1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne
KRS 0000020187

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Prawa dziecka zaczynają się od praw człowieka

ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE „Civilitas”

Towarzystwo upowszechnia wiedzę o prawach i wolnościach człowieka, szczególnie o prawach dziecka, o demokracji,  postawach obywatelskich.Towarzystwo  powołano w 1997 roku z inicjatywy grupy absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Występujące w nazwie pojęcie "CIVILITAS" wywodzi się z kultury antycznej i oznacza ideę życia obywatelskiego, ucywilizowanego, wolnego, czyli prawnie uregulowanego, łagodnego oraz cnotliwego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie  z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi, w tym dla naszych podopiecznych.

Środki z 1%  chcemy wykorzystać jako własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, na który składają się np. projekty: Z prawami człowieka przeciw przemocy, (dla starszej młodzieży), warsztaty dla przedszkolaków Wiem, że, wszyscy ludzie są równi, planujemy wykorzystać część środków z 1% na zorganizowanie lubuskiego konkursu wiedzy o prawach człowieka dla uczniów szkół maturalnych. Konkurs będzie organizowany we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego i innych instytucji. Część środków przeznaczymy na  kolejny 17.Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs  Prawa Człowieka w Filmie. W tym projekcie chcemy zwiększyć środki na działania promocyjne, aby Festiwalem, w tym konkursem młodzieżowym zainteresować znacznie większą liczbę uczestników i widzów. Podejmiemy próbę zainteresowania młodzieży Młodzieżowym Konkursem Filmowym. Zamierzamy, po przeprowadzeniu ewaluacji dobiegającego końca projektu Seniorzy? Aktywni i Zdrowi! opracować następny projekt adresowany do seniorów, w tym z tematyką o prawach człowieka i wybranych problemach prawnych interesujących to środowisko i część środków z 1%  wykorzystać w tym zadaniu publicznym.

Chcemy kontynuować z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego projekty, których celem jest integracja poprzez poznawanie kultury i naukę języka polskiego przez cudzoziemców zamieszkujących i zatrudnionych w województwie lubuskim. Projekty te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem obcokrajowców.

Zamierzamy wrócić do projektów wprowadzających uczniów w świat samorządności szkolnej, który wydaje się być znów zaniedbany w znacznej liczbie szkół oraz wykorzystać pozyskane z 1% środki na mniprojekty dla szkolnych lub pozaszkolnych młodzieżowych kół przyjaciół praw i wolności człowieka.

Jeżeli warunki lokalowe i kadrowe pozwolą, to zamierzamy wznowić funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Praw Człowieka, w którym można by uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka, szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców .

Więcej o nas

Więcej o nas

DEMOKRACJA – PRAWA CZŁOWIEKA – RZĄDY PRAWA

Nasze Towarzystwo od 1997 roku  (ponad 21 lat)  upowszechnia wiedzę o prawach i wolnościach człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka, rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w marcu 1997 roku z inicjatywy zielonogórskiej grupy absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka w Warszawie.  Występujące w nazwie naszego Towarzystwa pojęcie "CIVILITAS" wywodzi się z kultury antycznej i oznacza ideę życia obywatelskiego, ucywilizowanego, wolnego, czyli prawnie uregulowanego, łagodnego oraz cnotliwego.

Civilitas jako pierwsza organizacja w regionie zainicjowała działania propagujące prawa człowieka. Przez ponad dwadzieścia lat działalności zrealizowała szereg inicjatyw. Uruchomiła m.in.  Młodzieżową Wszechnicę Praw  Obywatelskich.  Przez dwadzieścia lat organizowaliśmy Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, skierowaną do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci reprezentowali województwo lubuskie w finale ogólnopolskim na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Civilitas  zawsze zaprasza do projektów  szkoły, przedszkola, tworząc demokratyczne statuty oraz organizując dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli szkolenia  w obszarze praw człowieka (dziecka), czy demokracji. Przez prawie 10 lat we współpracy z Radiem Zachód prowadziliśmy Radiową Akademię Praw Człowieka z konkursem „na żywo” i nagrodami dla słuchaczy jako zadanie edukujące i promujące prawa i wolności człowieka.

