1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa
KRS 0000022620

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Jesteśmy aby pomagać

Stowarzyszenie powstało w roku 1994, a więc w roku ogłoszonym przez papieża Jana Pawła II Rokiem Rodziny jako organizacja mająca na celu niesienie pomocy rodzinie i osobom samotnym w stanach zagrożenia i kryzysu, pomoc w wychowywaniu dzieci, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Zarząd Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Wszelkie otrzymywane darowizny przeznaczane sa na działania statutowe: prowadzone świetlice socjoterapeutyczne oraz katolicką szkołę podstawową. W roku 2020 planowane jest uruchomienie Dziennej Placówki Wsparcia Seniora zapewniającego opiekę nad osobami starszymi w pomieszczeniach naszego Stowarzyszenia a także reaktywowanie Katolickiej Poradni Rodzinnej.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

1/ pomoc małżonkom w tworzeniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości,

2/ troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny,

3/ troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe

    warunki jego rozwoju,

4/ praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,

5/ podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu  wszechstronną pomoc rodzinie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1/ reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych

2/ organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, a zwłaszcza samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne, oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

3/ organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności propagujących w społeczeństwie idee Stowarzyszenia,

4/ organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów kształtujących świadomość i odpowiedzialność za rodzinę,

5/ propagowanie idei Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu

6/ prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków,

7/ organizowanie i prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,

8/ organizowanie wycieczek, obozów i kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin i innych form wypoczynku,

9/ organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,

10/ współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny, integracji europejskiej, kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

11/ prowadzenie działalności charytatywnej,

12/ opiniowanie projektów aktów prawnych mających wpływ na życie rodziny,

13/ prowadzenie działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,

14/ prowadzenie katolickiego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego i ośrodków pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych,

15/ prowadzenie placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-kulturalnych

16/ organizowanie i udzielanie pomocy oraz wsparcia ofiarom przemocy, wypadków komunikacyjnych, katastrof  i innych zdarzeń losowych.

Prowadzone działania:
- Katolicka Językowo-Sportowa Szkoła Podstawowa
  Od 6 lat prowadzimy szkołę podstawową. W roku 2019 zakończyło działalność Gimnazjum Katolickie porwadzone przez ostatnie 3 lata. Szkoła jest nieduża, klasy nie przekraczają liczby 12 uczniów. Szkoła realizuje zwiększony program zajęć z wychowania fizycznego a także zwiększoną liczbe godzin nauki języków angielskiego i niemieckiego. Zadaniem naszej szkoły jest nie tylko realizacja programu nauczania ale także proces wychowania religijnego i patriotycznego. Uczniowie biorą udział w uroczystościach religijno-patriotycznych. 
- Poradnia Rodzinna - pomoc małżonkom w trudnych sytuacjach życiowych, konfliktach, trudnościach wychowawczych; kursy     przedmałżeńskie dla narzeczonych. W  sytuacji, gdy co 3 małżeństwo się rozpada, koniecznością jest uruchomić placówkę, która bedzie nie tylko przygotowywać do sakramentu małżeństwa ale także skutecznie pomagać rozwiązywać sytuacje konfliktowe i kryzysowe.  Pragniemy ponownie uruchomić tę placówkę w roku 2020. Sprawdzona i potrzebna, jednak z przyczyn   finansowych trudno było ją utrzymać.
- Placówki Wsparcia Dziennego (Świetlice Socjoterapeutyczne) - 5 oddziałów po 20 dzieci w Kwidzynie dla dzieci z rodzin niewydolnych   wychowawczo, patologicznych, zaniedbanych. Świtlice prowadzimy od samego poczzątku naszego działania. Początkowo na własny koszt, a  od 2005 roku na zlecenie samorządu miasta Kwidzyn. Stworzyliśmy system stypendiów dla zdolnych ale pochodzących z biednych rodzin dzieci. Dzieki zaangażowaniu wychowawców, udało się nie tylko podnieść poziom samooceny dzieci ale także podwyższyć oceny w szkole a nawet doprowadzić do podjęcia i ukończenia studiów wyższych.

Stowarzyszenie przez szerg lat prowadziło z bardzo dobrym efektem, potwierdzanym przez kontrole, Katolicji Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Jednak został on, tak jak wiele innych ośrodków katolickich, ustawą o pieczy zastępczej z roku 2011 zlikwidowany.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000022620
 • Konto:30 8300 0009 0014 2412 2000 0010
 • Adres:82-500 Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 59
 • WWW:http://www.elblag.srk.opoka.org.pl/
 • E-mail:elblag@srk.opoka.org.pl
 • Telefon:508132120Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa

KRS 0000022620

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa

 • Jesteśmy aby pomagać

  Stowarzyszenie powstało w roku 1994, a więc w roku ogłoszonym przez papieża Jana Pawła II Rokiem Rodziny jako organizacja mająca na celu niesienie pomocy rodzinie i osobom samotnym w stanach zagrożenia i kryzysu, pomoc w wychowywaniu dzieci, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zarząd Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Wszelkie otrzymywane darowizny przeznaczane sa na działania statutowe: prowadzone świetlice socjoterapeutyczne oraz katolicką szkołę podstawową. W roku 2020 planowane jest uruchomienie Dziennej Placówki Wsparcia Seniora zapewniającego opiekę nad osobami starszymi w pomieszczeniach naszego Stowarzyszenia a także reaktywowanie Katolickiej Poradni Rodzinnej.

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”.

  Do zadań Stowarzyszenia należy:

  1/ pomoc małżonkom w tworzeniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości,

  2/ troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny,

  3/ troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe

      warunki jego rozwoju,

  4/ praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,

  5/ podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu  wszechstronną pomoc rodzinie.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1/ reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych

  2/ organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, a zwłaszcza samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne, oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

  3/ organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności propagujących w społeczeństwie idee Stowarzyszenia,

  4/ organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów kształtujących świadomość i odpowiedzialność za rodzinę,

  5/ propagowanie idei Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu

  6/ prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków,

  7/ organizowanie i prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,

  8/ organizowanie wycieczek, obozów i kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin i innych form wypoczynku,

  9/ organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,

  10/ współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny, integracji europejskiej, kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

  11/ prowadzenie działalności charytatywnej,

  12/ opiniowanie projektów aktów prawnych mających wpływ na życie rodziny,

  13/ prowadzenie działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,

  14/ prowadzenie katolickiego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego i ośrodków pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych,

  15/ prowadzenie placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-kulturalnych

  16/ organizowanie i udzielanie pomocy oraz wsparcia ofiarom przemocy, wypadków komunikacyjnych, katastrof  i innych zdarzeń losowych.

  Prowadzone działania:
  - Katolicka Językowo-Sportowa Szkoła Podstawowa
    Od 6 lat prowadzimy szkołę podstawową. W roku 2019 zakończyło działalność Gimnazjum Katolickie porwadzone przez ostatnie 3 lata. Szkoła jest nieduża, klasy nie przekraczają liczby 12 uczniów. Szkoła realizuje zwiększony program zajęć z wychowania fizycznego a także zwiększoną liczbe godzin nauki języków angielskiego i niemieckiego. Zadaniem naszej szkoły jest nie tylko realizacja programu nauczania ale także proces wychowania religijnego i patriotycznego. Uczniowie biorą udział w uroczystościach religijno-patriotycznych. 
  - Poradnia Rodzinna - pomoc małżonkom w trudnych sytuacjach życiowych, konfliktach, trudnościach wychowawczych; kursy     przedmałżeńskie dla narzeczonych. W  sytuacji, gdy co 3 małżeństwo się rozpada, koniecznością jest uruchomić placówkę, która bedzie nie tylko przygotowywać do sakramentu małżeństwa ale także skutecznie pomagać rozwiązywać sytuacje konfliktowe i kryzysowe.  Pragniemy ponownie uruchomić tę placówkę w roku 2020. Sprawdzona i potrzebna, jednak z przyczyn   finansowych trudno było ją utrzymać.
  - Placówki Wsparcia Dziennego (Świetlice Socjoterapeutyczne) - 5 oddziałów po 20 dzieci w Kwidzynie dla dzieci z rodzin niewydolnych   wychowawczo, patologicznych, zaniedbanych. Świtlice prowadzimy od samego poczzątku naszego działania. Początkowo na własny koszt, a  od 2005 roku na zlecenie samorządu miasta Kwidzyn. Stworzyliśmy system stypendiów dla zdolnych ale pochodzących z biednych rodzin dzieci. Dzieki zaangażowaniu wychowawców, udało się nie tylko podnieść poziom samooceny dzieci ale także podwyższyć oceny w szkole a nawet doprowadzić do podjęcia i ukończenia studiów wyższych.

  Stowarzyszenie przez szerg lat prowadziło z bardzo dobrym efektem, potwierdzanym przez kontrole, Katolicji Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Jednak został on, tak jak wiele innych ośrodków katolickich, ustawą o pieczy zastępczej z roku 2011 zlikwidowany.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000022620
 • Konto:30 8300 0009 0014 2412 2000 0010
 • Adres:82-500 Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 59
 • WWW:http://www.elblag.srk.opoka.org.pl/
 • E-mail:elblag@srk.opoka.org.pl
 • Telefon:508132120
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00