1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
KRS 0000015808

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Dla ptaków, dla ludzi, dla przyrody

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest organizacją, której celem jest ochrona dziko zyjących ptaków i ich siedlisk. OTOP realizuje swoją misję przez edukację społeczeństwa, zbieranie i analizowanie danych naukowych, dotyczących krajowej awifauny, opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych, działania prawne sprzyjające ochronie ptaków i ich siedlisk.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1% przeznaczymy na ochronę wodniczki Acrocephalus paludicola, która jest najrzadszym i zarazem jedynym globalnie zagrożonym gatunkiem z rzędu wróblowych (status wg IUCN – narażony), występującym w kontynentalnej części Europy. Wodniczka jest gatunkiem, za który Polska ponosi wyjątkową odpowiedzialność, ponieważ około 25 procent całej światowej populacji żyje właśnie tu. W przeszłości była szeroko rozprzestrzeniona i liczna, obecnie zniknęła z większości swojego dawnego zasięgu występowania. Jest to związane z zanikiem wyjątkowych siedlisk, w których występowała: torfowisk niskich oraz podmokłych łąk. Jej światowa populacja liczy jedynie 10.200-13.800 śpiewających samców.

Głównym powodem zmniejszenia populacji była utrata i degradacja siedlisk. Ich utrzymanie jest obecnie zależne od sposobu zagospodarowania przez człowieka, a będąc gatunkiem podatnym na zmiany w tradycyjnych metodach użytkowania ziemi, wodniczka jest uzależniona od prowadzenia działań ochronnych, zarówno w przypadku wyraźnie odmiennej genetycznie populacji na pograniczu polsko-niemieckim (pomorskiej), jak i większej, występującej w północno-wschodniej Polsce (rejon biebrzański).Wodniczka jest wymieniona w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej oraz jako gatunek priorytetowy do ochrony i finansowania ze środków funduszu LIFE. Większość krajów, na terenie których występuje, podpisało w 2003 roku porozumienie o ochronie tego gatunku, w ramach Konwencji Bońskiej (Konwencja o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt), zobowiązując się do wdrożenia Międzynarodowego Planu Działań na rzecz wodniczki.

Więcej o nas

Więcej o nas

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego. Zajmujemy się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Powadzimy działania z dziedziny monitoringu, czynnej ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na środowisko oraz edukacji. Wspiera nas rzesza kilku tysięcy członków i wolontariuszy.
Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.
Jesteśmy jedną z największych organizacji chroniących przyrodę w Polsce i polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi autorytetami i organizacjami pozarządowymi.
Skupiamy się na priorytetowych gatunkach, siedliskach i ostojach. Zachęcamy do włączenia się w nasze działania i aktywnego wspierania Towarzystwa poprzez wolontariat i udzielanie wsparcia finansowego.

Chronimy
Opiekujemy się społecznymi rezerwatami przyrody, na terenie których prowadzimy koszenie i wypas, pozwalające na utrzymanie we właściwym stanie półnaturalnych siedlisk cennych gatunków ptaków. Jednym z takich gatunków jest wodniczka – najrzadszy ptak wróblowy kontynentalnej Europy, którego polską populację udało się zachować dzięki staraniom OTOP.  Realizujemy projekty mające na celu ochronę rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków i ich siedlisk na terenie całej Polski.

Monitorujemy
Wyznaczamy ostoje ptaków – obszary, w których występują najcenniejsze skupiska ptaków. Przy udziale około 1500 obserwatorów prowadzimy stały monitoring 164 gatunków ptaków lęgowych i 33 gatunków ptaków zimujących i przelotnych (Monitoring Ptaków Polski). Dzięki systematycznym badaniom wiemy, w jakim stanie znajdują się populacje ptaków na terenie całej Polski i możemy wskazywać gatunki oraz obszary najpilniej wymagające podjęcia działań ochronnych.

