• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Humanitarna
  KRS 0000019217

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wszechstronna pomoc ludziom w potrzebie

Działa od 1999 roku.
Od chwili zaistnienia możliwości prawnych (2004) posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja prowadzi nieodpłatną dziaiałalność pożytku publicznego, w sferze zadań publicznych, głównie w zakresie:

 • Pomocy społecznej
 • Działalności charytatywnej
 • Ochrony i promocji zdrowia
 • Działań na rzecz osób niepeìnosprawnych
 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • Wypoczynku dzieci i młodzieży w połączeniu z turystyką i krajoznawstwem
 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Ekologii i ochrony zwíerząt
 • Pomocy ofiarom katastrof, żywiołowych
 • Współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi

Jak wykorzystamy 1%

Fundacja udziela pomocy:

 • Domom Dziecka, Swietlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, finansując między innymi: wyposażenia sal dydaktycznych, pokoje zabaw dla dzieci, letni i zimowy wypoczynek dzieci, spotkania Wigilijne, dzień dziecka, zakup obuwia i odziezy zimowej, wyjazdy edukacyjne do kina, muzeów, planetarium
 • Rodzinom Wychowującym niepełnosprawne dzieci, rodzinom opiekującym sie inwalidami i osobami starszymi, finansując między innymi: zabiegi rehabilitacyjne, specjalistyczne odżywki dla dzieci, zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, operacje, zakupy leków, pampersów, okularów leczniczych protez
 • Osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, kupując węgiel na zimę, leki
 • Hospicjum Domowemu działającemu przy szpitalu, wyposażając w najpotrzebniejszy sprzęt medyczny, między innymi, materace przeciw odleżynowe, butle tlenowe, respiratory, torby medyczne
 • Uczącej się i studiującej młodzieży z biednych, bezrobotnych rodzin i Domów Dziecka finansując zakup pomocy dydaktycznych
 • Schronisku dla zwierząt, finansując między innymi: zestawy komputerowe wraz z mikroczipami do identyflkacji zwierzątek, budy dla psów, miski, kuwety, karmę zimową
 • Ofiarom klęsk żywiołowych, przyznając zapomogi losowe dla rodzin, które w wyniku pożaru, powodzi utraciły domy/lokale mieszkalne wraz z  dobytkiem
 • Gminom, których dotknęły klęski zywiołowe typu powodzie
 • Organizacji SOS Wioski dziecięce W Polsce a takze Organizacji UNICEF udzielającej pomocy dzieciom Afryki, na Haiti

BARDZO DZIĘKUJEMY wszystkim DARCZYŃCOM, za dar przekazywania 1% podatku, który umozliwia realizację celów statutowych Fundacji.
  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
  • KRS:0000019217
  • Wizytówka:www.pitax.pl/fhumanitarna
  • Konto:42 9550 0003 2001 0073 8466 0001
  • Adres:ul. Bojakowskiego 5, 87-800 Włocławek
  • WWW:www.fundacja.wloclawek.pl
  • E-mail:fhumanitarna@tlen.pl
  • Telefon:54 231 10 48  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Fundacja Humanitarna

   KRS 0000019217

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika