1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi
KRS 0000022383

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Popraw naszą jakośc życia o 1%

Towarzystwo skupia ludzi dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi takimi jak dystrofie, rdzeniowy zanik mięśni, miastenia, miopatie, polineuropatie, stwardnienie zanikowe boczne i inne.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przekazane nam środki służą do finansowania specjalistycznej rehabilitacji członków Towarzystwa, co ogranicza postęp chorób nerwowo-mięśniowych - za każdą wpłatę, serdecznie dziękujemy!

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja

Towarzystwo skupia ludzi dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi takimi jak dystrofie, rdzeniowy zanik mięśni, miastenia, miopatie, polineuropatie, stwardnienie zanikowe boczne i inne.

Spotkania członków odbywają się w pierwsze środy miesiąca o godz. 18:00 w SP nr 162 w Łodzi ul. Powszechna 15, sala nr 8. Zapraszamy serdecznie!

Choroby nerwowo-mięśniowe to schorzenia z którymi rodziny naszego stowarzyszenia zmagają się każdego dnia. Przy codziennej walce o poprawę zdrowia pokonują wiele trudności, które dla zdrowego człowieka nie są dużym problemem. Osobom z schorzeniami nerwowo mięśniowymi trudno jest zafunkcjonować w społeczeństwie. Systematyczna rehabilitacja i odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny jest niezbędny podczas walki z chorobami.

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób cierpiących na dystrofie mięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, miastenie, miopatie, polineuropatie, stwardnienie zanikowe boczne, poprzez:

 • prowadzoną rehabilitację,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • sprzętu bezpośrednio ratującego życie,
 • indywidualną pomoc. 

Podejmowane działania

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalnyw Łodzi  jest częścią ogólnopolskiego stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych. Zrzesza osoby dotknięte chorobami mięśni mieszkające w Łodzi i okolicach, ich rodziny, lekarzy, rehabilitantów, a także osoby pragnące pomagać chorym.

Do 2009 roku stowarzyszenie nosiło nazwę Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni Oddział Warszawski. Powstało w roku 1996, od 2009 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenie działa dzięki społecznej pracy jej członków, ich rodzin oraz wolontariuszy.

W Oddziale Regionalnym Łódź obecnie zarejestrowanych jest 110 osób.

Stowarzyszenie organizuje specjalistyczną rehabilitację na rzecz zrzeszonych chorych oraz prowadzi działalność informacyjną dla chorych, ich rodzin i środowiska, organizując m.in. spotkania integracyjne.

Zarząd Oddziału Regionalnego w Łodzi:

Przewodnicząca - Agata Skowrońska Kapusta

Wiceprzewodnicząca - Justyna Bubińska   

Skarbnik - Karolina Zwierzchowska   

Sekretarz - Dominik Kmieciak

Członek Zarządu - Katarzyna Król

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Agnieszka Rukat

Członek Komisji - Elżbieta Walczak

Członek Komisji - Sylwester Janecki

Władze stowarzyszenia zostały wybrane i ukonstytuowały się na zjeździe w dniu 27 października 2018r.

Cele

Celem głównym Stowarzyszenia jest otoczenie osób dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi i ich rodzin wszechstronną pomocą i opieką oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem.

Cel określony powyżej realizowany jest między innymi poprzez:

 • Prowadzenie fizjoterapii osób chorych na choroby nerwowo-mięśniowe.

 • Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej chorym na choroby nerwowo – mięśniowe i członkom ich rodzin.

 • Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i pomocniczego na realizację celów statutowych poprzez występowanie do osób fizycznych, prawnych i organów administracji państwowej i samorządowej zarówno w kraju jak i zagranicą.

 • Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych poprzez występowanie do osób fizycznych, prawnych i organów administracji państwowej i samorządowej zarówno w kraju jak i zagranicą.

 • Udział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o chorobach nerwowo-mięśniowych i przeciwdziałaniu ich skutkom.

 • Przygotowywanie do pracy niepełnosprawnej młodzieży i osób dorosłych chorych na choroby nerwowo-mięśniowe.

 • Organizowanie pomocy w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dorosłych osób chorych na choroby nerwowo-mięśniowe.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000022383
 • Konto:02 1240 5585 1111 0000 4886 7407
 • Adres:Powszechna, 15
 • WWW:https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000022383/
 • E-mail:kontakt@miesnie.org.pl
 • Telefon:601 076 615Formularze PIT 2019/2020 dla
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

KRS 0000022383

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

 • Popraw naszą jakośc życia o 1%

  Towarzystwo skupia ludzi dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi takimi jak dystrofie, rdzeniowy zanik mięśni, miastenia, miopatie, polineuropatie, stwardnienie zanikowe boczne i inne.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przekazane nam środki służą do finansowania specjalistycznej rehabilitacji członków Towarzystwa, co ogranicza postęp chorób nerwowo-mięśniowych - za każdą wpłatę, serdecznie dziękujemy!