Edukujemy
Wydajemy kwartalnik „Ptaki”, w którym informujemy o najciekawszych i najważniejszych aspektach ornitologii. Organizujemy cykliczne akcje edukacyjne, takie jak Zimowe Ptakoliczenie i Europejskie Dni Ptaków. Szkolimy nauczycieli, uczymy najmłodszych, tworzymy materiały edukacyjne. Wszystko po to, by zwracać uwagę na ptaki, które żyją wokół nas i by wiedza o nich i ich potrzebach była szeroko dostępna. Stworzyliśmy stronę dedykowaną najmłodszym miłośnikom ptaków: ww.otopjunior.org.pl. Wspieramy wolontariuszy, pracujących na rzecz OTOP, poprzez szkolenia, konsultacje merytoryczne i materiały im dedykowane.

Pilnujemy
Kształtujemy polityki  mające wpływ na środowisko naturalne w Polsce i Europie. Zabiegamy o to, by rolnictwo było bardziej przyjazne przyrodzie. Podejmujemy działania na rzecz wzmacniania i przestrzegania dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Zapobiegamy inwestycjom szczególnie szkodliwym dla przyrody oraz proponujemy rozwiązania alternatywne, najmniej szkodzące środowisku. Interweniujemy, gdy wymaga tego dobro naszego dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach światowej federacji organizacji chroniących ptaki, BirdLife International, współpracujemy z wieloma osobami i organizacjami zarówno w Polsce, jak i za granicą. W celu zwiększenia efektywności działania zbieramy fundusze na realizację nowych projektów ochrony przyrody. Zachęcamy do aktywnego wspierania Towarzystwa (naszej misji i celów) poprzez wolontariat i udzielanie wsparcia finansowego.

Skontaktuj się z OTOP
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki
tel. +48 22 761 82 05
biuro@otop.org.pl
Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej o tym, jak działamy
www.otop.org.pl

Wesprzyj nasze działania – razem możemy więcej!

 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000015808
 • Wizytówka:www.pitax.pl/otop
 • Konto:72 1090 1841 0000 0001 1443 1516
 • Adres:ul. Odrowąża 24 05-270 Marki
 • WWW:www.otop.org.pl
 • E-mail:biuro@otop.org.pl
 • Telefon:+48 22 761 82 05Formularze PIT 2021/2022 dla
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

KRS 0000015808

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

 • Dla ptaków, dla ludzi, dla przyrody

  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest organizacją, której celem jest ochrona dziko zyjących ptaków i ich siedlisk. OTOP realizuje swoją misję przez edukację społeczeństwa, zbieranie i analizowanie danych naukowych, dotyczących krajowej awifauny, opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych, działania prawne sprzyjające ochronie ptaków i ich siedlisk.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1% przeznaczymy na ochronę wodniczki Acrocephalus paludicola, która jest najrzadszym i zarazem jedynym globalnie zagrożonym gatunkiem z rzędu wróblowych (status wg IUCN – narażony), występującym w kontynentalnej części Europy. Wodniczka jest gatunkiem, za który Polska ponosi wyjątkową odpowiedzialność, ponieważ około 25 procent całej światowej populacji żyje właśnie tu. W przeszłości była szeroko rozprzestrzeniona i liczna, obecnie zniknęła z większości swojego dawnego zasięgu występowania. Jest to związane z zanikiem wyjątkowych siedlisk, w których występowała: torfowisk niskich oraz podmokłych łąk. Jej światowa populacja liczy jedynie 10.200-13.800 śpiewających samców.

  Głównym powodem zmniejszenia populacji była utrata i degradacja siedlisk. Ich utrzymanie jest obecnie zależne od sposobu zagospodarowania przez człowieka, a będąc gatunkiem podatnym na zmiany w tradycyjnych metodach użytkowania ziemi, wodniczka jest uzależniona od prowadzenia działań ochronnych, zarówno w przypadku wyraźnie odmiennej genetycznie populacji na pograniczu polsko-niemieckim (pomorskiej), jak i większej, występującej w północno-wschodniej Polsce (rejon biebrzański).Wodniczka jest wymieniona w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej oraz jako gatunek priorytetowy do ochrony i finansowania ze środków funduszu LIFE. Większość krajów, na terenie których występuje, podpisało w 2003 roku porozumienie o ochronie tego gatunku, w ramach Konwencji Bońskiej (Konwencja o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt), zobowiązując się do wdrożenia Międzynarodowego Planu Działań na rzecz wodniczki.

