1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

KRS 0000023117

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

KRS 0000023117

Prezent OPP

Pomoc psychologiczna i edukacja w zakresie zdrowia psychicznego i duchowości.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc ludziom potrzebującym na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka uwzględniającej wymiar biologiczny, społeczny, psychiczny i duchowy, a także propagowanie, rozwój oraz edukacja tej koncepcji.

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w grudniu 1993 r. przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy, jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę „Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich”. Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

 

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Zebrane środki przeznaczane są na pomoc psychologiczną (konsultacje psychologiczne i psychoterapia indywidualna) dla osób potrzebujących tej pomocy a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W prowadzonym przez Stowarzyszenie ośrodku można uzyskać dopłaty do wspomnianej wyżej pomocy psychologicznej.

Więcej o nas

Więcej o nas

Aktualne działania między innymi:

Szkolenia, warsztaty, spotkania.
Czteroletnie Studium Psychoterapii.
Dwuletnie Studium Poradnictwa.
Coroczne ogólnopolskie konferencje naukowe z udziałem gość zagranicznych
Współpraca międzynarodowa - SPCh jest członkiem European Movement for Christian Psychology and Anthropology oraz Association of Christtian Counsellors in Europe.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich prowadzi Ośrodek Pomocy Psychologicznej INTEGRA. Charakteryzuje go:

1. Zaufanie

W naszym Ośrodku pomoc udzielana jest w warunkach i na zasadach pełnej poufności.
Informacje, które są przez nas otrzymywane nie są przekazywane osobom trzecim. Osoby trzecie nie mogą otrzymać informacji o osobach, prowadzonych konsultacjach, terapii, poradnictwie lub jakiejkolwiek innej pomocy bez zgody osoby, której dotyczy pomoc.
Sposób w jaki przechowujemy dokumentacje uniemożliwia dostęp do niej osobom niepowołanym.
Psychologów, psychoterapeutów, doradców obowiązuje tajemnica zawodowa. W uzasadnionych przypadkach, jedynie na żądanie sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu mamy obowiązek przekazania informacji na temat prowadzonej sprawy.

2. Profesjonalizm

Członkowie Zespołu to profesjonaliści stale podnoszący swoje kwalifikacje poprzez specjalistyczne szkolenia, konferencje, sympozja i superwizje, a ich wykształcenie zgodne jest z wymogami Ministerstwa Zdrowia i Zarządzeniem Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
W naszym Ośrodku pracują również psychoterapeuci stażyści, uczestnicy szkolenia psychoterapeutycznego od drugiego roku. Ich praca objęta jest stałą opieką opiekuna stażu i obowiązkową superwizją.
Każdy pracownik naszego Ośrodka zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Ośrodka Pomocy Psychologicznej oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty SPCh.

3. Głębia

Nasz Ośrodek oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną uwzględniającą duchowy wymiar człowieka. Propagujemy pełen rozwój osoby ludzkiej, uwzględniający dążenie do zintegrowanego rozwoju psychicznego i duchowego oraz ochronę zdrowia psychicznego i duchowego osoby.
Klient w sposób otwarty może wnosić na sesjach tematykę związaną z Bogiem i przeżyciami religijnymi.
Pomoc realizowana jest zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i ma wymiar ekumeniczny.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego.

2. Ochrona zdrowia psychicznego i duchowego osoby ludzkiej, realizowana w sposób zgodny z wartościami chrześcijańskimi.

3. Stworzenie forum, łączącego psychologów chrześcijańskich (zarówno katolików, jak i chrześcijan innych wyznań), pragnących możliwie pełnie przeżywać swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii.

4. Poznawanie i upowszechnianie chrześcijańskich koncepcji osoby ludzkiej.

5. Działalność na rzecz rozwoju psychologii teoretycznej i stosowanej, a w szczególności poznawanie i rozwijanie tych metod pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej i poradnianej, które pozostają w zgodzie z chrześcijańską wizją człowieka.

6. Sfera zadań publicznych Stowarzyszenia obejmuje zadania w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c) ochrony i promocji zdrowia;

d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

f) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

g) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

h) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka;

i) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie realizuje powyższe swoje cele poprzez:

1. Organizowanie spotkań i wymiany doświadczeń oraz poznawanie technik pracy psychoterapeutycznej, terapeutycznej, stosowanych przez psychologów chrześcijańskich.

2. Organizowanie sesji naukowych, szkoleń i konferencji.

3. Prowadzenie chrześcijańskich ośrodków poradnictwa i psychoterapii.

4. Działalność wydawniczą.

5. Współpraca z uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi.

6. Prowadzenie spotkań i odczytów.

7. Inicjowanie i organizowanie prac naukowo – badawczych oraz prowadzenie badań własnych w zakresie psychoterapii.

8. Organizowanie działań mających na celu rozwój własny (psychiczny i duchowy) członków Stowarzyszenia.

9. Organizowanie sekcji specjalistycznych, zajmujących się pogłębianiem wiedzy w dziedzinie psychologii, psychoterapii i poradnictwa oraz ich relacji do teologii życia wewnętrznego czy antropologii biblijnej.

10. Współpraca z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.

11. Inicjowanie lub konsultowanie programów ochrony zdrowia psychicznego, programów edukacyjnych itp.

12. Współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności oraz organizacjami międzynarodowymi.

13. Prowadzenie działalności medycznej, leczniczej, zakładanie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000023117
 • Konto:72 2030 0045 1110 0000 0335 5300
 • Adres:ul. Wilcza 66/68
 • WWW:www.spch.pl
 • E-mail:sekretariat@spch.pl
 • Telefon:697011207

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

KRS 0000023117

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00