1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie "Artyści Na Bruku"
KRS 0000024854

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Miej serce i patrzaj w serce.

Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” zostało założone w 1998 r. Stowarzyszenie od lat działa aktywnie na rzecz różnych grup społecznych. To Organizacja Pożytku Publicznego, która skupia w swoich szeregach profesjonalnych twórców teatru, specjalistów i trenerów w dziedzinach: aktorstwa, reżyserii, plastyki, muzyki, literatury, relaksacji i rozwoju osobistego – współpracowników i uczniów zespołu Teatru Na Bruku.

Głównym obszarem działań podejmowanych przez członków organizacji jest szeroko pojęta edukacja społeczno-kulturalna oraz zdrowotna, obejmująca:

 • procesy integracyjno-edukacyjne o charakterze międzypokoleniowym (w tym budowanie tożsamości lokalnej Wrocławia i Dolnego Śląska);
 • aktywizację społeczno-kulturalną seniorów, dzieci, młodzieży i osób aktywnych zawodowo;
 • przywracanie kultury osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub już wykluczonym (osoby niepełnosprawne, bezdomne, seniorzy);
 • przeciwdziałanie czynnikom patologicznym – szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
 • promocja zdrowia;
 • propagowanie wartościowych i ciekawych dokonań w sztuce, itp.

Stowarzyszenie podejmuje systematyczne działania przeciw coraz większemu kulturalnemu i społecznemu wykluczeniu. Zespół artystów i pedagogów z dużym powodzeniem uskutecznia aktywizację społeczno-kulturalną, edukując i integrując różne grupy środowiskowe i wiekowe.

Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” tworzy wartościowe projekty społeczne, docierając z ofertą kulturalno-edukacyjną do miejsc, gdzie dostęp do kultury i jej dóbr jest wyraźnie utrudniony oraz do środowisk zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.

Od października 2018 roku, Stowarzyszenie prowadzi Centrum Aktywności Lokalnej ze Sceną Teatru Na Bruku przy ul. Pszczelarskiej 7 na wrocławskim osiedlu Ołtaszyn. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” oraz Teatr Na Bruku dziękują serdecznie za wszelkie dotychczasowe oznaki poparcia, jakie otrzymaliśmy od Państwa. Dzięki Państwa wsparciu udało nam się zrealizować wiele projektów, które dotyczyły wspierania walki z wykluczeniami społecznymi i kulturalnymi.

Wiele jest do zrobienia w tym zakresie, dlatego będziemy wdzięczni za przekazany przez Was 1% podatku za rok 2019.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” zostało założone w 1998 r. Stowarzyszenie od lat działa aktywnie na rzecz różnych grup społecznych. To Organizacja Pożytku Publicznego, która skupia w swoich szeregach profesjonalnych twórców teatru, specjalistów i trenerów w dziedzinach: aktorstwa, reżyserii, plastyki, muzyki, literatury, relaksacji i rozwoju osobistego – współpracowników i uczniów zespołu Teatru Na Bruku.

Głównym obszarem działań podejmowanych przez członków organizacji jest szeroko pojęta edukacja społeczno-kulturalna oraz zdrowotna, obejmująca:

 • procesy integracyjno-edukacyjne o charakterze międzypokoleniowym (w tym budowanie tożsamości lokalnej Wrocławia i Dolnego Śląska);
 • aktywizację społeczno-kulturalną seniorów, dzieci, młodzieży i osób aktywnych zawodowo;
 • przywracanie kultury osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub już wykluczonym (osoby niepełnosprawne, bezdomne, seniorzy);
 • przeciwdziałanie czynnikom patologicznym – szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
 • promocja zdrowia;
 • propagowanie wartościowych i ciekawych dokonań w sztuce, itp.

Stowarzyszenie podejmuje systematyczne działania przeciw coraz większemu kulturalnemu i społecznemu wykluczeniu. Zespół artystów i pedagogów z dużym powodzeniem uskutecznia aktywizację społeczno-kulturalną, edukując i integrując różne grupy środowiskowe i wiekowe.

Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” tworzy wartościowe projekty społeczne, docierając z ofertą kulturalno-edukacyjną do miejsc, gdzie dostęp do kultury i jej dóbr jest wyraźnie utrudniony oraz do środowisk zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.

Od października 2018 roku, Stowarzyszenie prowadzi Centrum Aktywności Lokalnej ze Sceną Teatru Na Bruku przy ul. Pszczelarskiej 7 na wrocławskim osiedlu Ołtaszyn. Centrum jest narzędziem służącym integrowaniu i wzmacnianiu społeczności lokalnej (wzmacnianiu i rozbudzaniu jej podmiotowości, poczucia sprawstwa, solidarności, rozwoju relacji międzyludzkich i norm wzajemności), budowaniu trwałych relacji pomiędzy ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk. CAL ogniskuje aktywność mieszkańców i zwiększa ich zdolność do zmiany społecznej, poprawy warunków życia społeczności na bazie jej własnych zasobów. 