 • Więcej o nas

  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego. Zajmujemy się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Powadzimy działania z dziedziny monitoringu, czynnej ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na środowisko oraz edukacji. Wspiera nas rzesza kilku tysięcy członków i wolontariuszy.
  Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.
  Jesteśmy jedną z największych organizacji chroniących przyrodę w Polsce i polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi autorytetami i organizacjami pozarządowymi.
  Skupiamy się na priorytetowych gatunkach, siedliskach i ostojach. Zachęcamy do włączenia się w nasze działania i aktywnego wspierania Towarzystwa poprzez wolontariat i udzielanie wsparcia finansowego.

  Chronimy
  Opiekujemy się społecznymi rezerwatami przyrody, na terenie których prowadzimy koszenie i wypas, pozwalające na utrzymanie we właściwym stanie półnaturalnych siedlisk cennych gatunków ptaków. Jednym z takich gatunków jest wodniczka – najrzadszy ptak wróblowy kontynentalnej Europy, którego polską populację udało się zachować dzięki staraniom OTOP.  Realizujemy projekty mające na celu ochronę rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków i ich siedlisk na terenie całej Polski.

  Monitorujemy
  Wyznaczamy ostoje ptaków – obszary, w których występują najcenniejsze skupiska ptaków. Przy udziale około 1500 obserwatorów prowadzimy stały monitoring 164 gatunków ptaków lęgowych i 33 gatunków ptaków zimujących i przelotnych (Monitoring Ptaków Polski). Dzięki systematycznym badaniom wiemy, w jakim stanie znajdują się populacje ptaków na terenie całej Polski i możemy wskazywać gatunki oraz obszary najpilniej wymagające podjęcia działań ochronnych.

  Edukujemy
  Wydajemy kwartalnik „Ptaki”, w którym informujemy o najciekawszych i najważniejszych aspektach ornitologii. Organizujemy cykliczne akcje edukacyjne, takie jak Zimowe Ptakoliczenie i Europejskie Dni Ptaków. Szkolimy nauczycieli, uczymy najmłodszych, tworzymy materiały edukacyjne. Wszystko po to, by zwracać uwagę na ptaki, które żyją wokół nas i by wiedza o nich i ich potrzebach była szeroko dostępna. Stworzyliśmy stronę dedykowaną najmłodszym miłośnikom ptaków: ww.otopjunior.org.pl. Wspieramy wolontariuszy, pracujących na rzecz OTOP, poprzez szkolenia, konsultacje merytoryczne i materiały im dedykowane.

  Pilnujemy
  Kształtujemy polityki  mające wpływ na środowisko naturalne w Polsce i Europie. Zabiegamy o to, by rolnictwo było bardziej przyjazne przyrodzie. Podejmujemy działania na rzecz wzmacniania i przestrzegania dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Zapobiegamy inwestycjom szczególnie szkodliwym dla przyrody oraz proponujemy rozwiązania alternatywne, najmniej szkodzące środowisku. Interweniujemy, gdy wymaga tego dobro naszego dziedzictwa przyrodniczego.

  W ramach światowej federacji organizacji chroniących ptaki, BirdLife International, współpracujemy z wieloma osobami i organizacjami zarówno w Polsce, jak i za granicą. W celu zwiększenia efektywności działania zbieramy fundusze na realizację nowych projektów ochrony przyrody. Zachęcamy do aktywnego wspierania Towarzystwa (naszej misji i celów) poprzez wolontariat i udzielanie wsparcia finansowego.

  Skontaktuj się z OTOP
  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki
  tel. +48 22 761 82 05
  biuro@otop.org.pl
  Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej o tym, jak działamy
  www.otop.org.pl

  Wesprzyj nasze działania – razem możemy więcej!

   

   

 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000015808
 • Wizytówka:www.pitax.pl/otop
 • Konto:72 1090 1841 0000 0001 1443 1516
 • Adres:ul. Odrowąża 24 05-270 Marki
 • WWW:www.otop.org.pl
 • E-mail:biuro@otop.org.pl
 • Telefon:+48 22 761 82 05
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00