Przez kilkanaście lat współrealizowaliśmy z RAA Brandenburg i ODN w Zielonej Górze duży transgraniczy projekt Begegnug - znaczy Spotkanie – Uczę się Języka Sąsiada integrując młodych mieszkańców pogranicza i kilka innych międzynarodowych projektów np. Anti Bias szkolący trenerów antydyskryminacji z Brandenburgi, Chorwacji, Sycylii, Zielonej Góry.

Towarzystwo podjęło inicjatywę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i od kilku lat organizuje w regionie Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie. Podczas Festiwalu kilkakrotnie był organizowany konkurs dla młodzieży na filmy o tematyce praw człowieka. Laureaci prezentują swoje filmy podczas Objazdowego Festiwalu w Zielonej Górze i Nowej Soli (CKZiU „Elektryk”).

ZTE „Civilias” Współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim  - Wydziałem Prawa  i Administracji, Naukowym Kołem Praw Człowieka - dzieląc się wiedzą oraz wspólnie realizując projekty, np. w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka studentki prowadzą warsztaty z przedszkolakami Wiem, że wszyscy ludzie są równi; w projekcie Seniorzy? Aktywni i Zdrowi! studenci V roku prowadzą pogadanki Prawo przyjazne seniorom.  Z Instytutem Filologii Polskiej organizujemy pilotaż nauki języka polskiego dla cudzoziemców, w tym dla imigrantów z Ukrainy. Zrealizowano już przy współfinansowaniu przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski trzy projekty edukacyjne: Język oknem na świat, Z komunikacją ku integracji, Dwa kroki do integracji: kultura i język. Projekty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem obcokrajowców.

Prowadzimy także Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas” organizując różne szkolenia dla dorosłych, w tym dla nauczycieli. Jest to niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do rejestru szkół i placówek Miasta Zielona Góra oraz jako instytucja szkoleniowa rynku pracy w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Realizowaliśmy przez dwa lata projekt EFS Uczmy się całe życie – promocja kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Przykładowe inicjatywy: Wokół Praw Dziecka –Konkurs o Nagrodę Doktora Korczaka; warsztaty dla przedszkolaków – „Wiem, że wszyscy ludzie są równi”; Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs – prawa człowieka w filmie; ”Z komunikacją ku Integracji”- z udziałem cudzoziemców; ”Z prawami człowieka przeciw przemocy”- dla starszych uczniów; „Idea społeczeństwa obywatelskiego”- jak być aktywnym w demokratycznym państwie , „Dwa kroki do integracji: kultura i język”; Seniorzy? Aktywni i Zdrowi!- również pilotażowa inicjatywa dla aktywizacji seniorów m.in. z pogadankami „Jak tanio zadbać o zdrowie”, „Prawo przyjazne seniorom”, czy „Wyprawa Szlakiem Powstańców Wielkopolskich” w 100. Niepodległości. Od wielu lat ułatwiamy rodzinom dwóch osób z (od dziecka) pozyskiwanie środków finansowych z 1% dla OPP, które są w pełnej wysokości przeznaczane na leczenie i rehabilitację. Prowadziliśmy (obecnie przejściowo nieczynny) Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka, w którym można było uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka, szczególnie dotyczące prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców. Gdy tylko pojawi się możliwość, punkt wznowi działalność.

