1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu
KRS 0000021128

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomoc dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom

Od 29 lat wspieramy dzieci i osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Liczba dzieci i osób niepełnosprawnych zapisanych do naszego stowarzyszenia liczy już prawie 280 i ciągle wzrasta. Gdyby nie ludzie dobrej woli, wielu z naszych podopiecznych nie miałoby szans na rehabilitację. Staramy się aby osoby te odnalazły swój drugi dom i jednocześnie otrzymały fachową i profesjonalną pomoc. Przez wszystkie lata udało nam się powiększyć bazę do rehabilitacji oraz wczesnej interwencji, zakupić sprzęt, oraz pomoce do usprawniania. Wszystko to dzięki Państwa hojności. Jak co roku liczmy na okazanie nam dobrego serca.

Dziękujemy !

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Dochód z 1% bedzie wykorzystany na działalność statutową Stowarzyszenia

Więcej o nas

Więcej o nas

 

Stowarzyszenie działa od 8.12.1990 roku zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym 04.02.1991roku. Obejmuje opieką 280 dzieci i osób dorosłych

z orzeczeniem o niepełnosprawności z następującymi schorzeniami:

 • porażenia mózgowe, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa

 • uszkodzenia narządów zmysłów

 • uszkodzenia genetyczne

 • zaburzenia metaboliczne, przewlekłe choroby, sprzężone niepełnosprawności

W 2018 roku Stowarzyszenie prowadziło na rzecz podopiecznych i ich rodzin następujące formy pomocy:

1.  Rehabilitację ruchową połączoną z zabiegami fizykoterapeutycznymi

     i hydromasażem w sali rehabilitacyjnej    na   os. Kościuszkowców 13

     i w   sali na os. Czwartaków.   

     Rehabilitanci dojeżdżali na ćwiczenia do domów   dzieci nie poruszających  

     się samodzielnie. Wypożyczaliśmy sprzęt rehabilitacyjny do domów

2. Hipoterapię - ćwiczenia prowadzone przez hipoterapeutkę i pomoc hipoterapeuty.

3. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami:

 • popołudniowy ośrodek terapeutyczny dla dzieci młodszych -  jeden raz

     w tygodniu

 • terapię zaburzeń mowy

 • dogoterapię

 • porady psychologiczne

 • ćwiczenia na pływalni „Wodny Raj

-    ćwiczenia z wczesnej interwencji dla najmłodszych dzieci prowadzone przez specjalistów

 • rehabilitantów

 • specjalistę wczesnej interwencji

 • neurologopedę

 

4. Byliśmy organizatorami wyjazdu zdrowotno-wypoczynkowego nad morze   

    do Darłówka

5. Stowarzyszenie realizowało programy, które umożliwiły i w znacznym   stopniu poszerzyły rehabilitację i pomoc specjalistyczną dla dzieci

 • Dotowane przez samorząd gminy Swarzędz,

 • Rehabilitacja i terapia dzieci i osób niepełnosprawnych

 • Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej

 • Przegląd piosenki religijnej osób niepełnosprawnych-Anielskie Śpiewogranie

 • Bawimy się z Mikołajami

 • Wyjazd profilaktyczno zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem

 • Gmina ufundowała koszulki niepełnosprawnym sportowcom na „Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej”

 • Starostwo Powiatowe

 • Rehabilitacja i terapia dzieci i osób niepełnosprawnych

 • Przegląd piosenki religijnej osób niepełnosprawnych-Anielskie śpiewogranie

 • XV Powiatowe igrzyska sprawnych inaczej z plenerem malarskim

 • Wyjazd profilaktyczno zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem

   - Urząd Wojewódzki

 •  3 dniowa wycieczka szlakiem historycznych rezydencji Sandomierz, Łańcut, Kazimierz, Kozłówka


       

6. Inne formy działalności

 • udział w Gminnych Igrzyskach dla „Sprawnych Inaczej”

 • młodzież  ze szkoły  Fundacji EKOS zorganizowała olimpiadę  sportową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

 • zorganizowanie Powiatowej Olimpiady Sportowej z plenerem malarskim dla „sprawnych inaczej”

 • zorganizowanie Diecezjalnego Przeglądu Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych Anielskie Śpiewogranie

 • Balu z Mikołajami dla podopiecznych

 • współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową z firmą BLUM, UTAL, SZPOT, Bystry, Krug, M.R.K.Jankowscy,  DOPPIEK i inni darczyńcy

 • udział w imprezach osiedlowych, miejskich, powiatowych – występy artystyczne, wystawy, kiermasze prac uczestników WTZ, dni otwarte Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • współpraca ze szkołami, przedszkolami, parafią Matki Bożej Miłosierdzia i placówkami użyteczności publicznej- biblioteka

 • mamy duże grono wolontariuszy (młodzież gimnazjalna, licealiści i studenci) pomagających dzieciom niepełnosprawnym głównie ze Szkoły Podstawowej w Zalasewie), wolontariuszy z Ośrodka uzależnień Caritas z Wierzenicy

 • spotkanie wigilijne w ramach WTZ

 • wyjazdy do teatru, na koncerty, wycieczka autobusowa do Świebodzina i Zielonej Góry.

 • raz w miesiącu odbyła się msza święta przygotowywana przez dzieci

     i osoby niepełnosprawne. 

 • Zorganizowano imprezę   świąteczną „Bawimy się z Mikołajami”

 

7. Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej zaadaptowany przez Spółdzielnię Mieszkaniowa w Swarzędzu, wyposażony dzięki pomocy władz i

darczyńców. Działalność Warsztatu finansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe i Starostwo Powiatowe 15%.

Prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej w Swarzędzu i Kobylnicy dla

45 uczestników.

W Swarzędzu działa pięć pracowni:     

 • pracownia gospodarstwa domowego

 • krawiecka

 • ceramiczna

 • komputerowa

 • pracownia stolarska,

  w Kobylnicy cztery pracownie:

 • plastyczna

 • technik różnych

 • komunikacji społecznej

 • zdrowego stylu życia

W każdej zatrudniony jest instruktor terapii. W ośrodku pracuje na część etatu rehabilitantka, psycholog, logopeda, pielęgniarka, pracownik administracyjny, kierowca, opiekun przewozu uczestników WTZ i kierownik.

Uczestnicy Warsztatu biorą udział we wszystkich wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, współpracujemy z innymi Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Dążymy do stworzenia kompleksowej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi od najwcześniejszych chwil życia aż do wieku dojrzałego.

Działalność rehabilitacyjno – terapeutyczną Stowarzyszenia i Warsztatu Terapii Zajęciowej finansują i wspomagają Władze Gminy, Powiatu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wielkopolski Urząd Wojewódzki wiele firm i indywidualnych darczyńców oraz wolontariuszy.

 Nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego

i prowadzi zbiórkę 1% od podatku dochodowego- jest to bardzo ważna forma pomocy w organizowaniu systematycznej rehabilitacji.

Ważne jest opłacanie składek członkowskich, które wspierają budżet Stowarzyszenia,

Firma DOPPIEK- Pan Robert i Anna Gucze podarowali nam pomieszczenia

40 m sąsiadujące z WTZ. Spółdzielnia Mieszkaniowa wydzierżawiła pomieszczenia po Firmie OPTYK. Firma BLUM z firmami współpracującymi wyremontowała i wyposażyła w meble i nowoczesny sprzęt pracownię gospodarstwa domowego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000021128
 • Konto:53 1020 4027 0000 1502 0358 4836
 • Adres:Osiedle Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
 • WWW:www.spdst.org.pl/przekaz1.html
 • E-mail:spdst@wp.pl
 • Telefon:616515286