 • Więcej o nas

  Misja

  Towarzystwo skupia ludzi dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi takimi jak dystrofie, rdzeniowy zanik mięśni, miastenia, miopatie, polineuropatie, stwardnienie zanikowe boczne i inne.

  Spotkania członków odbywają się w pierwsze środy miesiąca o godz. 18:00 w SP nr 162 w Łodzi ul. Powszechna 15, sala nr 8. Zapraszamy serdecznie!

  Choroby nerwowo-mięśniowe to schorzenia z którymi rodziny naszego stowarzyszenia zmagają się każdego dnia. Przy codziennej walce o poprawę zdrowia pokonują wiele trudności, które dla zdrowego człowieka nie są dużym problemem. Osobom z schorzeniami nerwowo mięśniowymi trudno jest zafunkcjonować w społeczeństwie. Systematyczna rehabilitacja i odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny jest niezbędny podczas walki z chorobami.

  Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób cierpiących na dystrofie mięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, miastenie, miopatie, polineuropatie, stwardnienie zanikowe boczne, poprzez:

  • prowadzoną rehabilitację,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • sprzętu bezpośrednio ratującego życie,
  • indywidualną pomoc. 

  Podejmowane działania

  Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalnyw Łodzi  jest częścią ogólnopolskiego stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych. Zrzesza osoby dotknięte chorobami mięśni mieszkające w Łodzi i okolicach, ich rodziny, lekarzy, rehabilitantów, a także osoby pragnące pomagać chorym.

  Do 2009 roku stowarzyszenie nosiło nazwę Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni Oddział Warszawski. Powstało w roku 1996, od 2009 roku jest organizacją pożytku publicznego.

  Stowarzyszenie działa dzięki społecznej pracy jej członków, ich rodzin oraz wolontariuszy.

  W Oddziale Regionalnym Łódź obecnie zarejestrowanych jest 110 osób.

  Stowarzyszenie organizuje specjalistyczną rehabilitację na rzecz zrzeszonych chorych oraz prowadzi działalność informacyjną dla chorych, ich rodzin i środowiska, organizując m.in. spotkania integracyjne.

  Zarząd Oddziału Regionalnego w Łodzi:

  Przewodnicząca - Agata Skowrońska Kapusta

  Wiceprzewodnicząca - Justyna Bubińska   

  Skarbnik - Karolina Zwierzchowska   

  Sekretarz - Dominik Kmieciak

  Członek Zarządu - Katarzyna Król

  Komisja Rewizyjna:

  Przewodnicząca - Agnieszka Rukat

  Członek Komisji - Elżbieta Walczak

  Członek Komisji - Sylwester Janecki

  Władze stowarzyszenia zostały wybrane i ukonstytuowały się na zjeździe w dniu 27 października 2018r.

  Cele

  Celem głównym Stowarzyszenia jest otoczenie osób dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi i ich rodzin wszechstronną pomocą i opieką oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem.

  Cel określony powyżej realizowany jest między innymi poprzez:

  • Prowadzenie fizjoterapii osób chorych na choroby nerwowo-mięśniowe.

  • Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej chorym na choroby nerwowo – mięśniowe i członkom ich rodzin.

  • Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i pomocniczego na realizację celów statutowych poprzez występowanie do osób fizycznych, prawnych i organów administracji państwowej i samorządowej zarówno w kraju jak i zagranicą.

  • Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych poprzez występowanie do osób fizycznych, prawnych i organów administracji państwowej i samorządowej zarówno w kraju jak i zagranicą.

  • Udział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o chorobach nerwowo-mięśniowych i przeciwdziałaniu ich skutkom.

  • Przygotowywanie do pracy niepełnosprawnej młodzieży i osób dorosłych chorych na choroby nerwowo-mięśniowe.

  • Organizowanie pomocy w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dorosłych osób chorych na choroby nerwowo-mięśniowe.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000022383
 • Konto:02 1240 5585 1111 0000 4886 7407
 • Adres:Powszechna, 15
 • WWW:https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000022383/
 • E-mail:kontakt@miesnie.org.pl
 • Telefon:601 076 615
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00