Równolegle do prowadzonych działań integracyjnych ośredek dostarcza mieszkańcom dostęp do aktywności artystycznych i kulturalnych. Na scenie grane są spektakle teatralne, odbywają się przeglądy, bale.

Centrum jest miejscem otwartym na mieszkańców, dostosowujące swoją ofertę do ich potrzeb oraz wspierający inicjatywy lokalne.

Podczas swojej ponad dwudziestoletniej działalności Stowarzyszenie zrealizowało szereg projektów dla wszystkich grup społecznych:

Prejekty realizowaliśmy w Domach Opieki, Placówkach dla Osób Niepełnosprawnych, Ośrodkach dla Osób Bezdomnych, w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych.

Pracujemy z beneficjentami w każdym wieku: dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

Dzięki prowadzeniu wielu działań prospołecznych stwarzamy warunki do realizacji misji Stowarzyszenia.

Misja
Stwarzanie Teatrowi Na Bruku warunków do pracy twórczej nad spektaklami, happeningami, akcjami, zdarzeniami artystycznymi itp.
Stwarzanie warunków do pracy twórczej innym teatrom i artystom zaproszonym do współpracy.
Promowanie nowatorskich i ciekawych spektakli teatralnych i innych zdarzeń artystycznych.
Propagowanie wybitnych i ciekawych dokonań w sztuce.
Organizowanie i współdziałanie w społecznie ważnych akcjach z zakresu: edukacji i wychowania młodzieży, przeciwdziałania czynnikom patologicznym u dzieci i wychowania młodzieży, przeciwdziałania czynnikom patologicznym u dzieci i młodzieży, działań szerzących wiedzę o teatrze.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000024854
 • Konto:97 1020 5226 0000 6902 0019 7905
 • Adres:ul. Kleczkowska 9/1; 50-227 Wrocław
 • WWW:www.teatrnabruku.pl
 • E-mail:teatrnabruku@gmail.com
 • Telefon:71 329 16 46

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Artyści Na Bruku"

 • Miej serce i patrzaj w serce.

  Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” zostało założone w 1998 r. Stowarzyszenie od lat działa aktywnie na rzecz różnych grup społecznych. To Organizacja Pożytku Publicznego, która skupia w swoich szeregach profesjonalnych twórców teatru, specjalistów i trenerów w dziedzinach: aktorstwa, reżyserii, plastyki, muzyki, literatury, relaksacji i rozwoju osobistego – współpracowników i uczniów zespołu Teatru Na Bruku.

  Głównym obszarem działań podejmowanych przez członków organizacji jest szeroko pojęta edukacja społeczno-kulturalna oraz zdrowotna, obejmująca:

  • procesy integracyjno-edukacyjne o charakterze międzypokoleniowym (w tym budowanie tożsamości lokalnej Wrocławia i Dolnego Śląska);
  • aktywizację społeczno-kulturalną seniorów, dzieci, młodzieży i osób aktywnych zawodowo;
  • przywracanie kultury osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub już wykluczonym (osoby niepełnosprawne, bezdomne, seniorzy);
  • przeciwdziałanie czynnikom patologicznym – szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
  • promocja zdrowia;
  • propagowanie wartościowych i ciekawych dokonań w sztuce, itp.

  Stowarzyszenie podejmuje systematyczne działania przeciw coraz większemu kulturalnemu i społecznemu wykluczeniu. Zespół artystów i pedagogów z dużym powodzeniem uskutecznia aktywizację społeczno-kulturalną, edukując i integrując różne grupy środowiskowe i wiekowe.

  Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” tworzy wartościowe projekty społeczne, docierając z ofertą kulturalno-edukacyjną do miejsc, gdzie dostęp do kultury i jej dóbr jest wyraźnie utrudniony oraz do środowisk zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.

  Od października 2018 roku, Stowarzyszenie prowadzi Centrum Aktywności Lokalnej ze Sceną Teatru Na Bruku przy ul. Pszczelarskiej 7 na wrocławskim osiedlu Ołtaszyn. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” oraz Teatr Na Bruku dziękują serdecznie za wszelkie dotychczasowe oznaki poparcia, jakie otrzymaliśmy od Państwa. Dzięki Państwa wsparciu udało nam się zrealizować wiele projektów, które dotyczyły wspierania walki z wykluczeniami społecznymi i kulturalnymi.

