organizowało 40 – 50 imprez rocznie. W latach 1993-1994 ówczesna dyrektor Mariola Jeziorowska oraz Zarząd nawiązali kontakt z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dzięki któremu organizował recitale chopinowskie stypendystów japońskich. W sali CTM wystąpiły: Yoshimi Tsubaki, Mika Okumura, Megumi Ito. W tym czasie wystąpili także kameraliści Akademii Muzycznej w Łodzi, częstochowscy muzycy: Katarzyna Suska – Zagórska -mezzosopran, pianiści – Maciej Zagórski, Robert Gawroński, Cezary Sanecki, odbywały się koncerty dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych oraz koncerty i konkursy uczniów ognisk muzycznych.

Ograniczając swoją działalność jedynie do sprawowania merytorycznej opieki nad ogniskami, których pozostało sześć, na Walnym Zebraniu członkowie zmienili zakres działalności statutowej i nazwę na Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Muzycznych w Częstochowie. Wtedy to ze środków własnych oraz celowych, przyznawanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Częstochowy, Zarząd organizował jedynie dla uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych koncerty i konkursy. W 2002r. stowarzyszenie wróciło do dawnych zadań statutowych na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury muzycznej przyjmując nazwę Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie. W 1993r. z inicjatywy pianisty Cezarego Saneckiego odbył się Konkurs Muzyki Kameralnej, który był kontynuowany corocznie w latach 2001- 2003.

W 2000r. odbył się pierwszy Ogólnopolski Festiwal Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej – Konfrontacje, którego pomysłodawcą i organizatorem był Piotr Biazik. Kolejne edycje odbyły się w latach 2001, 2003, 2005, 2007 i 2009. Koordynatorami trzech ostatnich edycji byli: Ewa Grabowska i Daniel Lis. Od 2005r. corocznie TM organizuje Częstochowskie Dni Muzyki Organowej o randze międzynarodowej, których pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym jest członek Zarządu Jan Mroczek. Najmłodszym projektem TM jest Jurajska Jesień Muzyczna /od 2013r./, festiwal, na który artystów zaprasza Aleksandra Szwejkowska – Belica. Z jej też inicjatywy w wakacje 2007, 2008, 2009 odbywały się dwutygodniowe warsztaty skrzypcowe w Zakopanem dla młodzieży.

Ważną rolę w realizacji naszych przedsięwzięć odgrywa stała współpraca z Częstochowską Filharmonią im. Bronisława Hubermana. Razem udało nam się: zorganizować kurs dyrygencki w 2007, wydać płyty Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej z pianistą Adamem Makowiczem i zespołem Five o’clock. W 2012 roku wraz z Muzeum Częstochowskim byliśmy współorganizatorami wystawy znanego reżysera, operatora filmowego, artysty fotografika Zdzisława Sowińskiego „Wojciech Kilar teraz, teraz, teraz i … amen”.

Obecnie TM koordynuje pracą czterech ognisk muzycznych: – nr 2 i 3 w Częstochowie oraz Kłobucku i Lublińcu, w których pobiera naukę ok. 300 uczniów. Imprezy, które weszły na stałe do kalendarza to coroczne konkursy teoretycznej wiedzy muzycznej, konkurs instrumentalny, Styczniowe spotkanie z Mikołajem i majowy koncert wszystkich ognisk.

Od 2006 r. Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie, dzięki staraniom ówczesnej prezes Beaty Młynarczyk, jest organizacją pożytku publicznego. Drobne, ale bardzo cenne, wpłaty 1% odpisu od podatku pozwalają na realizację statutowych projektów.


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000014656
 • Konto:76 154 0 10 14 2 001 7301 073 7 00 01
 • Adres:Jasnogórska 17, 42-200 Częstochowa
 • WWW:towmuz.czest.pl
 • E-mail:kontakt@towmuz.czest.pl
 • Telefon:343243907

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie

  KRS 0000014656

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie

 • Wesprzyj edukację muzyczną dzieci i młodzieży!

