1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  KSON
  KRS 0000020401

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

O losie człowieka decyduje człowiek

KSON "Sprawni Inaczej" w Kole jest organizacją pożytku publicznego, która reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych.

Jak wykorzystamy 1%

1% podatku zostanie wykorzystany na cele statutowe Stowarzyszenia.

Więcej o nas

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

"Sprawni Inaczej" w Kole

jest organizacją pożytku publicznego, która reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych. Terenem jego działania jest miasto Koło oraz Powiat Kolski.

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Kole

jest organizacją pożytku publicznego, która reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych. Terenem jego działania jest miasto Koło oraz Powiat Kolski.

Stowarzyszenie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym :

 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Zespołem Downa
 • autyzmem
 • upośledzeniem umysłowym

Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, ma osobowość prawną, status pożytku publicznego i jest zarejestrowane w KRS nr 0000020401

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Wszystko zaczęło się 27 grudnia 2005 roku kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie naszej placówki stworzonej przez KSON „Sprawni Inaczej”. .

Zajęcia terapii odbywają się pod okiem instruktorów i terapeutów w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, krawiecko - tkackiej, plastycznej, informatycznej, bukieciarsko – ogrodniczej.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnym do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez:

 • Ogólne usprawnienie
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania życia codziennego oraz zaradności osobistej
 • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej
 • Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej
 • Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy
 • Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywizacji zawodowej lub innej pracy zawodowej albo szkolenia zawodowego.

Odbywają się również zajęcia rehabilitacyjne na sali oraz masaże w gabinecie rehabilitanta. Każdy dzień tutaj jest dla nas niezwykły - nie tylko pracujemy ale także spotykamy się ze sobą! Często razem się wspólnie bawimy na zabawach, jeździmy na ciekawe i długie wycieczki, podczas których zwiedzamy nasz piękny kraj, chodzimy na różne wystawy, targi, czasami do kina czy kawiarni. Staramy się tu wykonywać ciekawe, oryginalne i ładne prace, z których jesteśmy niezwykle dumni.

Celem działania warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zmierzającego do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia  na miarę jej indywidualnych możliwości.

Rehabilitacja zawodowa poprzez udział w zajęciach stałych poszczególnych pracowni (tam: kształcenie i doskonalenie umiejętności typowo zawodowych).

Rehabilitacja społeczna mająca na celu włączenie uczestników w normalny nurt życia społeczności warsztatowej i społeczeństwa w ogóle. Rehabilitacja społeczna osiągana jest poprzez uczestnictwo w rozmaitych wyjazdach, festynach, piknikach i imprezach integracyjnych.

Rehabilitacja psychiczna – ma na celu przywrócenie danej osobie zdolności nawiązywania kontaktów oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi.

Ogólne usprawnienie psychofizyczne
Formy zajęć:

 • Ergoterapia – terapia zajęciowa
 • Choreoterapia – terapia poprzez taniec
 • Sztuka sceniczna – terapia poprzez przygotowanie spektakli teatralnych i uczestniczenie w nich
 • Hortikuloterapia – terapia poprzez pracę w ogrodzie (zmysłowy kontakt z roślinami, zwłaszcza z kwiatami)
 • Ludoterapia – terapia przy pomocy gier i zabaw
 • Muzykoterapia – terapia poprzez słuchanie utworów muzycznych
 • Pejzażoterapia – terapia poprzez przebywanie w pięknym otoczeniu i krajobrazie
 • Silwoterapia – terapia poprzez zmysłowy kontakt z lasem
 • Psychoterapia i wsparcie psychologiczne – kontakt psychologa z uczestnikami i pracownikami warsztatu, a także rodzicami uczestników, pomoc w rozwiązywaniu problemów
 • Kinezyterapia – poprzez zajęcia ruchowe zgodnie z programem rehabilitacji ruchowej
 • Przygotowanie do pracy
 • Zajęcia rekreacyjne
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000020401
 • Konto:47 102 0 27 62 0 000 1000 000 0 00 00
 • Adres:ul. Dąbska 40, 62-600 Koło
 • WWW:http://www.kson.com.pl/
 • E-mail:stw.sprawniinaczej@wp.pl
 • Telefon:632610148 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  KSON

  KRS 0000020401

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

KSON

 • O losie człowieka decyduje człowiek

  KSON "Sprawni Inaczej" w Kole jest organizacją pożytku publicznego, która reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% podatku zostanie wykorzystany na cele statutowe Stowarzyszenia.