  Wiele jest do zrobienia w tym zakresie, dlatego będziemy wdzięczni za przekazany przez Was 1% podatku za rok 2019.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” zostało założone w 1998 r. Stowarzyszenie od lat działa aktywnie na rzecz różnych grup społecznych. To Organizacja Pożytku Publicznego, która skupia w swoich szeregach profesjonalnych twórców teatru, specjalistów i trenerów w dziedzinach: aktorstwa, reżyserii, plastyki, muzyki, literatury, relaksacji i rozwoju osobistego – współpracowników i uczniów zespołu Teatru Na Bruku.

  Głównym obszarem działań podejmowanych przez członków organizacji jest szeroko pojęta edukacja społeczno-kulturalna oraz zdrowotna, obejmująca:

  • procesy integracyjno-edukacyjne o charakterze międzypokoleniowym (w tym budowanie tożsamości lokalnej Wrocławia i Dolnego Śląska);
  • aktywizację społeczno-kulturalną seniorów, dzieci, młodzieży i osób aktywnych zawodowo;
  • przywracanie kultury osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub już wykluczonym (osoby niepełnosprawne, bezdomne, seniorzy);
  • przeciwdziałanie czynnikom patologicznym – szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
  • promocja zdrowia;
  • propagowanie wartościowych i ciekawych dokonań w sztuce, itp.

  Stowarzyszenie podejmuje systematyczne działania przeciw coraz większemu kulturalnemu i społecznemu wykluczeniu. Zespół artystów i pedagogów z dużym powodzeniem uskutecznia aktywizację społeczno-kulturalną, edukując i integrując różne grupy środowiskowe i wiekowe.

  Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” tworzy wartościowe projekty społeczne, docierając z ofertą kulturalno-edukacyjną do miejsc, gdzie dostęp do kultury i jej dóbr jest wyraźnie utrudniony oraz do środowisk zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.

  Od października 2018 roku, Stowarzyszenie prowadzi Centrum Aktywności Lokalnej ze Sceną Teatru Na Bruku przy ul. Pszczelarskiej 7 na wrocławskim osiedlu Ołtaszyn. Centrum jest narzędziem służącym integrowaniu i wzmacnianiu społeczności lokalnej (wzmacnianiu i rozbudzaniu jej podmiotowości, poczucia sprawstwa, solidarności, rozwoju relacji międzyludzkich i norm wzajemności), budowaniu trwałych relacji pomiędzy ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk. CAL ogniskuje aktywność mieszkańców i zwiększa ich zdolność do zmiany społecznej, poprawy warunków życia społeczności na bazie jej własnych zasobów. 

  Równolegle do prowadzonych działań integracyjnych ośredek dostarcza mieszkańcom dostęp do aktywności artystycznych i kulturalnych. Na scenie grane są spektakle teatralne, odbywają się przeglądy, bale.

  Centrum jest miejscem otwartym na mieszkańców, dostosowujące swoją ofertę do ich potrzeb oraz wspierający inicjatywy lokalne.

  Podczas swojej ponad dwudziestoletniej działalności Stowarzyszenie zrealizowało szereg projektów dla wszystkich grup społecznych:

  Prejekty realizowaliśmy w Domach Opieki, Placówkach dla Osób Niepełnosprawnych, Ośrodkach dla Osób Bezdomnych, w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych.

  Pracujemy z beneficjentami w każdym wieku: dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

  Dzięki prowadzeniu wielu działań prospołecznych stwarzamy warunki do realizacji misji Stowarzyszenia.

  Misja
  Stwarzanie Teatrowi Na Bruku warunków do pracy twórczej nad spektaklami, happeningami, akcjami, zdarzeniami artystycznymi itp.
  Stwarzanie warunków do pracy twórczej innym teatrom i artystom zaproszonym do współpracy.
  Promowanie nowatorskich i ciekawych spektakli teatralnych i innych zdarzeń artystycznych.
  Propagowanie wybitnych i ciekawych dokonań w sztuce.
  Organizowanie i współdziałanie w społecznie ważnych akcjach z zakresu: edukacji i wychowania młodzieży, przeciwdziałania czynnikom patologicznym u dzieci i wychowania młodzieży, przeciwdziałania czynnikom patologicznym u dzieci i młodzieży, działań szerzących wiedzę o teatrze.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000024854
 • Konto:97 1020 5226 0000 6902 0019 7905
 • Adres:ul. Kleczkowska 9/1; 50-227 Wrocław
 • WWW:www.teatrnabruku.pl
 • E-mail:teatrnabruku@gmail.com
 • Telefon:71 329 16 46
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00