1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Pracownia Pozarządowa
KRS 0000026352

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Najlepszy czas na działanie jest teraz!

Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Koszalinie i w Województwie Zachodniopomorskim. Wspieramy lokalne organizacje pozarządowe, pragniemy przyczynić się do rozwoju współpracy samorządów z mieszkańcami i organizacjami oraz aktywizujemy mieszkańców. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% podatku stanowi nieocenione wsparcie dla każdej organizacji pozarządowej. Pragniemy, aby nasze działania docierały do jak największej liczby NGO oraz aktywnych obywateli.

Darowizny 1% przeznaczymy na:

- budowę drużyny wolontariuszy wspierających organizacje pozarządowe,

- wsparcie inicjatyw społeczników,

- organizację wydarzeń promujących aktywność obywatelską.

Więcej o nas

Więcej o nas


NASZE PODSTAWOWE CELE:

 1. Wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej oraz działań najbardziej aktywnych członków społeczności lokalnej.
 2. Integracja sektora pozarządowego i sprzyjanie rozwojowi współpracy międzysektorowej.
 3. Zwiększanie znaczenia organizacji pozarządowych w życiu publicznym.
 4. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla sektora pozarządowego.
 5. Tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych.

 

TAK DZIAŁAMY:

 - Centrum Organizacji Pozarządowych powstało z myślą o wspieraniu organizacji pozarządowych z terenu Koszalina oraz województwa zachodniopomorskiego. W naszej siedzibie znajduje się miejsce dla organizacji oraz aktywnych obywateli!

Nasz COP to:

1. Przestrzenie lokalowe dla organizacji:

 • duża sala szkoleniowa
 • pokój doradczy
 • kącik komputerowy z Internetem, drukarką, ksero, innym sprzętem i akcesoriami biurowymi
 • miejsce służące organizacjom i grupom nieformalnym nieposiadającym siedziby – zamykane szafki na klucz na dokumentację, miejsce do spotkań

2. bezpłatne wsparcie doradcze i szkoleniowe
3. biblioteka i czytelnia pozarządowa
4. kampanie i akcje na rzecz organizacji i aktywności obywatelskiej.

- Gala z Okazji Dnia Organizacji Pozarządowych w Koszalinie - Od 2014 roku 7 października obchodzimy Koszaliński Dzień Organizacji Pozarządowych. Z tej okazji organizujemy  Galę , na której spotykamy się z przedstawicielami NGO, aby uczcić ich osiągnięcia, podziękować za to co robią na rzecz społeczeństwa oraz spędzić czas na integracji oraz wzajemnym poznawaniu się i zdobywaniu nowych kontaktów.

- Festiwal Organizacji Pozarządowych jest kolejną inicjatywą, którą mamy przyjemność organizować. Festiwal jest imprezą plenerową, organizowaną na głównym placu przed Koszalińskim Urzędem Miejskim, gdzie NGO z miasta mają okazję zaprezentować swoją działalność mieszkańcom miasta oraz turystom. Jest to wspaniała okazja do integrowania się, rozmów z mieszkańcami o organizacjach i ich wspaniałych inicjatywach!

- Wsparcie wolontariatujesteśmy częścią programu, którego celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wprowadzenie rozwiązań zachęcających obywateli do angażowania się w wolontariat! Korpus Solidarności, bo tak nazywa się ów program, skupia się na czterech grupach odbiorców:

 • wolontariuszach,
 • organizatorach wolontariatu,
 • koordynatorach wolontariatu,
 • otoczeniu wolontariatu.

Nasze propozycje dla aktywnych obywateli, mają na celu zachęcenie ich do długoterminowej aktywności na rzecz wolontariatu. Pragniemy również objąć opieką doradczą organizatorów i koordynatorów wolontariuszy wspierających lokalne inicjatywy. Prowadzimy również kampanię pokazującą jak bardzo wolontariusze przyczyniają się do sukcesów organizacji pozarządowych. Bez ich wsparcia wiele fantastycznych inicjatyw byłoby niezwykle trudno zorganizować! Wolontariusze są wspaniali i niezastąpieni!

