1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA
KRS 0000015850

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Rozwój daje radość

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności działania:

 1. na rzecz wczesnej diagnozy i terapii dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,
 2. na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej we wszystkich typach szkół,
 3. na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji leczniczej,    
 4. w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 5. na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku.

Jak wykorzystamy 1%

Środki finansowe pozyskane z 1% Stowarzyszenie przeznacza na:

-  dofinansowanie udziału własnego w realizowanych projektach.

W 2019 roku będzie to projekt „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” oraz projekt „Asystentura drogą do samodzielności”. W ramach pierwszego projektu organizowane są zajęcia dla małych dzieci w formie grupy przedszkolnej oraz grupowe zajęcia warsztatowe  z logorytmiki, psychomotoryki oraz treningu umiejętności społecznych. Ponadto uzupełnieniem w/w grupowych terapii będą indywidualne zajęcia pedagogiki Montessori, logopedyczne i rehabilitacyjne. Realizowany projekt jest rozszerzeniem oferty terapeutycznej Ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie SZANSA. Drugi projekt obejmuje usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem projektu jest wspieranie samodzielności osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

- udział własny w przygotowywanym projekcie rozbudowy Ośrodka. Warunki lokalowe w budynku Ośrodka  są już niewystarczające i nie pozwalają na zwiększanie zakresu realizowanych usług. W celu zaspokojenia potrzeb podopiecznych Ośrodka konieczną staje się rozbudowa.

- wspieranie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Więcej o nas

Podstawowe zadania statutowe to : 

Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Ośrodek Rehabilitacji jest niepubliczną placówka terapeutyczną , która działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę , gotową  do wszelkich zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i rehabilitacyjną. Placówka posiada szeroki wachlarz oferty rehabilitacyjnej, edukacyjnej, rewalidacyjnej i opiekuńczej.

Ośrodek Rehabilitacji realizuje niżej wymienione zadania:

 1. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Rehabilitacja dzieci polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia. Usprawnianie dzieci obejmuje między innymi: konsultacje lekarzy specjalistów: rehabilitacji medycznej, ortopedy, neonatologa,  kinezyterapię indywidualnie i grupowo;/ w tym terapię  neurorozwojową metodą NDT Bobath, , Vojta, PNF/, masaż, fizykoterapię, hydroterapię, diagnozę i terapię psychologiczną, logopedyczną, zaburzeń integracji sensorycznej, pedagogiczną oraz terapię ręki. Zadanie to finansowane jest ze środków NFZ.
 2. Realizacja obowiązku szkolnego w placówce rewalidacyjno – wychowawczej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Na pobyt dzienny przyjmujemy do ośrodka osoby z wielorakimi niepełnosprawnościami, często niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim połączone  z niepełnosprawnością ruchową lub sensoryczną, co bardzo ogranicza samodzielność, percepcję, wyrażanie się i możliwości z tym związane. To wymaga kompleksowego zaspokojenia potrzeb i powoduje niebezpieczeństwo wyłączenia społecznego.
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

W ciągu roku z różnych form terapii korzystało 600 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku od 0 m.ż. do 18r.ż. lub do zakończenia edukacji w Ośrodku, z powiatów stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego i innych miejscowości. Do realizacji wyżej wymienionych zadań Ośrodek zatrudnia  ponad 50 osoby. Są to lekarze, fizjoterapeuci, masażyści, logopedzi, psycholodzy, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, terapeuci zaburzeń integracji sensorycznej oraz personel administracyjny i pomocniczy.

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Terapeuci pracują z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z powiatów stalowowolskiego i niżańskiego w większości mającymi duże trudności z poruszaniem się w środowisku.

Organizacja corocznego Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Szansa” w Stalowej Woli jest organizatorem Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. W 2018 roku odbył się czternasty przegląd. Uczestnicy, osoby z niepełnosprawnością, zaprezentowali się w następujących kategoriach: – przegląd piosenki – zespoły teatralne i estradowe – konkurs plastyczny

Organizacja i uczestnictwo w Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie SZANSA z udziałem  organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami organizuje Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Stalowej Woli.

Celem naszego Marszu jest przypomnienie społeczeństwu o;

 1. istnieniu licznych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych;
 2. potrzebie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;
 3. pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych;
 4. zwrócenie uwagi na bariery: edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturowe i mentalne.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000015850
 • Konto:25 124 0 27 99 1 111 0000 384 5 84 80
 • Adres:Czarnieckiego 3 37-450 Stalowa Wola
 • WWW:www.szansa.c0.pl
 • E-mail:ordnstw@o2.pl
 • Telefon:15 842 02 50Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA

KRS 0000015850

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA

 • Rozwój daje radość

  Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności działania:

  1. na rzecz wczesnej diagnozy i terapii dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,
  2. na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej we wszystkich typach szkół,
  3. na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji leczniczej,    
  4. w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  5. na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku.
 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki finansowe pozyskane z 1% Stowarzyszenie przeznacza na:

  -  dofinansowanie udziału własnego w realizowanych projektach.

  W 2019 roku będzie to projekt „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” oraz projekt „Asystentura drogą do samodzielności”. W ramach pierwszego projektu organizowane są zajęcia dla małych dzieci w formie grupy przedszkolnej oraz grupowe zajęcia warsztatowe  z logorytmiki, psychomotoryki oraz treningu umiejętności społecznych. Ponadto uzupełnieniem w/w grupowych terapii będą indywidualne zajęcia pedagogiki Montessori, logopedyczne i rehabilitacyjne. Realizowany projekt jest rozszerzeniem oferty terapeutycznej Ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie SZANSA. Drugi projekt obejmuje usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem projektu jest wspieranie samodzielności osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

  - udział własny w przygotowywanym projekcie rozbudowy Ośrodka. Warunki lokalowe w budynku Ośrodka  są już niewystarczające i nie pozwalają na zwiększanie zakresu realizowanych usług. W celu zaspokojenia potrzeb podopiecznych Ośrodka konieczną staje się rozbudowa.

  - wspieranie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 • Więcej o nas

  Podstawowe zadania statutowe to : 

  Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

  Ośrodek Rehabilitacji jest niepubliczną placówka terapeutyczną , która działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę , gotową  do wszelkich zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i rehabilitacyjną. Placówka posiada szeroki wachlarz oferty rehabilitacyjnej, edukacyjnej, rewalidacyjnej i opiekuńczej.

  Ośrodek Rehabilitacji realizuje niżej wymienione zadania:

  1. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Rehabilitacja dzieci polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia. Usprawnianie dzieci obejmuje między innymi: konsultacje lekarzy specjalistów: rehabilitacji medycznej, ortopedy, neonatologa,  kinezyterapię indywidualnie i grupowo;/ w tym terapię  neurorozwojową metodą NDT Bobath, , Vojta, PNF/, masaż, fizykoterapię, hydroterapię, diagnozę i terapię psychologiczną, logopedyczną, zaburzeń integracji sensorycznej, pedagogiczną oraz terapię ręki. Zadanie to finansowane jest ze środków NFZ.
  2. Realizacja obowiązku szkolnego w placówce rewalidacyjno – wychowawczej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Na pobyt dzienny przyjmujemy do ośrodka osoby z wielorakimi niepełnosprawnościami, często niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim połączone  z niepełnosprawnością ruchową lub sensoryczną, co bardzo ogranicza samodzielność, percepcję, wyrażanie się i możliwości z tym związane. To wymaga kompleksowego zaspokojenia potrzeb i powoduje niebezpieczeństwo wyłączenia społecznego.
  3. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

  W ciągu roku z różnych form terapii korzystało 600 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku od 0 m.ż. do 18r.ż. lub do zakończenia edukacji w Ośrodku, z powiatów stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego i innych miejscowości. Do realizacji wyżej wymienionych zadań Ośrodek zatrudnia  ponad 50 osoby. Są to lekarze, fizjoterapeuci, masażyści, logopedzi, psycholodzy, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, terapeuci zaburzeń integracji sensorycznej oraz personel administracyjny i pomocniczy.

  Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej

  Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

  Terapeuci pracują z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z powiatów stalowowolskiego i niżańskiego w większości mającymi duże trudności z poruszaniem się w środowisku.

  Organizacja corocznego Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

  Stowarzyszenie „Szansa” w Stalowej Woli jest organizatorem Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. W 2018 roku odbył się czternasty przegląd. Uczestnicy, osoby z niepełnosprawnością, zaprezentowali się w następujących kategoriach: – przegląd piosenki – zespoły teatralne i estradowe – konkurs plastyczny

  Organizacja i uczestnictwo w Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnościami

  Stowarzyszenie SZANSA z udziałem  organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami organizuje Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Stalowej Woli.

  Celem naszego Marszu jest przypomnienie społeczeństwu o;

  1. istnieniu licznych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych;
  2. potrzebie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;
  3. pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych;
  4. zwrócenie uwagi na bariery: edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturowe i mentalne.
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000015850
 • Konto:25 124 0 27 99 1 111 0000 384 5 84 80
 • Adres:Czarnieckiego 3 37-450 Stalowa Wola
 • WWW:www.szansa.c0.pl
 • E-mail:ordnstw@o2.pl
 • Telefon:15 842 02 50
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00