Zielona Góra, listopad 2018


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000020187
 • Konto:96 1240 2018 1111 0000 2702 4704
 • Adres:ul. Bohaterów Westerplatte 27/103, 65-034 Zielona Góra
 • WWW:civilitas.org.pl
 • E-mail:sekretariat@civilitas.org.pl
 • Telefon:793 663 866 lub 603Formularze PIT 2019/2020 dla
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne

KRS 0000020187

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne

 • Prawa dziecka zaczynają się od praw człowieka

  ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE „Civilitas”

  Towarzystwo upowszechnia wiedzę o prawach i wolnościach człowieka, szczególnie o prawach dziecka, o demokracji,  postawach obywatelskich.Towarzystwo  powołano w 1997 roku z inicjatywy grupy absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Występujące w nazwie pojęcie "CIVILITAS" wywodzi się z kultury antycznej i oznacza ideę życia obywatelskiego, ucywilizowanego, wolnego, czyli prawnie uregulowanego, łagodnego oraz cnotliwego.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie  z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi, w tym dla naszych podopiecznych.

  Środki z 1%  chcemy wykorzystać jako własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, na który składają się np. projekty: Z prawami człowieka przeciw przemocy, (dla starszej młodzieży), warsztaty dla przedszkolaków Wiem, że, wszyscy ludzie są równi, planujemy wykorzystać część środków z 1% na zorganizowanie lubuskiego konkursu wiedzy o prawach człowieka dla uczniów szkół maturalnych. Konkurs będzie organizowany we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego i innych instytucji. Część środków przeznaczymy na  kolejny 17.Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs  Prawa Człowieka w Filmie. W tym projekcie chcemy zwiększyć środki na działania promocyjne, aby Festiwalem, w tym konkursem młodzieżowym zainteresować znacznie większą liczbę uczestników i widzów. Podejmiemy próbę zainteresowania młodzieży Młodzieżowym Konkursem Filmowym. Zamierzamy, po przeprowadzeniu ewaluacji dobiegającego końca projektu Seniorzy? Aktywni i Zdrowi! opracować następny projekt adresowany do seniorów, w tym z tematyką o prawach człowieka i wybranych problemach prawnych interesujących to środowisko i część środków z 1%  wykorzystać w tym zadaniu publicznym.

  Chcemy kontynuować z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego projekty, których celem jest integracja poprzez poznawanie kultury i naukę języka polskiego przez cudzoziemców zamieszkujących i zatrudnionych w województwie lubuskim. Projekty te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem obcokrajowców.

  Zamierzamy wrócić do projektów wprowadzających uczniów w świat samorządności szkolnej, który wydaje się być znów zaniedbany w znacznej liczbie szkół oraz wykorzystać pozyskane z 1% środki na mniprojekty dla szkolnych lub pozaszkolnych młodzieżowych kół przyjaciół praw i wolności człowieka.

  Jeżeli warunki lokalowe i kadrowe pozwolą, to zamierzamy wznowić funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Praw Człowieka, w którym można by uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka, szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców .

 • Więcej o nas

  DEMOKRACJA – PRAWA CZŁOWIEKA – RZĄDY PRAWA

  Nasze Towarzystwo od 1997 roku  (ponad 21 lat)  upowszechnia wiedzę o prawach i wolnościach człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka, rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich.

  Towarzystwo zostało zarejestrowane w marcu 1997 roku z inicjatywy zielonogórskiej grupy absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka w Warszawie.  Występujące w nazwie naszego Towarzystwa pojęcie "CIVILITAS" wywodzi się z kultury antycznej i oznacza ideę życia obywatelskiego, ucywilizowanego, wolnego, czyli prawnie uregulowanego, łagodnego oraz cnotliwego.

  Civilitas jako pierwsza organizacja w regionie zainicjowała działania propagujące prawa człowieka. Przez ponad dwadzieścia lat działalności zrealizowała szereg inicjatyw. Uruchomiła m.in.  Młodzieżową Wszechnicę Praw  Obywatelskich.  Przez dwadzieścia lat organizowaliśmy Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, skierowaną do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci reprezentowali województwo lubuskie w finale ogólnopolskim na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Civilitas  zawsze zaprasza do projektów  szkoły, przedszkola, tworząc demokratyczne statuty oraz organizując dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli szkolenia  w obszarze praw człowieka (dziecka), czy demokracji. Przez prawie 10 lat we współpracy z Radiem Zachód prowadziliśmy Radiową Akademię Praw Człowieka z konkursem „na żywo” i nagrodami dla słuchaczy jako zadanie edukujące i promujące prawa i wolności człowieka.

