1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Pracownia Pozarządowa (dawniej: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych KCWIS)
  KRS 0000026352

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją Pracowni jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmacnianie działalności podmiotów sektora pozarządowego w ich otoczeniu oraz pomoc grupom zagrożonym marginalizacją.

Podstawowe cele:
Wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej oraz działań najbardziej aktywnych członków społeczności lokalnej.
Integracja sektora pozarządowego i sprzyjanie rozwojowi współpracy międzysektorowej.
Zwiększanie znaczenia organizacji pozarządowych w życiu publicznym.
4. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla sektora pozarządowego.
5. Tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych.
6. Aktywizacja społeczna i zawodowa przedstawicieli grup zagrożonych marginalizacją.

Prowadzone działania:
- "EURO-NGO" - Program jest realizowany od lutego 2003 roku. Jego celem jest doskonalenie warunków sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Program realizuje Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT przy współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją im. Stefana Batorego i z Przedstawicielstwem Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli. KCWIS jest koordynatorem Programu w województwie zachodniopomorskim.
W 2003 roku grupa 14 osób z naszego województwa (ok. 200 osób z całej Polski), uczestniczyła w szkoleniach i konferencjach przygotowujących ich do roli specjalistów w zakresie funduszy unijnych, natomiast od początku roku 2004 osoby, które zdały egzamin końcowy przekazują swoją wiedzę lokalnym organizacjom pozarządowym - poprzez konferencje, szkolenia, konsultacje indywidualne.
W pierwszej połowie 2004 r. zorganizowano na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 spotkań informacyjno - promocyjnych z zakresu funduszy europejskich i założeń samego Programu, wzięły w nich udział 283 osoby. W pierwszym półroczu swojej pracy specjaliści z naszego województwa udzielili łącznie 13 konsultacji przedstawicielom organizacji pozarządowych.
- "Partnerstwo dla III sektora" - projekt realizowany przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Z ramienia Sieci SPLOT koordynatorem projektu w województwie zachodniopomorskim jest Pracownia Pozarządowa.
Główne cele projektu:
1. Budowanie mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.
2. Tworzenie profesjonalnej reprezentacji sektora pozarządowego.
3. Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki unijne.
Zadania realizowane przez Koszalińskie Centrum:
- animowanie procesu tworzenia lokalnej reprezentacji branżowej organizacji pozarządowych;
- rozbudowa i wzmacnianie zachodniopomorskiego portalu internetowego dla organizacji pozarządowych (www.zachodniopomorskie.ngo.pl)
- organizacja szkoleń przygotowujących organizacje do absorpcji funduszy strukturalnych, z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz budowania standardów usług (zorganizowano do tej pory 5 warsztatów, w których wzięło udział 80 osób)
- działania wspierające procesy podejmowania współpracy i prowadzenia dialogu z samorządem a organizacjami pozarządowymi w województwie zachodniopomorskim (od maja 2004r. tworzone są zasady współpracy w mieście i gminie Drawsko Pomorskie, od września 2004r. - w mieście i gminie Kołobrzeg)
- organizacja wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (w pierwszej połowie 2005 roku).
Czas realizacji projektu: 1 września 2003r. - 31 sierpnia 2005r.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.





 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000026352

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pracownia Pozarządowa (dawniej: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych KCWIS)

 • Więcej o nas

  Misją Pracowni jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmacnianie działalności podmiotów sektora pozarządowego w ich otoczeniu oraz pomoc grupom zagrożonym marginalizacją.

  Podstawowe cele:
  Wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej oraz działań najbardziej aktywnych członków społeczności lokalnej.
  Integracja sektora pozarządowego i sprzyjanie rozwojowi współpracy międzysektorowej.
  Zwiększanie znaczenia organizacji pozarządowych w życiu publicznym.
  4. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla sektora pozarządowego.
  5. Tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych.
  6. Aktywizacja społeczna i zawodowa przedstawicieli grup zagrożonych marginalizacją.

  Prowadzone działania:
  - "EURO-NGO" - Program jest realizowany od lutego 2003 roku. Jego celem jest doskonalenie warunków sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
  Program realizuje Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT przy współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją im. Stefana Batorego i z Przedstawicielstwem Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli. KCWIS jest koordynatorem Programu w województwie zachodniopomorskim.
  W 2003 roku grupa 14 osób z naszego województwa (ok. 200 osób z całej Polski), uczestniczyła w szkoleniach i konferencjach przygotowujących ich do roli specjalistów w zakresie funduszy unijnych, natomiast od początku roku 2004 osoby, które zdały egzamin końcowy przekazują swoją wiedzę lokalnym organizacjom pozarządowym - poprzez konferencje, szkolenia, konsultacje indywidualne.
  W pierwszej połowie 2004 r. zorganizowano na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 spotkań informacyjno - promocyjnych z zakresu funduszy europejskich i założeń samego Programu, wzięły w nich udział 283 osoby. W pierwszym półroczu swojej pracy specjaliści z naszego województwa udzielili łącznie 13 konsultacji przedstawicielom organizacji pozarządowych.
  - "Partnerstwo dla III sektora" - projekt realizowany przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Z ramienia Sieci SPLOT koordynatorem projektu w województwie zachodniopomorskim jest Pracownia Pozarządowa.
  Główne cele projektu:
  1. Budowanie mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.
  2. Tworzenie profesjonalnej reprezentacji sektora pozarządowego.
  3. Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki unijne.
  Zadania realizowane przez Koszalińskie Centrum:
  - animowanie procesu tworzenia lokalnej reprezentacji branżowej organizacji pozarządowych;
  - rozbudowa i wzmacnianie zachodniopomorskiego portalu internetowego dla organizacji pozarządowych (www.zachodniopomorskie.ngo.pl)
  - organizacja szkoleń przygotowujących organizacje do absorpcji funduszy strukturalnych, z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz budowania standardów usług (zorganizowano do tej pory 5 warsztatów, w których wzięło udział 80 osób)
  - działania wspierające procesy podejmowania współpracy i prowadzenia dialogu z samorządem a organizacjami pozarządowymi w województwie zachodniopomorskim (od maja 2004r. tworzone są zasady współpracy w mieście i gminie Drawsko Pomorskie, od września 2004r. - w mieście i gminie Kołobrzeg)
  - organizacja wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (w pierwszej połowie 2005 roku).
  Czas realizacji projektu: 1 września 2003r. - 31 sierpnia 2005r.

  Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • KRS:0000026352
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00