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu

KRS 0000021128

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu

 • Pomoc dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom

  Od 29 lat wspieramy dzieci i osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Liczba dzieci i osób niepełnosprawnych zapisanych do naszego stowarzyszenia liczy już prawie 280 i ciągle wzrasta. Gdyby nie ludzie dobrej woli, wielu z naszych podopiecznych nie miałoby szans na rehabilitację. Staramy się aby osoby te odnalazły swój drugi dom i jednocześnie otrzymały fachową i profesjonalną pomoc. Przez wszystkie lata udało nam się powiększyć bazę do rehabilitacji oraz wczesnej interwencji, zakupić sprzęt, oraz pomoce do usprawniania. Wszystko to dzięki Państwa hojności. Jak co roku liczmy na okazanie nam dobrego serca.

  Dziękujemy !

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dochód z 1% bedzie wykorzystany na działalność statutową Stowarzyszenia

 • Więcej o nas

   

  Stowarzyszenie działa od 8.12.1990 roku zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym 04.02.1991roku. Obejmuje opieką 280 dzieci i osób dorosłych

  z orzeczeniem o niepełnosprawności z następującymi schorzeniami:

  • porażenia mózgowe, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa

  • uszkodzenia narządów zmysłów

  • uszkodzenia genetyczne

  • zaburzenia metaboliczne, przewlekłe choroby, sprzężone niepełnosprawności

  W 2018 roku Stowarzyszenie prowadziło na rzecz podopiecznych i ich rodzin następujące formy pomocy:

  1.  Rehabilitację ruchową połączoną z zabiegami fizykoterapeutycznymi

       i hydromasażem w sali rehabilitacyjnej    na   os. Kościuszkowców 13

       i w   sali na os. Czwartaków.   

       Rehabilitanci dojeżdżali na ćwiczenia do domów   dzieci nie poruszających  

       się samodzielnie. Wypożyczaliśmy sprzęt rehabilitacyjny do domów

  2. Hipoterapię - ćwiczenia prowadzone przez hipoterapeutkę i pomoc hipoterapeuty.

  3. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami:

  • popołudniowy ośrodek terapeutyczny dla dzieci młodszych -  jeden raz

       w tygodniu

  • terapię zaburzeń mowy

  • dogoterapię

  • porady psychologiczne

  • ćwiczenia na pływalni „Wodny Raj

  -    ćwiczenia z wczesnej interwencji dla najmłodszych dzieci prowadzone przez specjalistów

  • rehabilitantów

  • specjalistę wczesnej interwencji

  • neurologopedę

   

  4. Byliśmy organizatorami wyjazdu zdrowotno-wypoczynkowego nad morze   

      do Darłówka

  5. Stowarzyszenie realizowało programy, które umożliwiły i w znacznym   stopniu poszerzyły rehabilitację i pomoc specjalistyczną dla dzieci

  • Dotowane przez samorząd gminy Swarzędz,

  • Rehabilitacja i terapia dzieci i osób niepełnosprawnych

  • Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej

  • Przegląd piosenki religijnej osób niepełnosprawnych-Anielskie Śpiewogranie

  • Bawimy się z Mikołajami

  • Wyjazd profilaktyczno zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem

  • Gmina ufundowała koszulki niepełnosprawnym sportowcom na „Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej”

  • Starostwo Powiatowe

  • Rehabilitacja i terapia dzieci i osób niepełnosprawnych

  • Przegląd piosenki religijnej osób niepełnosprawnych-Anielskie śpiewogranie

  • XV Powiatowe igrzyska sprawnych inaczej z plenerem malarskim

  • Wyjazd profilaktyczno zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem

     - Urząd Wojewódzki

  •  3 dniowa wycieczka szlakiem historycznych rezydencji Sandomierz, Łańcut, Kazimierz, Kozłówka


         

  6. Inne formy działalności

  • udział w Gminnych Igrzyskach dla „Sprawnych Inaczej”

  • młodzież  ze szkoły  Fundacji EKOS zorganizowała olimpiadę  sportową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