  Przez kilkanaście lat współrealizowaliśmy z RAA Brandenburg i ODN w Zielonej Górze duży transgraniczy projekt Begegnug - znaczy Spotkanie – Uczę się Języka Sąsiada integrując młodych mieszkańców pogranicza i kilka innych międzynarodowych projektów np. Anti Bias szkolący trenerów antydyskryminacji z Brandenburgi, Chorwacji, Sycylii, Zielonej Góry.

  Towarzystwo podjęło inicjatywę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i od kilku lat organizuje w regionie Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie. Podczas Festiwalu kilkakrotnie był organizowany konkurs dla młodzieży na filmy o tematyce praw człowieka. Laureaci prezentują swoje filmy podczas Objazdowego Festiwalu w Zielonej Górze i Nowej Soli (CKZiU „Elektryk”).

  ZTE „Civilias” Współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim  - Wydziałem Prawa  i Administracji, Naukowym Kołem Praw Człowieka - dzieląc się wiedzą oraz wspólnie realizując projekty, np. w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka studentki prowadzą warsztaty z przedszkolakami Wiem, że wszyscy ludzie są równi; w projekcie Seniorzy? Aktywni i Zdrowi! studenci V roku prowadzą pogadanki Prawo przyjazne seniorom.  Z Instytutem Filologii Polskiej organizujemy pilotaż nauki języka polskiego dla cudzoziemców, w tym dla imigrantów z Ukrainy. Zrealizowano już przy współfinansowaniu przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski trzy projekty edukacyjne: Język oknem na świat, Z komunikacją ku integracji, Dwa kroki do integracji: kultura i język. Projekty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem obcokrajowców.

  Prowadzimy także Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas” organizując różne szkolenia dla dorosłych, w tym dla nauczycieli. Jest to niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do rejestru szkół i placówek Miasta Zielona Góra oraz jako instytucja szkoleniowa rynku pracy w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Realizowaliśmy przez dwa lata projekt EFS Uczmy się całe życie – promocja kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

  Przykładowe inicjatywy: Wokół Praw Dziecka –Konkurs o Nagrodę Doktora Korczaka; warsztaty dla przedszkolaków – „Wiem, że wszyscy ludzie są równi”; Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs – prawa człowieka w filmie; ”Z komunikacją ku Integracji”- z udziałem cudzoziemców; ”Z prawami człowieka przeciw przemocy”- dla starszych uczniów; „Idea społeczeństwa obywatelskiego”- jak być aktywnym w demokratycznym państwie , „Dwa kroki do integracji: kultura i język”; Seniorzy? Aktywni i Zdrowi!- również pilotażowa inicjatywa dla aktywizacji seniorów m.in. z pogadankami „Jak tanio zadbać o zdrowie”, „Prawo przyjazne seniorom”, czy „Wyprawa Szlakiem Powstańców Wielkopolskich” w 100. Niepodległości. Od wielu lat ułatwiamy rodzinom dwóch osób z (od dziecka) pozyskiwanie środków finansowych z 1% dla OPP, które są w pełnej wysokości przeznaczane na leczenie i rehabilitację. Prowadziliśmy (obecnie przejściowo nieczynny) Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka, w którym można było uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka, szczególnie dotyczące prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców. Gdy tylko pojawi się możliwość, punkt wznowi działalność.

  Zielona Góra, listopad 2018

 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000020187
 • Konto:96 1240 2018 1111 0000 2702 4704
 • Adres:ul. Bohaterów Westerplatte 27/103, 65-034 Zielona Góra
 • WWW:civilitas.org.pl
 • E-mail:sekretariat@civilitas.org.pl
 • Telefon:793 663 866 lub 603
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00