W ramach Korpusu Solidarności pragniemy również zbudować stałą grupę wolontariuszy zaangażowanych w inicjatywy podejmowane przez Pracownię Pozarządową. Chcemy umożliwić naszym wolontariuszom rozwój, zdobycie cennego doświadczenia, udział w interesujących projektach oraz wspólnie z nimi aktywnie wspierać społeczność obywatelską! Wszystko po to, aby działać lokalnie jako silna grupa przyjaciół :)

- Z korzyścią dla Pomorza Zachodniego - pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawapod tym tytułem kryje się nic innego, jak program wsparcia organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Poprzez trzy dwudniowe, bezpłatne zjazdy dla członków organizacji pozarządowych pragniemy przekazać wiedzę niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania NGO.

Tematy, które będziemy poruszać, opierają się na wiedzy z zakresu:

 • procesu tworzenia prawa oraz umiejętności korzystania z niego
 • ekonomii (m.in. e. przedsiębiorstwa, mikro- i makroekonomii, promocji i wizerunku)
 • prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Pragniemy, aby przygotowane przez nas szkolenia podniosły kompetencje przedstawicieli NGO. Ułatwi to organizacjom codzienne funkcjonowanie oraz podniesie ich aktywność w tworzeniu prawa. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych oraz otrzymają różnorodne materiały szkoleniowe.

Równoległym działaniem w ramach tego programu jest organizacja Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Pozarządowych – dwudniowego wydarzenia dla członków organizacji pozarządowych wypełnionego warsztatami, prezentacjami, dyskusjami oraz integracją w świetnej atmosferze!

*

Organizacje pozarządowe mają ogromny wpływ na współczesną rzeczywistość.
Kultura, zdrowie, sport, praca, hobby, edukacja, dobroczynność.
One budują świat, a my im w tym pomagamy.

Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:województwo zachodnio-pomorskie
 • KRS:0000026352
 • Konto:59 1240 3653 1111 0000 4189 0033
 • Adres:Dworcowa 2, 75-201 Koszalin
 • WWW:http://pracowniapozarzadowa.pl/
 • E-mail:biuro@pracowniapozarządowa.pl
 • Telefon:943403523Formularze PIT 2019/2020 dla
Pracownia Pozarządowa

KRS 0000026352

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pracownia Pozarządowa

 • Najlepszy czas na działanie jest teraz!

  Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Koszalinie i w Województwie Zachodniopomorskim. Wspieramy lokalne organizacje pozarządowe, pragniemy przyczynić się do rozwoju współpracy samorządów z mieszkańcami i organizacjami oraz aktywizujemy mieszkańców. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% podatku stanowi nieocenione wsparcie dla każdej organizacji pozarządowej. Pragniemy, aby nasze działania docierały do jak największej liczby NGO oraz aktywnych obywateli.

  Darowizny 1% przeznaczymy na:

  - budowę drużyny wolontariuszy wspierających organizacje pozarządowe,

  - wsparcie inicjatyw społeczników,

  - organizację wydarzeń promujących aktywność obywatelską.

 • Więcej o nas


  NASZE PODSTAWOWE CELE:

  1. Wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej oraz działań najbardziej aktywnych członków społeczności lokalnej.
  2. Integracja sektora pozarządowego i sprzyjanie rozwojowi współpracy międzysektorowej.
  3. Zwiększanie znaczenia organizacji pozarządowych w życiu publicznym.
  4. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla sektora pozarządowego.
  5. Tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych.

   

  TAK DZIAŁAMY:

   - Centrum Organizacji Pozarządowych powstało z myślą o wspieraniu organizacji pozarządowych z terenu Koszalina oraz województwa zachodniopomorskiego. W naszej siedzibie znajduje się miejsce dla organizacji oraz aktywnych obywateli!

  Nasz COP to:

  1. Przestrzenie lokalowe dla organizacji:

  • duża sala szkoleniowa
  • pokój doradczy
  • kącik komputerowy z Internetem, drukarką, ksero, innym sprzętem i akcesoriami biurowymi
  • miejsce służące organizacjom i grupom nieformalnym nieposiadającym siedziby – zamykane szafki na klucz na dokumentację, miejsce do spotkań

  2. bezpłatne wsparcie doradcze i szkoleniowe
  3. biblioteka i czytelnia pozarządowa
  4. kampanie i akcje na rzecz organizacji i aktywności obywatelskiej.