  Nasza działalność to:

  - edukacja muzyczna dzieci, młodzieży i dorosłych,
  - zakup instrumentów,
  - przyznawanie stypendiów młodym talentom,
  - organizacja konkursów wokalnych i instrumentalnych,
  - organizacja koncertów i festiwali w zakresie kultury wysokiej

 • Jak wykorzystamy 1%

  - poszukiwanie muzycznych talentów,
  - organizacja konkursów instrumentalnych i wokalnych,
  - organizacja koncertów i festiwali w ramach kształcenia kultury wysokiej u dzieci i młodzieży,
  - zapraszanie na koncerty i festiwale uznanych muzyków z Polski i zagranicy,
  - integracja środowiska lokalnego,
  - stałe udoskonalanie instrumentarium w ogniskach,
  - poprawa wyposażenia sal lekcyjnych,

 • Więcej o nas

  Celem jest rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych warstw społeczeństwa.
  Organizujemy, prowadzimy i nadzorujemy Społeczne Ogniska Muzyczne.
  Organizujemy festiwale, popisy, koncerty, odczyty.

  Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie zostało zarejestrowane 30 marca 1976 roku pod nazwą Częstochowskie Towarzystwo Muzyczne. Wówczas prezesem został Czesław Wieczorek, a dyrektorem Adam Mroczek. W 1978r. funkcję dyrektora objęła Wanda Malko.

  Statutowym zadaniem stowarzyszenia było koordynowanie pracy w czternastu ogniskach nowoutworzonego województwa częstochowskiego, w których pobierało naukę blisko 1500 uczniów. Towarzystwo nadzorowało merytoryczną działalność placówek poprzez nadzór pedagogiczny, hospitację zajęć, szkolenia nauczycieli. Pełniło nadzór administracyjny.

  CTM prężnie włączyło się w organizację koncertów, konkursów i imprez kulturalnych na terenie miasta i województwa. Wraz z Filharmonią Częstochowską było współorganizatorem dwóch dużych festiwali: Polskiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz oraz Międzynarodowego Festiwalu Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Mussicales” a w późniejszych latach festiwalu muzyki chóralnej „Ars Chori”. Towarzystwo organizowało przeglądy orkiestr dętych, zespołów chóralnych, zespołów ognisk muzycznych. Było inicjatorem niedzielnych poranków muzycznych dla dzieci, cyklu koncertów „Muzyka kameralna dla wszystkich” oraz cyklu letnich koncertów plenerowych na dziedzińcu Wojewódzkiego Biura Wystaw Artystycznych, a później w altanie parkowej. Towarzystwo promowało młode talenty oraz dorobek miejscowych muzyków. Organizowało ponadto sesje naukowe z zakresu muzyki oraz szkolenia dla instruktorów i opiekunów zespołów folklorystycznych.

  Kiedy w marcu 1982 roku CTM, które korzystało z pomieszczeń w budynku szkoły muzycznej przy ul. Jasnogórskiej 30, przeniosło się do własnej siedziby przy ul. Wolności 30 reaktywowało działalność Klubu Melomana. Od 1986 r. organizowało comiesięczne recitale i koncerty kameralne, na których gościli m. in. pianiści Kazimierz Gierżod, Andrzej Jasiński, Maciej Paderewski, Sergio Torri (Włochy), wokalistki Krystyna Szostek – Radkowa, Katarzyna Suska, flecista Grzegorz Olkiewicz. W latach osiemdziesiątych CTM organizowało 40 – 50 imprez rocznie. W latach 1993-1994 ówczesna dyrektor Mariola Jeziorowska oraz Zarząd nawiązali kontakt z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dzięki któremu organizował recitale chopinowskie stypendystów japońskich. W sali CTM wystąpiły: Yoshimi Tsubaki, Mika Okumura, Megumi Ito. W tym czasie wystąpili także kameraliści Akademii Muzycznej w Łodzi, częstochowscy muzycy: Katarzyna Suska – Zagórska -mezzosopran, pianiści – Maciej Zagórski, Robert Gawroński, Cezary Sanecki, odbywały się koncerty dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych oraz koncerty i konkursy uczniów ognisk muzycznych.