  • zorganizowanie Powiatowej Olimpiady Sportowej z plenerem malarskim dla „sprawnych inaczej”

  • zorganizowanie Diecezjalnego Przeglądu Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych Anielskie Śpiewogranie

  • Balu z Mikołajami dla podopiecznych

  • współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową z firmą BLUM, UTAL, SZPOT, Bystry, Krug, M.R.K.Jankowscy,  DOPPIEK i inni darczyńcy

  • udział w imprezach osiedlowych, miejskich, powiatowych – występy artystyczne, wystawy, kiermasze prac uczestników WTZ, dni otwarte Warsztatu Terapii Zajęciowej.

  • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej

  • współpraca ze szkołami, przedszkolami, parafią Matki Bożej Miłosierdzia i placówkami użyteczności publicznej- biblioteka

  • mamy duże grono wolontariuszy (młodzież gimnazjalna, licealiści i studenci) pomagających dzieciom niepełnosprawnym głównie ze Szkoły Podstawowej w Zalasewie), wolontariuszy z Ośrodka uzależnień Caritas z Wierzenicy

  • spotkanie wigilijne w ramach WTZ

  • wyjazdy do teatru, na koncerty, wycieczka autobusowa do Świebodzina i Zielonej Góry.

  • raz w miesiącu odbyła się msza święta przygotowywana przez dzieci

       i osoby niepełnosprawne. 

  • Zorganizowano imprezę   świąteczną „Bawimy się z Mikołajami”

   

  7. Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej zaadaptowany przez Spółdzielnię Mieszkaniowa w Swarzędzu, wyposażony dzięki pomocy władz i

  darczyńców. Działalność Warsztatu finansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe i Starostwo Powiatowe 15%.

  Prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej w Swarzędzu i Kobylnicy dla

  45 uczestników.

  W Swarzędzu działa pięć pracowni:     

  • pracownia gospodarstwa domowego

  • krawiecka

  • ceramiczna

  • komputerowa

  • pracownia stolarska,

    w Kobylnicy cztery pracownie:

  • plastyczna

  • technik różnych

  • komunikacji społecznej

  • zdrowego stylu życia

  W każdej zatrudniony jest instruktor terapii. W ośrodku pracuje na część etatu rehabilitantka, psycholog, logopeda, pielęgniarka, pracownik administracyjny, kierowca, opiekun przewozu uczestników WTZ i kierownik.

  Uczestnicy Warsztatu biorą udział we wszystkich wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, współpracujemy z innymi Warsztatami Terapii Zajęciowej.

  Dążymy do stworzenia kompleksowej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi od najwcześniejszych chwil życia aż do wieku dojrzałego.

  Działalność rehabilitacyjno – terapeutyczną Stowarzyszenia i Warsztatu Terapii Zajęciowej finansują i wspomagają Władze Gminy, Powiatu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wielkopolski Urząd Wojewódzki wiele firm i indywidualnych darczyńców oraz wolontariuszy.

   Nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego

  i prowadzi zbiórkę 1% od podatku dochodowego- jest to bardzo ważna forma pomocy w organizowaniu systematycznej rehabilitacji.

  Ważne jest opłacanie składek członkowskich, które wspierają budżet Stowarzyszenia,

  Firma DOPPIEK- Pan Robert i Anna Gucze podarowali nam pomieszczenia

  40 m sąsiadujące z WTZ. Spółdzielnia Mieszkaniowa wydzierżawiła pomieszczenia po Firmie OPTYK. Firma BLUM z firmami współpracującymi wyremontowała i wyposażyła w meble i nowoczesny sprzęt pracownię gospodarstwa domowego.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000021128
 • Konto:53 1020 4027 0000 1502 0358 4836
 • Adres:Osiedle Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
 • WWW:www.spdst.org.pl/przekaz1.html
 • E-mail:spdst@wp.pl
 • Telefon:616515286
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00