 • Więcej o nas

  Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

  "Sprawni Inaczej" w Kole

  jest organizacją pożytku publicznego, która reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych. Terenem jego działania jest miasto Koło oraz Powiat Kolski.

  Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Kole

  jest organizacją pożytku publicznego, która reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych. Terenem jego działania jest miasto Koło oraz Powiat Kolski.

  Stowarzyszenie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym :

  • mózgowym porażeniem dziecięcym
  • Zespołem Downa
  • autyzmem
  • upośledzeniem umysłowym

  Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, ma osobowość prawną, status pożytku publicznego i jest zarejestrowane w KRS nr 0000020401

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

  Wszystko zaczęło się 27 grudnia 2005 roku kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie naszej placówki stworzonej przez KSON „Sprawni Inaczej”. .

  Zajęcia terapii odbywają się pod okiem instruktorów i terapeutów w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, krawiecko - tkackiej, plastycznej, informatycznej, bukieciarsko – ogrodniczej.

  Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnym do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez:

  • Ogólne usprawnienie
  • Rozwijanie umiejętności wykonywania życia codziennego oraz zaradności osobistej
  • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej
  • Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej
  • Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy
  • Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywizacji zawodowej lub innej pracy zawodowej albo szkolenia zawodowego.

  Odbywają się również zajęcia rehabilitacyjne na sali oraz masaże w gabinecie rehabilitanta. Każdy dzień tutaj jest dla nas niezwykły - nie tylko pracujemy ale także spotykamy się ze sobą! Często razem się wspólnie bawimy na zabawach, jeździmy na ciekawe i długie wycieczki, podczas których zwiedzamy nasz piękny kraj, chodzimy na różne wystawy, targi, czasami do kina czy kawiarni. Staramy się tu wykonywać ciekawe, oryginalne i ładne prace, z których jesteśmy niezwykle dumni.

  Celem działania warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zmierzającego do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia  na miarę jej indywidualnych możliwości.

  Rehabilitacja zawodowa poprzez udział w zajęciach stałych poszczególnych pracowni (tam: kształcenie i doskonalenie umiejętności typowo zawodowych).

  Rehabilitacja społeczna mająca na celu włączenie uczestników w normalny nurt życia społeczności warsztatowej i społeczeństwa w ogóle. Rehabilitacja społeczna osiągana jest poprzez uczestnictwo w rozmaitych wyjazdach, festynach, piknikach i imprezach integracyjnych.

  Rehabilitacja psychiczna – ma na celu przywrócenie danej osobie zdolności nawiązywania kontaktów oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi.

  Ogólne usprawnienie psychofizyczne
  Formy zajęć:

  • Ergoterapia – terapia zajęciowa
  • Choreoterapia – terapia poprzez taniec
  • Sztuka sceniczna – terapia poprzez przygotowanie spektakli teatralnych i uczestniczenie w nich
  • Hortikuloterapia – terapia poprzez pracę w ogrodzie (zmysłowy kontakt z roślinami, zwłaszcza z kwiatami)
  • Ludoterapia – terapia przy pomocy gier i zabaw
  • Muzykoterapia – terapia poprzez słuchanie utworów muzycznych
  • Pejzażoterapia – terapia poprzez przebywanie w pięknym otoczeniu i krajobrazie
  • Silwoterapia – terapia poprzez zmysłowy kontakt z lasem
  • Psychoterapia i wsparcie psychologiczne – kontakt psychologa z uczestnikami i pracownikami warsztatu, a także rodzicami uczestników, pomoc w rozwiązywaniu problemów
  • Kinezyterapia – poprzez zajęcia ruchowe zgodnie z programem rehabilitacji ruchowej
  • Przygotowanie do pracy
  • Zajęcia rekreacyjne
  • Gry i zabawy na świeżym powietrzu
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000020401
 • Konto:47 102 0 27 62 0 000 1000 000 0 00 00
 • Adres:ul. Dąbska 40, 62-600 Koło
 • WWW:http://www.kson.com.pl/
 • E-mail:stw.sprawniinaczej@wp.pl
 • Telefon:632610148
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00