  Kiedy w marcu 1982 roku CTM, które korzystało z pomieszczeń w budynku szkoły muzycznej przy ul. Jasnogórskiej 30, przeniosło się do własnej siedziby przy ul. Wolności 30 reaktywowało działalność Klubu Melomana. Od 1986 r. organizowało comiesięczne recitale i koncerty kameralne, na których gościli m. in. pianiści Kazimierz Gierżod, Andrzej Jasiński, Maciej Paderewski, Sergio Torri (Włochy), wokalistki Krystyna Szostek – Radkowa, Katarzyna Suska, flecista Grzegorz Olkiewicz. W latach osiemdziesiątych CTM organizowało 40 – 50 imprez rocznie. W latach 1993-1994 ówczesna dyrektor Mariola Jeziorowska oraz Zarząd nawiązali kontakt z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dzięki któremu organizował recitale chopinowskie stypendystów japońskich. W sali CTM wystąpiły: Yoshimi Tsubaki, Mika Okumura, Megumi Ito. W tym czasie wystąpili także kameraliści Akademii Muzycznej w Łodzi, częstochowscy muzycy: Katarzyna Suska – Zagórska -mezzosopran, pianiści – Maciej Zagórski, Robert Gawroński, Cezary Sanecki, odbywały się koncerty dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych oraz koncerty i konkursy uczniów ognisk muzycznych.

  Ograniczając swoją działalność jedynie do sprawowania merytorycznej opieki nad ogniskami, których pozostało sześć, na Walnym Zebraniu członkowie zmienili zakres działalności statutowej i nazwę na Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Muzycznych w Częstochowie. Wtedy to ze środków własnych oraz celowych, przyznawanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Częstochowy, Zarząd organizował jedynie dla uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych koncerty i konkursy. W 2002r. stowarzyszenie wróciło do dawnych zadań statutowych na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury muzycznej przyjmując nazwę Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie. W 1993r. z inicjatywy pianisty Cezarego Saneckiego odbył się Konkurs Muzyki Kameralnej, który był kontynuowany corocznie w latach 2001- 2003.

  W 2000r. odbył się pierwszy Ogólnopolski Festiwal Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej – Konfrontacje, którego pomysłodawcą i organizatorem był Piotr Biazik. Kolejne edycje odbyły się w latach 2001, 2003, 2005, 2007 i 2009. Koordynatorami trzech ostatnich edycji byli: Ewa Grabowska i Daniel Lis. Od 2005r. corocznie TM organizuje Częstochowskie Dni Muzyki Organowej o randze międzynarodowej, których pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym jest członek Zarządu Jan Mroczek. Najmłodszym projektem TM jest Jurajska Jesień Muzyczna /od 2013r./, festiwal, na który artystów zaprasza Aleksandra Szwejkowska – Belica. Z jej też inicjatywy w wakacje 2007, 2008, 2009 odbywały się dwutygodniowe warsztaty skrzypcowe w Zakopanem dla młodzieży.

  Ważną rolę w realizacji naszych przedsięwzięć odgrywa stała współpraca z Częstochowską Filharmonią im. Bronisława Hubermana. Razem udało nam się: zorganizować kurs dyrygencki w 2007, wydać płyty Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej z pianistą Adamem Makowiczem i zespołem Five o’clock. W 2012 roku wraz z Muzeum Częstochowskim byliśmy współorganizatorami wystawy znanego reżysera, operatora filmowego, artysty fotografika Zdzisława Sowińskiego „Wojciech Kilar teraz, teraz, teraz i … amen”.

  Obecnie TM koordynuje pracą czterech ognisk muzycznych: – nr 2 i 3 w Częstochowie oraz Kłobucku i Lublińcu, w których pobiera naukę ok. 300 uczniów. Imprezy, które weszły na stałe do kalendarza to coroczne konkursy teoretycznej wiedzy muzycznej, konkurs instrumentalny, Styczniowe spotkanie z Mikołajem i majowy koncert wszystkich ognisk.

  Od 2006 r. Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie, dzięki staraniom ówczesnej prezes Beaty Młynarczyk, jest organizacją pożytku publicznego. Drobne, ale bardzo cenne, wpłaty 1% odpisu od podatku pozwalają na realizację statutowych projektów.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000014656
 • Konto:76 154 0 10 14 2 001 7301 073 7 00 01
 • Adres:Jasnogórska 17, 42-200 Częstochowa
 • WWW:towmuz.czest.pl
 • E-mail:kontakt@towmuz.czest.pl
 • Telefon:343243907
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00