  - Gala z Okazji Dnia Organizacji Pozarządowych w Koszalinie - Od 2014 roku 7 października obchodzimy Koszaliński Dzień Organizacji Pozarządowych. Z tej okazji organizujemy  Galę , na której spotykamy się z przedstawicielami NGO, aby uczcić ich osiągnięcia, podziękować za to co robią na rzecz społeczeństwa oraz spędzić czas na integracji oraz wzajemnym poznawaniu się i zdobywaniu nowych kontaktów.

  - Festiwal Organizacji Pozarządowych jest kolejną inicjatywą, którą mamy przyjemność organizować. Festiwal jest imprezą plenerową, organizowaną na głównym placu przed Koszalińskim Urzędem Miejskim, gdzie NGO z miasta mają okazję zaprezentować swoją działalność mieszkańcom miasta oraz turystom. Jest to wspaniała okazja do integrowania się, rozmów z mieszkańcami o organizacjach i ich wspaniałych inicjatywach!

  - Wsparcie wolontariatujesteśmy częścią programu, którego celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wprowadzenie rozwiązań zachęcających obywateli do angażowania się w wolontariat! Korpus Solidarności, bo tak nazywa się ów program, skupia się na czterech grupach odbiorców:

  • wolontariuszach,
  • organizatorach wolontariatu,
  • koordynatorach wolontariatu,
  • otoczeniu wolontariatu.

  Nasze propozycje dla aktywnych obywateli, mają na celu zachęcenie ich do długoterminowej aktywności na rzecz wolontariatu. Pragniemy również objąć opieką doradczą organizatorów i koordynatorów wolontariuszy wspierających lokalne inicjatywy. Prowadzimy również kampanię pokazującą jak bardzo wolontariusze przyczyniają się do sukcesów organizacji pozarządowych. Bez ich wsparcia wiele fantastycznych inicjatyw byłoby niezwykle trudno zorganizować! Wolontariusze są wspaniali i niezastąpieni!

  W ramach Korpusu Solidarności pragniemy również zbudować stałą grupę wolontariuszy zaangażowanych w inicjatywy podejmowane przez Pracownię Pozarządową. Chcemy umożliwić naszym wolontariuszom rozwój, zdobycie cennego doświadczenia, udział w interesujących projektach oraz wspólnie z nimi aktywnie wspierać społeczność obywatelską! Wszystko po to, aby działać lokalnie jako silna grupa przyjaciół :)

  - Z korzyścią dla Pomorza Zachodniego - pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawapod tym tytułem kryje się nic innego, jak program wsparcia organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Poprzez trzy dwudniowe, bezpłatne zjazdy dla członków organizacji pozarządowych pragniemy przekazać wiedzę niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania NGO.

  Tematy, które będziemy poruszać, opierają się na wiedzy z zakresu:

  • procesu tworzenia prawa oraz umiejętności korzystania z niego
  • ekonomii (m.in. e. przedsiębiorstwa, mikro- i makroekonomii, promocji i wizerunku)
  • prawa pracy oraz prawa gospodarczego

  Pragniemy, aby przygotowane przez nas szkolenia podniosły kompetencje przedstawicieli NGO. Ułatwi to organizacjom codzienne funkcjonowanie oraz podniesie ich aktywność w tworzeniu prawa. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych oraz otrzymają różnorodne materiały szkoleniowe.

  Równoległym działaniem w ramach tego programu jest organizacja Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Pozarządowych – dwudniowego wydarzenia dla członków organizacji pozarządowych wypełnionego warsztatami, prezentacjami, dyskusjami oraz integracją w świetnej atmosferze!

  *

  Organizacje pozarządowe mają ogromny wpływ na współczesną rzeczywistość.
  Kultura, zdrowie, sport, praca, hobby, edukacja, dobroczynność.
  One budują świat, a my im w tym pomagamy.

  Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa

 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:województwo zachodnio-pomorskie
 • KRS:0000026352
 • Konto:59 1240 3653 1111 0000 4189 0033
 • Adres:Dworcowa 2, 75-201 Koszalin
 • WWW:http://pracowniapozarzadowa.pl/
 • E-mail:biuro@pracowniapozarządowa.pl
 • Telefon:943403523
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00