Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
 • Małe rzeczy z wielką czyń miłością!

  Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej ( HZOZ ), który został powołany przez Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie sprawuje opiekę nad ludźmi terminalnie chorymi zarówno w ich domach, jak i w ośrodku stacjonarnym.

  Zespół opiekujący się podopiecznymi kieruje się zasadą zapewnienia choremu jak najlepszych warunków w okresie dla niego najtrudniejszym, zajmując się zbolałym ciałem i zranioną psychiką, starając się eliminować ból fizyczny i duchowywyciszać stany lękowe, zapobiegać depresji, jednocześnie stwarzając mu komfortowe warunki do aktywnego cieszenia się każdym dniem.

  Ideą opieki hospicyjnej jest skierowanie całej uwagi i wrażliwości na potrzeby chorego. To on jest najważniejszy i jemu poświęca się wyspecjalizowaną wiedzę medyczną, zastosowuje nowoczesny sprzęt, wysłuchuje z głębokim zaangażowaniem w życzenia chorego i czyni starania o ich spełnienie.
  Zespół pomaga także rodzinie, nieporadnej wobec ciężko chorego, przerażonej świadomością straty drogiej osoby, także wtedy, gdy jej zabraknie.

  Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze pozyskane z 1% podatku przeznaczamy na:

  • zapewnienie naszym podopiecznym całodobowej specjalistycznej opieki
  • doposażanie oddziału w niezbędny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny
  • wszelkie działania statutowe.

  Środki z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia niestety nie pokrywają się z realnymi wydatkami, jakie ponosimy. Pieniądze pozyskane z 1% stanowią prawie połowę naszego corocznego budżetu i pozwalają nam każdego roku sprawować opiekę nad większą liczbą pacjentów.

  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000017241
  • Konto:86 1020 2791 0000 7302 0098 8204
  • Adres:Zdobywców Wału Pomorskiego 80
  • WWW:hospicjumkoszalin.pl
  • E-mail:biuro@hospicjum.koszalin.pl
  • Telefon:943403696
 • Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie –  to przede wszystkim ludzie pełni pasji, empatii, bezgranicznie oddani choremu jak i jego rodzinie. Pracują tu lekarze specjaliści z dziedzin onkologii, medycyny paliatywnej, anestezjologii, chirurgii, pulmunologii, internistyki, laryngologii

  STACJONARNA OPIEKA HOSPICYJNA to miejsce, w którym pacjent ma zapewnioną całodobową opiekę i profesjonalne leczenie. Dba o to wykwalifikowany zespół opieki paliatywnej: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i opiekunowie medyczni. Pacjenci i ich rodziny mogą również liczyć na pomoc duchową oraz wsparcie ze strony psychologa.

  Pacjentom oddziału stacjonarnego zapewniamy możliwość całodobowego towarzyszenia przez osoby najbliższe.

  W warunkach stacjonarnych ma zastosowanie również opieka wyręczająca, która polega na przyjęciu do hospicjum pacjentów, którzy nie znajdują się na stałe pod opieką udzielaną w warunkach stacjonarnych, na okres nie dłuższy niż 10 dni.

  HOSPICJUM DOMOWE oferuje opiekę o charakterze ciągłym w domu pacjenta. Lekarz odwiedza chorego, co najmniej 2 razy w miesiącu, pielęgniarki spotykają się z chorym 2 razy w tygodniu. W razie potrzeby wizyty odbywają się częściej.

  Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, uczą rodzinę pielęgnacji chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych, wyjaśniają sposób przygotowywania i podawania leków.

  Opieka Hospicjum domowego nie ogranicza dostępu chorego do świadczeń lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pogotowia ratunkowego i pomocy doraźnej, a także pomocy specjalistycznej w uzasadnionych sytuacjach.

  W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ leczeni są pacjenci wymagający leczenia objawowego (przeciwbólowego, z dusznością, wymiotami, lękiem, w trakcie leczenia terapią paliatywną oraz pacjenci zdyskwalifikowani z leczenia przyczynowego w chorobie nowotworowej).
  Ta forma pomocy udzielana jest w przypadku gdy ogólny stan zdrowia chorego jest stabilny i umożliwia mu samodzielne (lub z pomocą opiekuna) przybycie do poradni.

  Rejestracja w Poradni Medycyny Paliatywnej uprawnia również do wizyt domowych u chorych, których stan uniemożliwia samodzielne przybycie na konsultację/poradę.

  W ramach udzielanych porad zapewniana jest opieka lekarza specjalisty medycyny paliatywnej, pielęgniarki – specjalistki pielęgniarstwa paliatywnego, psychologa, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

  PSYCHOLOG dostępny jest dla pacjentów, ich rodzin i bliskich zarówno w hospicjum stacjonarnym, domowym i Poradni Medycyny Paliatywnej.

  Pomoc psychologiczna dla pacjenta i rodziny chorego obejmuje m.in.

  • szeroko rozumianą psychoedukację – rozmowy o chorobie oraz jej wpływu na samopoczucie psychiczne i emocje chorego,
  • nauka dbania o siebie w sytuacji nadmiernego skupiania się na chorym i zapominania o własnych potrzebach,
  • nauka konstruktywnych metod komunikacji z pacjentem i pozostałą rodziną,
  • tłumaczenie objawów choroby wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia,
  • wysłuchiwanie trudnych emocji w trakcie choroby osoby bliskiej,
  • towarzyszenie w chwili agonii najbliższej osoby.

  OPIEKA DUCHOWA

  Nie ważne, jakiego wyznania jesteś – dla nas liczy się człowiek.
  Hospicjum ma korzenie katolickie, dlatego opiekę duchową dla osób wyznania katolickiego zapewniają księża z Parafii św. Wojciecha w Koszalinie.

  Nie stanowi dla nas żadnego problemu zaproszenie przewodnika duchowego innego wyznania, gdyż opieka duchowa jest ważnym aspektem opieki hospicyjnej.
  Kwestia wiary jest indywidualną sprawą każdego człowieka dlatego akceptujemy wszystkie wybory chorych będących pod naszą opieką.

  Kontrakt podpisany z NFZ zaspokaja tylko część tych potrzeb. Brakujące fundusze Hospicjum musi zdobyć we własnym zakresie, dlatego też zwracamy się z prośbą o pomoc w postaci przekazania 1% swojego podatku dochodowego.


 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1,5% podatku dla:

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie